İznik - BURSA, Bursa'yı Yönetenler ve İlçeler - 3dbursa.com

İznik


Galeri


Kendi adını taşıyan gölün doğusunda, günümüzden 2400 yıl önce kurulmuş olan İznik, çini diyarı olarak tanınmaktadır. Rakımı 85m,yüz ölçümü 753 km2dir. 2007 yılı verilerine göre yaklaşık 45 bin kiflinin yaşadığı İznik ilçesi;ilçe merkezinde bulunan 7 mahalleden, 37 köy ve 2 beldeden oluşmaktadır.

Tarih: İznik, dört imparatorluğa başkentlik yapmış nadir yerleşimlerden biridir. Bitinya,Bizans, Selçuklu, Osmanlı imparatorluklarının başkenti olmuştur. İznik´te M.Ö 2500 yıllarından itibaren uygarlıkların var olduğu bilinmektedir. M.Ö 316´da Makedonya imparatoru İskender´in komutanı Antigonos tarafından yenilenen ve Antigoneia adını alan kent; Antigonos´un Lysimakhos´a yenilmesinden sonra muzaffer komutanın efli Nikaia´nın adını almıştır. M.Ö 293´te Bitinya krallığına katılmış, bu dönemde önemli mimari eserlerle donatılmış ve bir süre de krallığın başkenti olmuştur. Daha sonra önemli bir Roma yerleşim birimi olarak varlığını sürdürmüştür.İznik, 325 yılında Hristiyanlık açısından çok önemli bir olay olan I. Konsül toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantıda Hz. İsa´nın tanrıdan dünyaya gelmediği tezine karşılık,tanrının oğlu olduğu görüşü baskın çıkmış, Hristiyanlık ile ilgili yortu günleri ve 20 maddelik Nikeia Kanunları kabul edilmiştir.787´de toplanan VII. Konsül de İznik´te gerçekleşmiş olup bu toplantıda resim ve heykel üzerindeki yasaklar kaldırmıştır.Bizans ve Selçuk´a da başkentlik yaptıktan sonra 1331´de Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katılmış; sanat, ticaret ve kültür merkezi haline gelmiştir. 14, 15, 16. yy´larda dünyaca ünlü İznik çinilerinin üretimi gerçekleşmiştir.

Ekonomi: Ağır sanayi yatırımlarının bulunmadığıİznik ovası, zeytin, üzüm, şeftali, kiraz,erik, ceviz, kestane, elma ve domates üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. İznik’te üretimi yapılan tarımsal ürünler içinde zeytin,çiftçi ailelerinin %70 gibi önemli bir kısmının gelir kaynağı olarak birinci sırayı almaktadır.İlçede yöreye has bir ürün Müflküle üzümü, yetiştirilmektedir.İznik Gölü’nde tatlı su kereviti ve sazan, yayın,alabalık, kızılkanat, gümüş gibi balık çeşitleri bulunur. Kerevit ve gümüş balığının tamamı ihraç edilir; diğer ürünler bölgede tüketilir.

Doğa Turizmi: İlçenin doğası, arkeolojik ve tarihi kalıntıları ile gölün doğal kıyı şeridi piknik yapmaya elverişli geniş ağaçlık alanlarıyla turizme canlılık katar. Hacı Osman Köyü ve çevresinde yamaç paraşütü ve çim kayağı sporları için uygun alanların tespiti ile bu sporlara ilgi duyanlara ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

İznik Çinisi: İznik, Osmanlı devrinde, büyük çini merkezlerinden biridir. 15. yy´da başlayan çinicilik, kısa sürede büyük gelişme göstermiş ve şehir Çinili İznik olarak anılmaya başlamıştır. Çinicilik ile uğraşan esnaf, güçlü bir lonca etrafında örgütlenmişti. 17.yy´da Osmanlı Devleti´nin duraklaması ile beraber, İznik çiniciliği de gerilemiş ve 1716´da İznik´te çini faaliyeti tamamen durmuştur. Günümüzde bilimsel metotlarla yapılan çalışmalarla İznik Çinisinin sırları ortaya ç›karılmakta, kent merkezinde yeniden faaliyete geçen Çini atölyelerinde birbirinden güzel çini kâseler, tabaklar ve hediyelik eşyalar üretilmektedir.

Tarihi-Kültürel Mekânlar: İmparatorluklara başkentlik yapmış olan İznik, tarihi ve kültürel eserler bakımından oldukça zengindir. İznik Müzesi ile Ayasofya Müzesi’nin faaliyet gösterdiği İznik’te; Helenistik çağdan itibaren Roma,Bizans ve Osmanlı döneminden kalma anıtsal yapıları, tarihi ve kültürel tarihi ve kültürel eserleri, doğal güzellikleri ile önemli bir turistik ilçedir.

İznik Surları: İlçeyi çeviren kale, Roma döneminde yapılmıştır. İki sıradan meydana gelen sur duvarları kesme taş ve tuğladandır. İstanbul Kapı, Göl Kapı, Yenişehir Kapı ve Lefke Kapı olmak üzere İznik kalesinin dört giriş kapısı vardır.

İznik Antik Tiyatrosu: İznik’in güneybatısında göl kıyısı ile Yenişehir sur kapısının arasında düz bir araziye 111/112 yıllarında yapılmış olan bu mekân, Anadolu’nun ayakta kalan en görkemli arkeolojik yapılarından biridir.

Befltafl Anıtı: İznik’in kuzeyinde bağlar arasında yer alan 12 metre yüksekliğindeki bu anıtın (obeliskin) 150 ila 250 yıllarında dikildiği tahmin edilmektedir.

Berber Kayası Kral Lahti: İznik’in doğusundaki tepenin eteklerinde bulunan yekpare bir lahittir.‹.Ö. II. yy.dan kalan bu lahdin Bthinya Kralı II. Prusias’a ait olduğu sanılıyor.

Dörttepeler Tümülüsü: Elbeyli Belediyesi mezarlığı içinde yer alan Tümülüs Roma döneminden kalmadır.

Taş Köprü: Roma döneminde Orhangazi yolu üzerinde yapılan taş köprü, 20 m. uzunluğunda,2,5 m. genişliğindedir.

Ayasofya Kilisesi: Bizans döneminde yapılan bu kilise, İznik’in fethi sonrası minare ve mihrap ilave edilerek camiye dönüştürülmüş olup,günümüzde “müze” olarak kullanılmakta, Bizans dönemi eserler sergilenmektedir.

Bizans Yeraltı Mezarı: Elbeyli kasabasında,Hesbekli mevkiinde bulunan yer altı mezarının M.S. IV yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Tavan ve duvarlar hayvan figürlerinden oluşan fresklerle bezelidir. Bu hipojenin en önemli özelliği duvar motiflerinde çok renkli fresklerin kullanılmış olmasıdır.

Böcek Ayazması: Koimesis Kilisesi’nin yakınında, M.S. VI. yüzyılda yapılan tek odadan ibaret bu Vaftizhane’ye 11 basamaklı merdivenle inilerek ulaşılmaktadır.Koimesis Kilisesi Kalıntıları: 750 yılında yapıldığı anlaşılan bu tarihi kilise deprem ve yangınlar sonucu harap olmuş, en son 1922
yılında Kurtuluş Savaşı esnasında yıkılmışolup, kilisede geç döneme ait ikonalar, yağlı boya tabloları, 325 yılındaki konsülü tasvir eden bir resim yer alıyordu.

Aya Trifanos Kilisesi: Dört sütunlu, kapalı haç planlı yapılan, Bizans eseri kiliseden günümüze birkaç duvar ve döşeme mozaiklerinden parçalar kalmıştır.

Hagios Tryphon Kilisesi: İznik Hükümdarı Laskaris tarafından 1255/56 yıllarında felsefe okulu ile birlikte yap›lan kilisenin kal›nt›lar› üzerinde araştırmalar sürdürülmekte olup, kilise tabanının oldukça süslü mozaiklerle kaplandığı anlaşılmıştır.

Hacı Özbek Cami: Çarşı içinde, tarihi bilinen en eski Osmanlı camisidir. 1333’te yapılmıştır.Üç kemerli olduğu bilinen son cemaat yeri,1959’da yıkılmıştır.

İznik Yeşil Camii: İznik’in en önemli ve büyük camisidir. 1378-1398 arasında Çandarlı Hayreddin Paşa yaptırmıştır. Osmanlı mimarisinin en eski çinili yapısıdır. Adını yeşil çinilerle kaplı minaresinden alır. Mermer mihrabı, Osmanlı mimarisinden kalan en eski örnektir.

Nilüfer Hatun İmareti: Yeşil Cami karşısında olup, 1388’de Sultan Murad Hüdâvendigâr tarafından annesi Nilüfer Hâtun için yapılmıştır.Osmanlı cami mimarisinde, başlangıçta çok kullanılan yan mekânlı plân biçiminin, cami dışında bir uygulamasını göstermesi bakımından önemlidir. 1960’dan beri İznik Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Orhan Gazi İmaret Cami: Yenişehir kapısı dışındadır. 1334’de yapılmış olup, yan mekanlı camilerin öncüsüdür. Yıkık durumdadır.

Mahmud Çelebi Camii: 1442’de sadrazam Çandarlı İbrâhim Paşa’nın oğlu Mahmud Çelebi yaptırmıştır. İznik’teki kubbeli camilerin son örneğidir.
Çandarlı Hayreddîn ve Ali Paşa Türbesi: şehrin doğusundadır. 1387-1406 tarihli yapıda,mezar taşları çok önemlidir.

Çandarlı Halil Paşa Türbesi: Nilüfer Hâtun İmâreti yakınındadır.İkinci Bâyezîd döneminde oğlu Atik İbrâhim tarafından yaptırılmıştır.Şeyh Kudbeddin Camii ve Türbesi: XV. yüzyılda Sultan II. Bayezid’in veziri Çandarlı İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış olup, türbede 1418’de vefat eden o dönemin tanınmış alimlerinden şeyh Kudbeddin yatmaktadır.

Süleyman Paşa Medresesi: 1332’de yaptırılan bu mekân, bilinen en eski Osmanlı Medresesi’dir.Günümüzde Çini sanatının gelişmesine ev sahipliği yapmaktadır.

Kırgızlar Türbesi: İznik’in fethi esnasında yardım ederken şehit düşen Kırgız Türklerinin anısına Orhan Gazi tarafından 1331’de yapılmıştır. Mimarisi ve kalem işi süslemeleri bakımından zengin işçiliğe sahip türbe restore edilmiştir.

Sarı Saltuk Türbesi: Lefke kapısının dışındaki bu makam türbesi XIV. yüzyılda yapılmıştır.

Alaaddin- Mısri Türbesi: Osmanlı’nın ilk müderrisi ve rektörü Alaaddin Mısri yatmaktadır.

Abdülvahap Sancaktar Türbesi: İslam ordularının VII. Yüzyılda İznik’i kuşatma esnasında şehit düşen sancaktara ait olan yatır, Türklerin İznik’i fethi sonrası türbeye dönüştürülmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Google Maps'te aç - Yol tarifi alYeni Yalova Yolu 4km. BUTTİM K.12, D.1635 Osmangazi / BURSA
Tel: 0532 407 21 96 - 0224 250 50 00
3dbursa [at] gmail.com
Bursa Panorama
www.3dbursa.com - Tüm hakları saklıdır.
Panoramik kent tanıtım portalı
facebook twitter google rss