Mudanya


FOTOĞRAFLAR

MEKAN DETAYLARI

Bursa iline bağlı bir ilçe. yüzölçümü 338 kilometrekare, nüfusu 24.244 tür. yüzeyi yer yer tatlı, vakit zaman sert meyilli yamaç ve sırtlardan ibarettir. bu sırtlar ve yamaçlar, genişçe vadilere parçalanmıştır. zeytin ve tütün ekimi, bağcılık, ipekböceği yetiştiriciliği halkının başlıca geçim kaynağıdır.
mudanya – www.bilgiara.com
ilçe merkezi, marmara denizinde, gemlik körfezinin ağzında yer almış olan mudanya kasabasıdır. çevresi zeytinlikler, bağlar ve dutluklarla kaplı, marmara bölgesi’nin hoş kasabalarından biridir. kasabanın kuruluş tarihi, makedonya kralı iskender zamanına kadar ulaşır. mudanya kasabası, türkiye cumhuriyeti tarihinde, mudanya mütarekesinin imzalandığı yer olması bakımından tarihî bir kasaba olmak özelliğini taşımaktadır.nüfusu 5.942 dir.
Tarihçe
Mudanya, İonya’nın 12 büyük kentinden biri olan Kolofonlu göçmenler tarafından M.Ö. VII. Yüzyılda kurulmuştur. Apamcia-Myrleia atlı bu antik kent bugünkü Hisarlık tepede yer almaktaydı. Mudanya Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde yaşamıştır.
Konumu28-29 derece kuzey boylamları ile 40-41 derece kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır.
Batıda Karacabey, güneyde Bursa, doğuda Gemlik ile komşudur; kuzeyinde Gemlik Körfezi yer alır.
Bursa’ya 32 km uzaklıktadır. 346 km2’lik bir alan kaplar.
Yüzey Şekilleri Gemlik Körfezi’nin güney yüzünü kaplayan ve Bursa Ovası’nı denizden ayıran MUDANYA DAĞLARI, doğu-batı yönünde uzanır. Batıdan, Susurluk Çayı’nın denize döküldüğü yere kadar uzanan en yüksek tepe 600 metre yüksekliğindeki Karatepe’ye kadar erişir. Belli başlı akarsuyu Nilüfer Çayı’dır. Arazi engebeli bir yapıya sahiptir.İklimMudanya’da Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları çok sıcak değil ama kurak geçer. Kışları ılık ve yağışlıdır.
En soğuk ayı Şubat, en sıcak ayı Ağustos’tur.
Yıllık yağış mikatrı 614mm’dir.
En çok esen rüzgar poyraz ve yıldızdır.
Yönetim
Mudanya’ya bağlı 2 belde (Zeytinbağı ve Güzelyalı), 36 köy bulunmaktadır. İlçe merkezinde 8 mahalle bulunur.Tarihiİlçenin tarihi milattan önce 7. yüzyıla dayanır. İlk adının MYRLEA olduğu bilinmektedir. 12 İyon şehir devletinden olan Gemlik ve Erdek’in de kurucusu Kolofonlular tarafından kurulmuştur. Zaman zaman işgale uğrayan şehir, Makedonya Hükümdarı 5. Filip (PHLIPOSS) tarafından yıkılmış ve yerine, APAMEIA adı ile yeni bir şehir inşa edilmiştir. Bu şehir de işgale uğramış ve imar edilerek MONTANIA adını almıştır. Şimdiki adı olan MUDANYA’nın buradan geldiği sanılmaktadır.
Mudanya, 1321 yılında Orhan Bey tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Mudanya Kasabası, Mondros Mütarekesi’nden sonra, önce İngiliz istilasına uğramıştır. Fakat Jandarma Onbaşısı ŞÜKRÜ ÇAVUŞ’un İngiliz Deniz Piyadesi’nin çıkartma yaptığı iskelede İngiliz Ordusundan bir binbaşı bile bir eri öldürmesi üzerine bu işgal bir gün bile sürmemiştir. 25 Haziran 1920’de gerçekleşen bu olaydan 11 gün sonra İngiliz ordusunun yerini Yunanlılar almıştır. Düşman işgali altında 2 yıldan uzun süre kalan Mudanya, 12 Eylül 1922 günü Yunan işgalinden kurtulmuştur.
Türk Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren anlaşma 3- 11 Ekim 1922 tarihleri arasında yapılan konferans sonucunda Mudanya’da imzalanmış ve Mudanya Mütarekesi adını almıştır.
Ekonomi
Zeytincilik, ilçe halkının birinci derecede gelir kaynağıdır. Bağcılık, sebze ve meyvecilik, ayçiçeği, soğan ve tahıl gibi diger tarımsal faaliyetler, az miktarda da olsa yapılmaktadır.
İlçede iş hacminin bir çoğunu ithalat-ihracat işlemleri oluşturmaktadır. İthalat, hem deniz ve hem de karayoluyla gelen sanayi mamulleri ve yarı mamullerinden; ihracat ise Bursa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının ürettikleri mamullerden ve gemilerle yapılan maden cevheri ihracatından meydana gelmektedir.
Marmara Denizinin aşırı kirlenmesi sonucu balıkçılık sektöründe büyük gerileme olmuştur.
Yaz mevsiminin serin geçmesi nedeniyle turizm sezonu pek uzun sürmemektedir. Dış turizmin yanında, özellikle başta Bursa olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelenlerin olusturdugu günübirlik yerli turizm faaliyetleri yapılmaktadır. Bunun yanında kendi yazlık evlerinde kalanların sayısı da hayli fazladır.
Mudanya Orman Müdürlüğü bünyesinde 6 bin 380 hektar orman alanı bulunmaktadır. Genelde çam ve meşe ile meşe içindeki maki formundaki bitkilere rastlanır. Her yıl yaklaşık 1000 sten kağıtlık odun Seka’ya, 500 sten lif yonga Bursa Sunta Fabrikası’na, 20 ton defne yaprağı da yağ imalatında kullanılmak üzere İzmir’e gönderilmektedir. Toplam orman ürünleri üretimi yıllık 13000 sten civarındadır (1 sten= 1m3).
Mudanya’da sanayi pek gelişmemiştir. Büyük sanayi kuruluşları olarak Yazaki ve Pirelli fabrikaları ve yan sanayileri, 1991 yılında kurulan Küçük Sanayi Sitesi’nde çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren 42 işyeri, Zeytinciler Hali’nde ise 50 adet dükkan bulunmaktadır. Ayrıca ilçede büyüklü küçüklü zeytin işleme tesisleri mevcuttur.
İlçenin En Eski Yerel Gazetesi Mudanya’nın Sesi Gazetesidir ve halen yayın hayatını sürdürmektedir.
Camiler
Fatih Camii: (Mudanya)
• Halilağa Camii (Mudanya)
• Hasanbey Camii (Mudanya)
• Teke-i Atik Camii (Mudanya)
Mescitler
Hacı Mehmed Ağa Mescidi (Mudanya)
Tarihi binalar
Aydınpınar Köyü Kilisesi (Mudanya)
• Dereköy Kilisesi (Mudanya)
• Kumyaka Kilisesi (Mudanya)
• Tahirpaşa Konağı(İlçe Kütüphanesi)(Mudanya)
• Mütareke Evi Müzesi (Mudanya)
İklim
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.
Ulaşım
Mudanya’ya kara ve deniz yolu ile ulaşmak mümkündür.
Gezilecek Yerler
Mudanya Evleri : Osmanlı evlerinin en güzel örnekleri Mudanyada’dır. Bu evlerin en önemlisi Tahir Paşa Konağı’dır. Bu evlerin hemen hepsinin bahçesi vardır. Bahçelerde özenle bakılan çiçekler vardır.
Myrlea : Mudanya’nın 1 km güneydoğusunda bulunan ve Britanyalılara ait olan antik kenttir.
Kumyaka Kilisesi : 780-797 yılları arasında Bizans İmparatoru IV. Konstantinos Porphyrogenetos döneminde yapılmıştır.
Plajlar : Mudanya’da doğal güzelliklere sahip denize girilebilen yerler eski Rum yerleşimleri olan Siye (Kumyaka) ve Trilya (Zeytinbağ)’dır. Trilya’da Rumlardan kalma 7 kilise, 3 ayazmay azma, 3 manastır bulunmaktadır.
Bursa Mudanya Mütareke Evi Müzesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin siyasi alanda kazandığı ilk başarısının göstergesi olan Mudanya Mütarekesi bu evde imzalanmıştır. Mudanya İlçesi merkezinde bulunan ev 19.yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Rus asıllı Aleksandır Ganyanof’a ait olan ev, daha sonra Mudanyalı iş adamı Hayri İpar tarafından satın alınarak onarılmış ve 1937 yılında Mudanya…
bursa evi mudanya mütareke müzesi
Mudanya Tahir Paşa Konağı, Bursa
İki katlıdır. Planı çok değişiklik geçirmiş, eski halini kaybetmiştir. İkinci katta bulunan baş oda kalem işleri ile süslüdür. Odanın iki cephesinde alt ve üst pencereler olup bunlar renkli camlıdır. Duvar yüzeyleri malakari alçı süslemelerle kaplıdır. Panoların içi çiçek motifleriyle süslenmiştir. Odanın bir duvarını kaplayan yüklük de kalem işleri ile…
Mudanya Mütareke Evi
19.’uncu yüzyıl sonlarının mimari yapısı olan bu tarihi binanın arsa alanı 800 m2 olup, bina alanı 400 m2’dir. Rus asıllı Aleksandr Ganyanov’a ait ev, daha sonraları Mudanya’lı hayırsever iş adamı Hayri İpar tarafından satın alınarak onarılmış ve 1937 yılında Mudanya Belediyesine bağlı bir müzeye dönüştürülmüştür. 1959 yılında ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Bodrum ve çatı katının dışında iki katlı olan ahşap evin 13 odası ve 2 büyük salonu vardır. Birinci katında; mütarekenin imzalandığı salon ve İsmet Paşa’nın çalışma odası ve ayrıca bu odada İsmet Paşa’nın kızgın olduğu bir anda, yumruğuyla ikiye böldüğü mermer masa, üst katta ise İsmet Paşa ve yaverlerinin yatak odaları yer almaktadır.
Mudanya Mütarekesi (Hakkında Bilgi)
Büyük Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri…” komutuyla 26 Ağustos 1922’de başlayan büyük taarruzla, Yunan İzmir’de denize dökülmüş, Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştı. Artık sıra İstanbul ve Trakya bölgesinin kurtarılmasına gelmişti. Dünya devletleri, Türk’lerin kazandığı zafer karşısında şaşkındı. Fransa’nın araya girmesiyle İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında görüşmeler başladı. Mudanya Konferansı’na Başkomutanlık adına olağanüstü yetkiyle Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa görevlendirilmişti.
Konferans, 3 Ekim 1922 günü saat 15.00’te Rus Tüccarı Aleksandr Ganyonov’un Mudanya’daki evinde başladı. Şimdi müze haline getirilen bu binada yapılan görüşmelerde Türkiye’yi İsmet Paşa, İngiltere’yi General Harrington, İtalya’yı General Monbelli, Fransa’yı da General Charpy temsil edilyordu. Bu arada Mudanya çeşitli yabancı ve yerli gazeteciler ve siyaset adamlarıyla dolu idi. Mudanya’da adeta yatacak boş bir yatak kalmamıştı. Mudanya’lılar bu durum karşısında evlerini açtılar, konukların rahatlarını sağlamayı görev bildiler. O gün Mudanya evleri, defne yaprakları ve Türk Bayraklarıyla süslü idi.
Konferansın 2’nci gününde Yunan temsilcisi de Mudanya’ya geldi, ancak konferansa katılmayıp gemiden dışarıya çıkmadı.
Konferansta, Türkiye’nin kabul etmesi mümkün olmayan öneriler öne sürülüyor, İsmet Paşa’da kesin tutumundan vazgeçmiyordu. Konferansa ara verildi. Görüşmeler biterken de düşman kuvvetleri temsilcilerine, Türkiye’nin gerekirse savaşa devam etmeye kararlı olduğu kesinlikle anlatılıyordu.
En sonunda Devletlerin temsilcileri direnmekten vazgeçtiler ve 11 Ekim 1922 günü, 14 maddelik Ateşkes Antlaşması Metni taraflarca imzalandı. Bu antlaşmanın şartları imzadan 3 gün sonra, yani 14-15 Ekim 1922 gecesinden itibaren yürürlüğe girdi.
İsmet Paşa bu tarihi olayı, 11 Ekim 1922 günü sat 08.00’de Başkomutanlığa şu telgrafıyla bildirdi:
“Mudanya Askeri Sözleşmesi, 11 Ekim 1922 saat 06.00’da imza edilmiştir. Yunan delegesinin müttefik devletler adına gönderdiği çeşitli yazılı itirazlarıyla imzaya yetkili olmadığı şeklindeki son beyanatı bana verildi. Bunun müttefikler adına tebliğ eden General Harrington Yunan generalinin yetkisi olmadığından imza etmediğini, Yunan hükümetinin cevabı olumsuz olsa dahi sözleşmenin müttefikler tarafından uygulanacağını bildirdi. Sözleşme 4 nüsha olarak imza edilmiş ve taraflara verilmiştir…”
Mudanya özgürlük bilincinin orta yeri olmuştu. Başarı Mudanya’da imzalandı, başaranlar ise Türk’lerdi. Evet, Mudanya tarihin en önemli günlerini de Mudanya Mütarekesi’nin yapıldığı günlerde yaşadı. O coşku, o heyecan şimdi her yıl Mudanya’da 11 Ekim’de tekrar tekrar yaşanıyor
Mudanya İstasyon Sosyal Tesisi
Bursa’mızın incisi olan Mudanya’nın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Geçmişin nostaljik güzellikleri Büyükşehir Belediyesinin restore ederek sosyal tesis olarak hizmete sunduğu Mudanya Demiryolu Binası ile yaşatılacak.
Mudanya işletme binası: 20. Yüzyıl başlarında mudanya- bursa hattı işletme binası olarak inşa edilmiştir.
Mudanya- bursa demiryolunun 1953 yılında kapatılmasından sonra bina 1958- 1963 yılları arasında kaymakamlık lojmanı, 1963- 2000 yılları arasında da akşam kız sanat okulu olarak kullanılmıştır.
2005 yılında Mudanya Belediyesi’nden Buski Genel Müdürlüğü’ne devredilen binanın “belediye sosyal tesisi” olarak restorasyonuna yönelik projeleri hazırlanarak koruma kurulu onayı alınmış ve restorasyonu tamamlanmıştır. Yapının 100 yıl önceki işlevi, sergilenen 1906 yapımı lokomotifle yaşatılmaktadır.
Mudanya Meydanı – Mudanya / BURSA
Tel: 0 224 544 44 22

İngilizce

Mudanya Armistice House
19 ‘th century architecture of this historic building, the land area of 800 m2 and 400 m2 of building area. The Russian-born Aleksandr Ganyanov’a home later Mudanya’lı Hayri Ipar purchased by businessman philanthropist, was restored and in 1937 the Mudanya
In the municipality was converted into a museum. In 1959, the General Directorate of Antiquities and Museums has been transferred.
In addition, two-storey basement and attic with wooden house has 13 rooms and 2 large rooms. On the first floor; armistice was signed, a living room and Ismet Pasha’s study room and also in this room Ismet Pasha’s angry that at a time, punch with a split marble table, the top floor, Ismet Pasha and his aide of the bedrooms are located.
Mudanya Armistice (About)
Ataturk’s “Army is the first target along the Mediterranean …” command, starting with a big offensive in August 26, 1922, Greece has been poured into the sea in Izmir, Anatolia was liberated from enemy occupation. No longer had to be rescued during the Istanbul and Thrace region.
World states, the victory against the Turks was puzzled. Between France’s entry into the negotiations between the Allies and Turkey began. Conference on behalf of the Commander in Chief with extraordinary powers mudanya Western Front Commander Ismet Pasha was assigned.
Conference, the day of October 3, 1922 15:00 Ganyonov’un Russian merchant Alexander started at his home in Mudanya. Now in this building became a museum in Turkey, Ismet interviews, the UK General Harrington, the General Monbelli Italy, France, General Charpy edilyordu represented. Meanwhile, several foreign and domestic Mudanya was full of journalists and politicians. Mudanya almost to sleep in a bed was left empty. Mudanya’lılar opened their home in this situation, the task to ensure that they know their guests comfortable. Mudanya home that day, was ornamented with laurel leaves and the Turkish flag.
2nd day of the Greek representative at the conference came to Mudanya, but not attending the conference did not come out from the ship.
Conference that Turkey’s acceptance of recommendations put forward are not possible, Ismet Pasha, did not climb in the final. Was given to the conference call. While negotiations over to representatives of the enemy forces, Turkey is determined to continue fighting if necessary, certainly being told.
They finally stopped resisting and representatives of States on October 11, 1922, 14-article text Armistice was signed by the parties. After 3 days of signing the terms of this agreement, which entered into force since the night 14-15 October 1922.
Ismet this historic event on October 11, 1922 08:00 sold at the following telegram to the Commander in Chief said:
“Mudanya Military Convention, October 11, 1922 06:00 h ‘was also signed. The Greek delegation on behalf of the Allies sent a written objection with the various features are not authorized to sign the final declaration was given to me. Conveyed on behalf of its ally, General Harrington did not sign is not the authority of the Greek generals, the Greek government’s response is negative by the Allies will apply even if the contract says. 4 copies of the contract has been signed and the parties were given as … ”
Mudanya freedom was in the middle of consciousness. Success was signed in Mudanya, who managed the Turkish. Yes, history’s most important day of Mudanya Mudanya also lived in the day of the Armistice. That enthusiasm, his excitement now been repeated every year on Oct. 11 is in Mudanya

MEKAN YORUMLARI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirGoogle Maps'te aç - Yol tarifi al
Bursa Panorama
www.3dbursa.com - Tüm hakları saklıdır.
Panoramik kent tanıtım portalıYeni Yalova Yolu 4km. BUTTİM K.12, D.1635 Osmangazi / BURSA
Tel: 0532 407 21 96 - 3dbursa [at] gmail.com

facebook twitter google rss