Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu


FOTOĞRAFLAR

MEKAN DETAYLARI

Bursa Kültür Merkezleri – Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu

turkce   Ahmet Vefik Paşa (d. 3 Temmuz 1823, İstanbul – ö. 2 Nisan 1891, İstanbul). Osmanlı devlet adamı, diplomatı ve oyun yazarı. Türkçülük hareketinin öncülerinden. İki defa Maarif Nazırlığı (Eğitim Bakanı) yaptı, 4 Şubat 1878 – 18 Nisan 1878 ve 1 Aralık 1882 – 3 Aralık 1882 tarihleri arasında iki defa Başvekillik (Sadrazamlık, Başbakanlık) görevine getirildi. Bursa valiliği sırasında bu kentte bir tiyatro yaptırmakla ün kazanmış ve ismi Bursa ile özdeşleşmiştir.

3 Temmuz 1823’de İstanbul’da doğdu. Hariciye Nezareti memurlarından Ruhittin Efendi’nin oğludur. 1831 yılında İstanbul’da başladığı eğitimini, babasının görevi nedeniyle gittiği Paris’te Saint Louis Lisesi’nde tamamladı. Paris’te bulunduğu süre içinde Fransızca’yı anadili gibi öğrendi ve 1837’de yurda döndüğünde tercüme odasında çalıştı. 1840’da elçilik katibi göreviyle Londra’ya gitti ve İngilizce öğrendi.

Sırbistan, İzmir, Eflak ve Boğdan’da görev yaptıktan sonra 1842′de İstanbul’a döndüğünde başmütercim olarak tercüme odasında görev aldı ve Devlet Salnamesi (Yıllığı) hazırlanmasında görevlendirildi. İlerleyen yıllarda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Tahran’a elçi olarak atanarak Fars dilini ve İran tarihinin kökenlerini öğrendi. Elçilik binalarına bayrak asma adetini getiren, Tahran’da elçi iken elçilik binasını Osmanlı Devleti toprağı olarak ilan edip bayrak çektiren Ahmet Vefik Paşa olmuştur.

1857’de kısa bir süre için Adalet Bakanlığı görevine getirildi. 1860’ta Paris büyükelçisi, 1861’de Bursa’da Evkaf Nazırı oldu. Halkın şikayetleri üzerine Bursa’daki görevinden alınarak yıllarca resmi bir görev verilmedi, bu süre içinde Türk tarih ve edebiyatına yeni eserler ve tercümeler kazandırdı. 1872’de birinci defa olarak Maarif Nazırı oldu ama 1873’de görevden alındı. Kısa bir süre Edirne Valiliği yaptı. 1878’de tekrar Maarif Nazırı, daha sonra da Başvekil oldu ama görevden alındı. 1879-1882 yılları arasında Bursa valisi olarak görev yaptı, tekrar başvekil atandı ama 3 gün sonra görevden alındı. Ölümüne kadar Rumelihisarı’ndaki evinde ilmi ve edebi çalışmalar yaptı. 2 Nisan 1891’de İstanbul’da ölmüştür, mezarı Rumelihisarı mezarlığındadır.

İlk Türkçe sözlüklerden biri olan Lehçe-i Osmani’yi hazırlayan, Türk tarihinin Osmanlı ile başlamadığını gündeme getiren ve savunan Ahmet Vefik Paşa, bazılarına göre Osmanlı Türkleri’nin ilk Türkçüsüdür. Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi) ve Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi) adlı tarih eserleri vardır. Şecere-i Türki isimli eseri Çağatay Türkçesi’nden Osmanlı Türkçesi’ne çevirmiştir.

Bursa valiliği sırasında bugün kendi adıyla anılan bir tiyatro yaptırdı. Moliere’in 16 eserini uyarladı, Victor Hugo ve Voltaire’in eserlerini tercüme etti. Ahmet Vefik Paşa, tiyatroda, Tomas Fasulyacıyan Kumpanyasına kendi tercüme ve adaptasyonlarını oynattırır, her gün provalara gider, bir rejisör gibi oyunla ilgilenir ve memurları oyunu izlemeye mecbur tutardı. Bu tür hareketleri yüzünden tuhaf bir adam olarak tanındı.

İNGİLİZCE

ingiltere   Ahmet Vefik Pasha (born July 3, 1823, Istanbul – d. 2 April 1891, Istanbul). Ottoman statesman, diplomat and playwright. Of the pioneers of Pan-Turkism movement. Twice the Minister of Education (Education Minister) made​​, February 4, 1878 – April 18, 1878 and December 1, 1882 – 3 Dec 1882 date twice between Başvekillik (Grand Vizier, the Prime Minister) was appointed. Bursa built a theater in this city during the governorship gained fame and name has become synonymous with Bursa.

He was born in Istanbul on July 3, 1823. Remember, the ministry of external Ruhit officers is the son of the Lord. Began training in 1831 in Istanbul, due to his father’s mission to Paris, where he finished High School in Saint Louis. During his stay in Paris, learned French as their mother tongue and translate worked in the room when she returned to Turkey in 1837. In 1840 he went to London with the task of embassy clerk and learned English.

Serbia, Izmir, after serving in Wallachia and Moldavia in 1842 when he returned to Istanbul translated as başmüterc served in the room and the State Salname (Yearbook) was commissioned in preparation. In the following years in various positions as an envoy to Tehran after assigning the origins of Persian language and Iranian history has learned. Bringing the number of flags hanging on the embassy building, whilst the embassy building in Tehran ambassador to the Ottoman Empire to declare the land as a flag Vefik Ahmet Pasha was taken.

For a short time in 1857 he was appointed to the Ministry of Justice. Ambassador to Paris in 1860, became the Minister of Awqaf in Bursa in 1861. People’s complaints over the years taken from his official duties in Bursa photo, Turkish history and literature during this time has given new works and translations. It was the first time in 1872 as the Minister of Education, but was dismissed in 1873. Edirne Governor made ​​a short time. Minister of Education back in 1878, and later became prime minister, but was dismissed. Between the years 1879-1882 he served as governor of Bursa, was appointed prime minister again, but three days later was dismissed. Rumelihisar until his death in his home made ​​scientific and literary works. Died April 2, 1891 in Istanbul, Rumeli grave graveyard.

Polish-i Osmaniye, one of the first Turkish dictionary which prepares the agenda, which will begin with the Ottoman Turkish history and defending Vefik Ahmet Pasha, the Ottoman Turks, according to some is the first Turkists. Date Fezleke-i-i Osmani (Short Ottoman Empire) and Hikmet-i History (History of Philosophy) are works from history. Genealogy Turkic-i View from Chagatai Turkish Ottoman Turkish was commuted to work.

Bursa during the governorship built a theater today bears his name. Has 16 works of Moliere adapt, Victor Hugo and Voltaire’s works translated. Ahmet Vefik Pasha, theater, Thomas Fasulyacı to the troupe’s own translations and adaptations oynattır, goes to practice every day, as a director is concerned with the play and obligates officers were watching the game. Because this type of behavior was recognized as a strange man.

arapca   ARAPÇA

أحمد Vefik باشا (ولد في 3 يوليو 1823، اسطنبول – د 2 أبريل 1891، اسطنبول). دولة العثمانية، الدبلوماسي والكاتب المسرحي. من رواد الحركة النزعة القومية التركية. مرتين وزير التربية والتعليم (وزير التعليم) المقدمة، 4 فبراير 1878 – 18 أبريل 1878 و1 ديسمبر 1882 – 3 ديسمبر 1882 تاريخ مرتين بين Başvekillik (الصدر الأعظم، رئيس الوزراء) عين. بنيت الجراب المسرح في هذه المدينة خلال الحاكمية اكتسب شهرة وأصبح اسما مرادفا للبورصة.

وقد ولد في اسطنبول في 3 تموز، 1823. تذكر، وزارة الخارجية ضباط Ruhit هو ابن الرب. بدأ التدريب في عام 1831 في اسطنبول، وذلك بسبب المهمة والده إلى باريس، حيث أنهى المدرسة الثانوية في سانت لويس. خلال اقامته في باريس، علمت الفرنسية باعتبارها لغتهم الأم وترجمة عملت في الغرفة عندما عادت إلى تركيا في عام 1837. في عام 1840 ذهب الى لندن مع مهمة السفارة كاتب وتعلم اللغة الإنجليزية.

صربيا، إزمير، بعد أن خدم في الاشيا ومولدافيا في عام 1842 عندما عاد الى اسطنبول كما ترجم خدم başmüterc في غرفة وكلف الدولة Salname (حولية) في طور الإعداد. في السنوات التالية في المواقف المختلفة مبعوثا الى طهران بعد تعيين أصول اللغة الفارسية والتاريخ الإيراني علمت. وبذلك بلغ عدد الأعلام المعلقة على مبنى السفارة، في حين أن مبنى السفارة في طهران السفير إلى الإمبراطورية العثمانية لتعلن الأرض كما اتخذ العلم Vefik أحمد باشا.

لفترة قصيرة في عام 1857، تم تعيينه إلى وزارة العدل. السفير الى باريس في عام 1860، وأصبح وزير الأوقاف في مدينة بورصة في عام 1861. شكاوى الناس على مر السنين مأخوذة من مهامه الرسمية في بورسا الصورة، والتاريخ والأدب التركي خلال هذا الوقت قد أعطى الأعمال وترجمات جديدة. وهذه هي المرة الأولى في عام 1872 منصب وزير التربية والتعليم، ولكن تم رفض في عام 1873. قدم محافظ أدرنة وقت قصير. أصبح وزيرا للتعليم مرة أخرى في عام 1878، وفيما بعد رئيسا للوزراء، ولكن تم رفض. بين السنوات 1879-1882 شغل منصب محافظ مدينة بورصة، وعين رئيسا للوزراء مرة أخرى، ولكن بعد ثلاثة أيام أقيل. Rumelihisar حتى وفاته في منزله جعلت المصنفات العلمية والأدبية. توفي 2 أبريل 1891 في اسطنبول، روملي قبر مقبرة.

البولندية ط عثمانية، واحدة من أول قاموس التركية التي تعد من جدول الأعمال، والتي سوف تبدأ مع التاريخ التركي العثماني والدفاع عن Vefik أحمد باشا، الأتراك العثمانيين، وفقا لبعض هو Turkists الأولى. تاريخ Fezleke ط ط عثماني (قصير الإمبراطورية العثمانية) وحكمت ط التاريخ (تاريخ الفلسفة) هي أعمال من التاريخ. خفف الأنساب بالتركية ط عرض من شنغاتاي التركية العثمانية التركية للعمل.

الجراب خلال الحاكمية بناء المسرح اليوم يحمل اسمه. لديها 16 أعمال موليير التكيف، فيكتور هوغو وفولتير الأعمال المترجمة. أحمد Vefik باشا، والمسرح، وتوماس Fasulyacı إلى الترجمات والتعديلات oynattır، ويذهب إلى ممارسة كل يوم، كما تشعر بالقلق مدير مع اللعب ويلزم ان الضباط يشاهد المباراة الفرقة الخاصة لل. لأنه تم التعرف على هذا النوع من السلوك بأنه رجل غريب.

MEKAN YORUMLARI

“Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu” için bir cevap

  1. omurlu omurlu dedi ki:

    Emeğinize tşk.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirGoogle Maps'te aç - Yol tarifi al
Bursa Panorama
www.3dbursa.com - Tüm hakları saklıdır.
Panoramik kent tanıtım portalıYeni Yalova Yolu 4km. BUTTİM K.12, D.1635 Osmangazi / BURSA
Tel: 0532 407 21 96 - 3dbursa [at] gmail.com

facebook twitter google rss