Yerkapı Surları


FOTOĞRAFLAR

MEKAN DETAYLARI

İznik Kale ve Surları- Yerkapı Surları

Bursa Kalesi’nin kalıntıları ve bazı burçlar günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir. Bu kalenin yapımına Bytnialılar (MÖ.700) zamanında başlanmış, daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır. Bu dönemlerde ve Osmanlılar zamanında kale bir çok kez onarılmış ve her toplum buraya kendi izlerini yansıtmıştır. Bu nedenle kale içerisinde Roma dönemine ait sütunlar, lahit parçaları, adak ve mezar stelleri, kitabeler ile heykel kaideleri de kullanılmıştır. Bu tür toplama malzeme bugünkü Hisar Kapı’sında ve Tophane ile Üftade arasında doğusunda yoğun biçimde görülmektedir.

Bursa yöresi XIV.yüzyıldan sonra gezginlerin ilgisini çekmiştir. İbn-i Batuta’nın başlattığı gezileri Bertrandon De La Broquire (1432), Polonyalı Simeon (1608), Evliya Çelebi (XVII.yüzyıl), Katip Çelebi (XVII.yüzyıl), George Wheler (1675), Jean de Thevenot (1689), A.De La Motray (1699), Paul Lucas (1700), Helmuth Von Moltke (1836), George Perpot (1864), Aleksander Von Warsberg (1869), İbnülcelal Sezayi (1890), Clement Huart (1897), Thomas Allom (XIX.yüzyıl), Pierre Loti (XX.yüzyıl), Regis Delbeuf (1906), Şerafeddin Meğmumi (1909) ve Ahmet Şerif (XX.yüzyıl) izlemiş ve hepsi de ayrı ayrı anılarını yazarken kaleden ve surlardan söz etmişlerdir.

1879 tarihli bir kent haritasında Bursa surlarının beş kapısı olduğu gösterilmektedir. Bunlar; Hisar Kapı (Balık Pazarı Kapısı), Kaplıca Kapısı, Pınarbaşı Kapısı, Zindan Kapısı ve Yer Kapı’dır. XX.yüzyılın başına kadar ayakta duran Hisar Kapı bu kapıların en görkemlisi ve en çok bezemesi olanıdır. Osmanlı döneminde Eski Bursa denilen Hisariçi’ni bu surlar çevreliyor ve Osmanlı yerleşimi de bu surların içerisinde bulunuyordu.

Bursa Kalesi oldukça yüksek olup, yapımında çeşitli blok ve moloz taşlar kullanılmıştır. Kaleyi çeviren surların güney kısmındaki çift sur duvarları beş köşeli burçlarla da sağlamlaştırılmıştır. Bizanslılardan 1326 yılında ele geçirilen bu kale ve surlar Orhan Gazi tarafından üç köşeli burçlarla takviye edilmiştir. Bunlar Tophane ile Çakır Ağa Hamamı arasındaki silindirik ve üç köşeli burçlar olarak günümüze gelebilmiştir. Ne var ki, Bursa Kalesi’nin bazı bölümleri, Hisar Kapı ve surların bazı duvarları1855 yılındaki Bursa depremi sırasında yıkılmıştır.

Bugün kale ve surların günümüze gelebilen bölümlerinde yuvarlak kemerler, mazgallar dikkati çekmektedir. Pınarbaşı Kapısı ile Zindan Kapı arasında birbirlerine paralel uzanan surların bilinmeyen bir tarihte yeni yapılanma için kesme taşları sökülmüş, yalnızca temel izleri günümüze gelebilmiştir.

İNGİLİZCE

Bursa Castle ruins, and some signs of a good case could come today. The construction of this castle Bytnialılar (MÖ.700) started on time, then used by the Romans, and Byzantines.During these periods, and during the Ottoman era the castle was repaired many times, and each community has reflected their mark here. For this reason, the columns of the Roman period in the castle, parts of the sarcophagus, votive and funerary steles, inscriptions and sculpture bases were also used. This kind of collection material Uftade with Arsenal today, and east of Hisar Kapı’sında are intensively.
XIV.yüzyıldan Bursa region attracted the attention of the travelers. Ibn-i trips initiated by Batuta’nın Bertrandon De La Broquire (1432), Polish Simeon (1608), Evliya Celebi (XVII.yüzyıl), the clerk Celebi (XVII.yüzyıl), George Wheler (1675), Jean de Thevenot (1689) , A. De La Motray (1699), Paul Lucas (1700), Helmuth von Moltke (1836), George Perpot (1864), Alexander von Warsberg (1869), İbnülcelal Sezai (1890), Clement, Huarte (1897), Thomas Allok (XIX.yüzyıl), Pierre Loti (XX.yüzyıl), Regis Delbeuf (1906), Şerafeddin Meğmumi (1909) and Ahmed Sharif (XX.yüzyıl) followed, and they all have individual writing his memoirs that the castle and city walls.
Bursa is a city on a map dated 1879 shows the walls of the gate five. These are: Castle Gate (Gate of the Fish Market), Hot Spring Gate, Pinarbasi Gate, Dungeon Gate and Gate Place. Hisar XX.yüzyılın standing until the beginning of the most magnificent and most of the door decoration is one of those gates. Bursa is surrounded by ancient city walls during the Ottoman period and the Ottoman settlement in the so-called Hisariçi’ni included within the city walls.
Bursa Castle is very high and the stones used in the construction of various blocks and rubble. Translated from the southern part of the castle walls, double walls were strengthened in the five square towers. Byzantines in 1326, seized the castle and the walls of this three-cornered towers is reinforced by Orhan Gazi. They are cylindrical and three-cornered between Tophane and the Cakir Aga Hamam survived as horoscopes. However, some parts of the fortress of Bursa, Bursa Hisar doors and walls in some duvarları1855 collapsed during the earthquake.
Today the castle and city walls surviving parts of the round arches, battlements are remarkable. Door to Door Pinarbasi dungeon walls extending parallel to each other at an unknown date between the cutting stones for the new structure dismantled, and only survived the basic tracks.

MEKAN YORUMLARI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirGoogle Maps'te aç - Yol tarifi al
Bursa Panorama
www.3dbursa.com - Tüm hakları saklıdır.
Panoramik kent tanıtım portalıYeni Yalova Yolu 4km. BUTTİM K.12, D.1635 Osmangazi / BURSA
Tel: 0532 407 21 96 - 3dbursa [at] gmail.com

facebook twitter google rss