Mustafakemalpaşa


FOTOĞRAFLAR

DİJİTAL MENÜ - KATALOG

MEKAN DETAYLARI

www.mustafakemalpasa.com
linkine tıklayarak Mustafakemalpaşa’nın panoramasını gezebilirsiniz.

Genel Eski adı Kirmasti olan ilçemizin tarihi Milattan öncesine dayanmaktadır. 13.yüzyıldan 2 Temmuz 1920 tarihine kadar Türk egemenliğinde bulunan Kirmasti o tarihte Yunan işgaline uğramış, 14 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. 31 Aralık 1922 tarihinde Belediye Meclisinin 285 sayılı kararı ile Kirmasti adı değiştirilerek MUSTAFAKEMALPAŞA adı verilmiştir. COGRAFI BILGILER Akdeniz iklimi özelliklerini taşıyan Mustafakemalpaşanın yüzölçümü 1731 km2.dir. Denizden yüksekliği 25-40 metredir. Nem ortalaması % 71,6, sıcaklık ortalaması 14,2 derecedir. TARIHI BILGILER İlçe 1875 yılından önceye kadar Mihaliçe bağlı Sincan Nahiyesi olarak geçer. 14 Mayıs 1881 de Osmanlı Hükümeti bir kararname ile Sincan bucağı merkezi olan Kirmasti\’nin ilçe olduğunu ilan eder. İlk kaymakam Hacı Salih Hayri Efendi atanır. 1 Ağustos 1881 de Belediye Teşkilatı kurulur. 1881 yılına Kadar Mihaliçe bağlı Sincan Nahiyesi olarak idare edildiğinden nüfus net olarak bilinmemekle beraber 1831 tarihinde vergi yüklümleri Mihaliçte 5425 olarak gözükmektedir. İyimser bir tahminle Kirmasti deki nüfus 2.250 olduğu sanılmaktadır. 1875 de henüz Rumeli ve Kafkas göçmenleri gelmeden önceki vergi yükümlüsü sayımına göre 3367 vergi veren müslümana karşılık 660 işsiz tespit edilmiştir. 1893 sayımında ilçe merkezinde 3.367 Müslüman, 683 Rum, Ermeni ve yahdi olmak üzere 4.050 nüfus yaşamaktadır. 139 köyde ise 37.153 kişi bulunmaktadır. İlçenin toplam nüfusu 42.420 dir. Savaş yılları ilçemizde de çok çetin geçmiştir. Çerkez Davut gibi birçok savaş kaçkını ilçemizde çeteler kurmuş halka eziyet edip silah zoru ile halktan para sızdırmışlardır. Kirmasti ve Mihaliç te bulunan 172. Yaya Alayı Komutanı Yarbay Osman Bey, ilçemizde Kuvayi Milliye teşkilatının kurulmasında büyük etken olmuştur. 1919 da Yunanlılar İzmir\’e çıkana kadar 10 ay boyunca bu çetelerin özellikle de Çerkez Davut ve yandaşlarının korkulu rüyası olmuştur. Hem 172. Alayın Bursa\’ya çekilmesine kadar, hem de Yunanlıların İlçemize yerleşmesiyle Milli Ruha sahip çeteler de kurulmuş, vatan için canlarını feda etmişlerdir. Bunların başlıcaları; Nazif Ağanın Ahmet, Gürcü Ahmet Efendi, Laz İsmail, Hacı Bekir, Karapınarlı Mehmet, Cinci Mehmet in oluşturduğu çeterdir. Ayrıca İlçe Kaymakamı Saffet Bey, Şube Başkanı Ömer Lütfü ve Yüzbaşı Halil Bey önderliğinde Başkanlığını Gürcü Mehmet Efendinin yaptığı Kuvayi Milliye Teşkilatı kurulmuştur. Başhafız Ahmet Efendi, Hafız Mustafa Efendi, Benli Ahmet Ağa, Kürt Mevlüt, Ahmet Hulusi Koçak, İsmail Uzel, Kıyıcı Halit Efendi bu teşkilatta canla başla çalışmışlardır. 14 Eylül 1922 tarihine kadar 26 ay ilçemizi işgali altında tutan, vatan haini çetelerle işbirliği yaparak, her türlü zulmü, adam öldürmeyi, yağmalamayı yapan Yunanlılar, kaçarken Karapınar, Kosova, Adaköy, Taşköprü, Eskimezarlık, Demirdere ve Paşalar da yangınlar çıkarmışlardır. Dallımezarlık, Tepecik ve Çırpan en fazla zarar gören yerlerdir. 33. Süvari Alayının 7. Bölük Komutanı Sabri Beyin komutasındaki Türk Askerlerinin ilçeye girişi ile ilçe hürriyetine kavuşmuştur. TURIZM BILGILERI Mustafakemalpaşa ilçesinin yakınında Miletopolis ören yeri bulunmaktadır. İlçe merkezinde Lala Şahin Türbesi, Hamzabey Cami ve Türbesi, Şeyhmüftü Cami ve Türbesi yanı sıra Dorak Hazineleri bölgesi, Kestelek Harabeleri ilgiye değer tarihi yerlerdir. Muradiye Sarnıç köyü yakınlarındaki Suuçtu Şelalesi, Söğütalan bucağındaki Suçıktı mesiresi Mustafakemalpaşa civarındaki eşsiz harikalarıdır. Lalaşahin Paşa Türbesi Türbe, Orhan Bey’in küçük oğlu I.Murat’ın lalası Lalaşahin Paşa’ ya aittir . Lalaşahin Paşa, kendisine Orhan Bey tarafından hediye edilmiş olan ilçeye ailesini yerleştirmiş ve kendisi yıllar boyu savaştan savaşa koşmuştur. Yapılan bir kazıda bulunan kemiklerinin incelenmesi sonucu 193 cm boyunda iri yapılı bir Türk olduğu anlaşılmıştır . Ölüm tarihinin 1386 olduğu sanılmaktadır. Türbe 600 yıldır Mustafakemalpaşa Deresi’ni yukarıdan gören bir tepenin kenarındadır. Türbe, 1948 yılında vakıflarca onarılmış ve duvarları orijinaline yakın olarak yeniden yapılmıştır. Selçuklu tarzında bir temel üzerinde , taş ve tuğladan inşa edilmiş olan yapının içi yabancı motiflerle bezenmiştir. 450 x 470 cm. alanındaki türbenin yüksekliği 5 metredir ve 6 penceresi bulunmaktadır. Lalaşahin Paşa tarafından türbenin etrafına Cami , medrese , hamam ve zaviyeden oluşan bir külliye yaptırılmıştır . Geçen yıllar içinde , hamam yıktırılmış , cami savaş yıllarında yıkılmış ve yıllarca okul olarak kullanılmış olan medrese de yıkılarak yerine yeni bir okul yaptırılmıştır.Bugün için geriye sadece yarısı yıkılmış olan minare kalmıştır. Minare, kaidesinde bulunan kitabeye göre 1823 tarihinde onarılmıştır. Melde Bayırı Kalıntıları (Miletepolis) İlçenin 4 km kuzeybatısında, Bursa’dan Mustafakemalpaşa’ya giriş istikametinde ve Üçkurnalı yada melde bayırı olarak anılan  bölgede  yer almaktadır. Melde’de bulunan harabelerin, bazı  sikkelerde  adı Milatopolten  olarak  geçen Miletopolis antik şehrine ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Bölgede elde edilen nümismatik ve arkeolojik bulgular , Miletepolis’ten  başka  ikinci  bir    kentin daha olduğuna  dair  ip uçları vermektedir . Bazı ya zarlarca bu  kentin Miletepolis’le karıştırılan Miletuteichos   olduğu    ve   asıl     yerleşim     merkezinin Mustafakemalpaşa’da bulunduğu ileri sürülmektedir. 1975 yılında  başlanan   kazı    çalışmalarında, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait seramik ve sikkelerin yanı sıra, Miletepolis Höyüğü  ve  Roma  İmparatoru  Hadrianus   dönemine  (İ.S.117-138)  ait bir tapınağın kalıntıları ortaya çıkarılmıştır . Bu  kalıntılar   arasında  arşitravlar, yivli sütunlar, sütun başlıkları,mask kabartmaları ve  birçok bezemeli parçalarda gün ışığına çıkmıştır.Ayni yerde 1.13 m boyunda bronzdan yapılmış bir Apollon heykeli de bulunmuştur. Karacabey Harası yönündeki  sırtlarda  yapılan kazılarda da Miletepolis’e ait  20 civarında  aile  mezarı bulunmuştur . Kazı  çalışmaları   aralıklarla  halen devam etmektedir. ŞEYHMÜFTÜ CAMİİ Şeyh Müftü Camisi’nin giriş kapısı üzerinde yer alan üç satırlık mermer kitabesinde bu caminin Naip Şefik Bey’in yardımı ile 1894-1895 yılında yapıldığı yazılıdır. Cami kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, sonraki dönemde kuzey yönüne bir son cemaat yeri eklenmiştir. Batı cephesinin kuzey köşesine de minare yerleştirilmiştir. İbadet mekanının ortasında dört sütunun taşıdığı bir kubbe, bunun dışında kalanlar da ahşap çatı ile örtülüdür. Güney duvarı ekseninde bulunan mihrap beş cepheli olup, iki yanına simetrik üçer pencere açılmıştır. Güney, doğu ve batıdaki pencereler sivri kemerli, dışa doğru daralmaktadır. Ayrıca kuzey duvarındaki giriş kapısı yanında da iki pencere görülmektedir. Batı cephesinin güneyinde yer alan minare kare kaideli, kesme taştan, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Cami moloz taş ve tuğladan yapılmış, köşelerde kesme taş kullanılmıştır. Caminin içerisinde bezeme olarak kıvrık dal, rûmi ve hatayilerden meydana gelen kalem işleri bulunmaktadır. Ayrıca ahşap tavanda da geometrik süslemeler görülmektedir. Caminin yanında Şeyh Müftü’nün türbesi bulunmaktadır. SUUÇTU ŞELALESİ Mustafakemalpaşa ilçesine 18 km. uzaklıkta bulunan ve ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Suuçtu Şelalesi 38 metre yükseklikten dökülür. Çataltepe mevkiinde, Muradiyesarnıç Köyü yakınlarında, Karadere üzerinde fay hattının çökmesi ile oluşmuştur. Kayın, meşe, çam ağaçlarının gölgesinde serin bir dinlenme alanı olan bu alan, etrafındaki ahşap piknik masaları ve ocakları sayesinde piknikçilerin çok rağbet ettiği bir mesire yeridir. TÜMBÜLDEK KAPLICALARI Mustafakemalpaşa’nın 15 km. güneyinde, Akarca Köyü içerisinde bulunan Tümbüldek Kaplıcaları’nın çok eski yıllardan beri varlığını sürdürdüğü sanılmaktadır. Nitekim Akarca’ dan 2 km. uzaklıkta bulunan Bahariye Köyü’ndeki tarihi hamam kalıntıları buna işaret etmektedir. Harabelerden sökülen sütunlar 1895 ‘te Tümbüldek Hamamı onarılırken kullanılmıştır. Eczacı Şeref Bey tarafından 1895’te yaptırılmış olan hamam mirasçıları tarafından Özel İdareye satmış, ardından da 1935 tarihinde hamamı belediye satın almıştır. Kadınlar ve erkekler kısmı bulunan Türk yapısı iki kubbeli hamam 1973-1980 yıllarında onarılmış ve etrafına dinlenme evleri yaptırılmıştır. Kaplıcanın soğuk kaynağı 21oC, sıcak kaynak suyu ise 50.C’dir. Her ikisi de kimyasal yönden aynı özellikleri taşır. Sodyum-kalsiyum bikarbonatlı yapıdaki bu suların mineral miktarı litrede 2,8 ve 2,7 gramdır. Soğuk suda 700 mg/lt, sıcak suda 400 mg/lt CO2 bulunur. Sularda amonyum olmasına karşın, nitrit bulunmamaktadır. Romatizma başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi geldiği inanılan Tümbüldek Kaplıcaları aynı zamanda bir mesire yeri olarak ta kullanılmıştır.

MEKAN YORUMLARI

“Mustafakemalpaşa” için 3 cevap

  1. çok değerli bir iş yapıyorsunuz. tebrikler

  2. Murat Uslu dedi ki:

    İlçemizin tanıtımına katkı sağladığınız için çokteşekkurler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirGoogle Maps'te aç - Yol tarifi al
Bursa Panorama
www.3dbursa.com - Tüm hakları saklıdır.
Panoramik kent tanıtım portalıYeni Yalova Yolu 4km. BUTTİM K.12, D.1635 Osmangazi / BURSA
Tel: 0532 407 21 96 - 3dbursa [at] gmail.com

facebook twitter google rss