Bursa Külliyeleri – 1. Murat Hüdavendigar Külliyesi

turkce     Hüdavendigar Külliyesi; Kentin batı tarafında, Çekirge semtinde, Eski Kaplıca’nın batısında, I. Murad ve Hamam Caddeleri arasında kalan bölgededir. Hüdavendigâr Külliyesi olarak bilinen Sultan I. Murad Külliyesi 1363-1366 yıllarında Bursa Ovası’na bakan tepenin üzerinde yapılmış olup, cami, medrese, imaret, çeşme, hamam ve türbeden oluşmaktadır. Abdeshane ve tuvaletlerin önünde, iki adet anıtsal özelliklere sahip çınar ağacı vardır. Külliyenin bulunduğu mahalle, Bizanslılar döneminden beri Bursa’nın en eski mahallesidir.

Hüdavendigâr Çeşmesi
Caminin bitişiğinde tarihi bir çeşme, cami ve türbe arasında da birinden sıcak diğerinden soğuk su akan çeşmeleri olan bir şadırvan bulunmaktadır. Ancak sıcak su kesik olabilir. Caminin duvarındaki çeşmede sivri kemerli ama çok derin olmayan bir nişin içinde tek musluk ile bir yalak ve yalağın üzerinde iki sıra testere dişi kirpi saçak vardır.

Hüdavendigâr İmareti
Bugün vakıf merkezi olarak kullanılan imaretin orijinal hali XIX yüzyılda depremde yıkılmıştır. Duvarları üç sıra tuğla, bir sıra moloz taş ile örülmüş olan imaretin bugünkü hali 1904 yılında Sultan Abdulhamid tarafından yaptırılmıştır.

Gırçık (Çıkçık) Hamamı
Hüdavendigâr Camisi’nin doğusundadır. Büyük olasılıkla Cami ile birlikte yaptırılmış olup XIV yüzyıla ait bir hamamdır. Bazı araştırmacılara göre “Güsulhane” olarak yapılan Hamamın önündeki giriş bölümü yıkılmış, günümüze sıcaklık ile helalar ve güneydeki tonoz örtülü iki küçük bölüm gelebilmiştir. Hamam 6.60 X 6.60 m. ölçüsünde olup üzeri oldukça büyük tek bir kubbe ile örtülmüştür. Bekarlar Hamamı olarak da bilinen Hamam da devamlı akan sıcak su ile halk ücretsiz yıkanabilmektedir.

Hüdavendigâr Camii ve Medresesi
1363 yılında yapımına başlanan ancak 19 yılda tamamlanabilen Hüdavendigâr Camii, “Ters T” planlı yapı özelliğine sahip olmasına rağmen, caminin kemerleri ve giriş bölümünün yapı biçimi incelendiğinde hiçbir Bursa yapısında görülmeyen özellikler taşıdığı görülür. Caminin yapımında Bizans devrinden kalma devşirme malzeme kullanılmıştır. Hatta kullanılan malzemelerden dolayı caminin Bizans kilisesinden dönüştürüldüğü iddia edilse de, caminin yeni baştan yapıldığı görüşü hâkimdir. Yaygın görüş, caminin Bizans yapı ustaları tarafından yapıldığıdır. Caminin giriş cephesi, Venedik saraylarını andırmaktadır. Gerçektende caminin kemerleri ve giriş bölümünün yapı biçimi hiçbir Bursa yapısında görülmeyen özellikler taşımaktadır. Sultan I. Murad (Hüdavendigâr) tarafından yaptırılan camii, iki katlıdır. Büyük bir kubbesi olan camiinin son cemaat yeri, beş küçük kubbeyle örtülüdür.. Altta cami, üstte medrese yer almaktadır. Caminin dışında, ayrı alanlarda olması gereken zaviye ve medrese mekânları burada ibadet yeri ile iç içedir. Üst kattaki medreseye caminin her iki yanında bulunan merdivenle çıkılmaktadır. Caminin her iki tarafında dışarıya bakan pencereleri bulunan altışar oda ile arkada her iki yanda ikişerden dört büyük oda ve ortada büyük bir dershane bulunmaktadır. İslam dinini özgürce ve mistik biçimde yorumlayan dervişler ile İslam dinini bilimsel verilerle yorumlayan ulema ve öğrenciler bu camide bir arada yaşamaları sağlanmıştır. Böylece İslamiyet’in hem tasavvufi hem de Sünni (Ortodoks) unsurları bir araya getirilmiştir. İlginç bir Akdeniz mimari yapısı ve süslemeleriyle diğer camilerden farklı özelliklere sahip olan Hüdâvendigâr Camii’nde dikkat edilmesi gereken bir başka özellik; mihrabın üzerinden dua edilen alana açılan esrarengiz penceredir. Mihrabın üzerindeki dar bir geçit ile ulaşılan esrarengiz odanın Sultan Murad’a ait olduğu söylenmektedir. Cami mihrabı büyükçe bir absis önündedir. Caminin tek minaresi tuğladan örülmüştür. Mermer sütunlar ve başlıklar Bizans yapılarından alınarak burada kullanılmıştır. Hatta söylencelere göre; cami mimarının bir Rum olduğu ve caminin bir Bizans kalıntısı veya eski bir Bizans Sarayı üzerine inşa edildiği belirtilmektedir. Venedik saraylarını andıran gösterişli bir yapı olarak tarif edilen I. Murad Camii’nde göreceğiniz cami-medrese birlikteliğini, derviş-ulema beraberliğini bir başka eserde göremeyeceğinizi hatırlatmak isteriz.

Hüdavendigâr (Sultan I. Murad) Türbesi
Hüdavendigâr Camisi’nin karşısında yer alan, 1.Kosova Savaşı’nda (1389) şehit olan Sultan 1.Murad’ın türbesini oğlu Sultan Yıldırım Beyazıd yaptırmıştır. Ancak bu türbe 1855 depreminde yıkılmış, eski temelleri üzerine yeniden yapılmış, zaman zaman da onarılmıştır. Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan türbe 17.60×17.60 m. ölçüsünde kare planlıdır. Kalın duvarların çevrelediği türbeyi sekiz sütunun taşıdığı sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmüştür. Kuzey cephesi dışarıdan üç payanda ile desteklenmektedir. Türbenin içerisi yuvarlak kemerli dokuz pencere ile aydınlatılmıştır. Türbenin içerisinde ortada pirinç parmaklıklarla çevrili Sultan 1.Murat’ın sandukası vardır. Bunun yanında torunu Süleyman Çelebi, Yıldırım Beyazıd’ın oğlu Musa Çelebi, Sultan I.Murad’ın oğlu Yakup Çelebi (1364-1389) Süleyman Çelebi’nin oğlu Orhan Çelebi (1395- 1429), Sultan 2.Beyazıd’ın oğlu Şehzade Mehmed’in (1476-1504) sandukaları bulunmaktadır. Diğer iki sandukanın hangi şehzadelere ait olduğu bilinmemektedir.

Hüdavendigâr Camii ve Medresesi
1363 yılında yapımına başlanan ancak 19 yılda tamamlanabilen Hüdavendigâr Camii, “Ters T” planlı yapı özelliğine sahip olmasına rağmen, caminin kemerleri ve giriş bölümünün yapı biçimi incelendiğinde hiçbir Bursa yapısında görülmeyen özellikler taşıdığı görülür. Caminin yapımında Bizans devrinden kalma devşirme malzeme kullanılmıştır. Hatta kullanılan malzemelerden dolayı caminin Bizans kilisesinden dönüştürüldüğü iddia edilse de, caminin yeni baştan yapıldığı görüşü hâkimdir. Yaygın görüş, caminin Bizans yapı ustaları tarafından yapıldığıdır. Caminin giriş cephesi, Venedik saraylarını andırmaktadır. Gerçektende caminin kemerleri ve giriş bölümünün yapı biçimi hiçbir Bursa yapısında görülmeyen özellikler taşımaktadır. Sultan I. Murad (Hüdavendigâr) tarafından yaptırılan camii, iki katlıdır. Büyük bir kubbesi olan camiinin son cemaat yeri, beş küçük kubbeyle örtülüdür.. Altta cami, üstte medrese yer almaktadır. Caminin dışında, ayrı alanlarda olması gereken zaviye ve medrese mekânları burada ibadet yeri ile iç içedir. Üst kattaki medreseye caminin her iki yanında bulunan merdivenle çıkılmaktadır. Caminin her iki tarafında dışarıya bakan pencereleri bulunan altışar oda ile arkada her iki yanda ikişerden dört büyük oda ve ortada büyük bir dershane bulunmaktadır. İslam dinini özgürce ve mistik biçimde yorumlayan dervişler ile İslam dinini bilimsel verilerle yorumlayan ulema ve öğrenciler bu camide bir arada yaşamaları sağlanmıştır. Böylece İslamiyet’in hem tasavvufi hem de Sünni (Ortodoks) unsurları bir araya getirilmiştir. İlginç bir Akdeniz mimari yapısı ve süslemeleriyle diğer camilerden farklı özelliklere sahip olan Hüdâvendigâr Camii’nde dikkat edilmesi gereken bir başka özellik; mihrabın üzerinden dua edilen alana açılan esrarengiz penceredir. Mihrabın üzerindeki dar bir geçit ile ulaşılan esrarengiz odanın Sultan Murad’a ait olduğu söylenmektedir. Cami mihrabı büyükçe bir absis önündedir. Caminin tek minaresi tuğladan örülmüştür. Mermer sütunlar ve başlıklar Bizans yapılarından alınarak burada kullanılmıştır. Hatta söylencelere göre; cami mimarının bir Rum olduğu ve caminin bir Bizans kalıntısı veya eski bir Bizans Sarayı üzerine inşa edildiği belirtilmektedir. Venedik saraylarını andıran gösterişli bir yapı olarak tarif edilen I. Murad Camii’nde göreceğiniz cami-medrese birlikteliğini, derviş-ulema beraberliğini bir başka eserde göremeyeceğinizi hatırlatmak isteriz.

İNGİLİZCE

ingiltere     Hüdavendigar Complex , on the west side of the city , Grasshopper district, west of Old Springs , I. Murad and is the region between Bath Street . Hüdavendigâr known as Sultan Complex Murad Complex in the years 1363-1366 has been made on the hill overlooking the plain of Bursa , mosques, schools, hospices, fountains , baths and tombs consist of . Abdesh valve and the toilet in front of two sycamore trees are monumental features . The neighborhood of the complex , since the Byzantine era, is the oldest district of Bursa .

Hüdavendigâr Fountain
Adjacent to the mosque a historic fountain , mosques and tombs from one of the other hot from the cold water there is a fountain with flowing fountains . However, the hot water may be cut off . The pointed arches of the mosque , but not too deep in the wall fountain in a niche with a single tap on a trough and the trough has two rows of sawtooth fringe hedgehog .

Hüdavendigâr Alms House
Today, the center is used as the foundation of the original version of the soup kitchen in the XIX century it was destroyed in the earthquake . Three rows of brick walls , built with rubble stone with a sequence present condition of the soup kitchen was built by Sultan Abdulhamid in 1904 .

Gırçık ( freshmen ) Bath
Hüdavendigâr Mosque to the east . The mosque has been built together with likely XIV century is a bath . According to some researchers ” Güsulh valve ” as part of the entrance collapsed in front of the bath , with the temperature today latrines and southern part of two small vaulted could come . Bath 6.60 X 6.60 m. quite a large extent on whether one surmounted by a dome . Singles in Bath Bath , also known as free people can be washed with hot water constantly flowing .

Hüdavendigâr Mosque and Madrasa
In 1363 to begin construction , but 19 ​​years can be completed Hüdavendigâr Mosque, the ” inverted T ” shaped building feature , although the mosque arches and the introduction of forms of structure is analyzed no Bursa structure not seen in many features seen. In the construction of a mosque dating from the Byzantine period, the collected materials are used. In fact, due to the material used from the Byzantine church converted to a mosque allegedly Although the mosque was made from scratch opinion prevails . Widespread opinion , the mosque is that made ​​by the Byzantine masters . The entrance façade of the mosque , is reminiscent of a Venetian palace . Indeed, the arches of the mosque structure and format of the input section features not seen in the structure bears no Bursa . Sultan Murad ( Hüdavendigâr ) commissioned by the mosque, has two floors. Portico of the mosque is a large dome , five smaller dome is covered with .. Bottom mosque , madrasa is located on top . Outside the mosque , madrasa separate lodges and areas that need to be teeming with places of worship here . Upstairs madrasah are accessible by stairs on either side of the mosque . Windows looking out on both sides of the mosque located at the rear with six rooms on each side and two from the middle four large rooms include a large classroom . Freely and mystical form of Islam the religion of Islam with the review of scientific data to review dervishes ulema and students live together in this mosque is provided . Thus, both Islam and Sufism Sunni ( orthodox) elements were combined . Mediterranean architecture with an interesting structure and decorations , which have different characteristics from other mosques in Hüdavendigâr Mosque Another aspect to be considered ; altar to pray over the mysterious window is opened in the area . On the altar of the mysterious room which is reached by a narrow passage is said to have belonged to Sultan Murad . Mosque in front of the altar is a large apses . Single minaret of the mosque is built from bricks . Marble columns and headings used herein are taken from a Byzantine structure . In fact, according to legend , the mosque and the mosque was a Greek architect or an old Byzantine ruins of a Byzantine palace built on are indicated. Be described as a spectacular building reminiscent of a Venetian palace I. Murad Mosque, the mosque – madrasa association ‘ll see , draw a dervish ulama would like to remind you see in other works .

Hüdavendigâr ( Sultan Murad ) Tomb
Hüdavendigâr Mosque located opposite to 1.Kosov War ( 1389 ) , the Sultan 1.Murad martyrs ‘ s tomb was built by his son Sultan Yildirim Bayezid . However, this shrine was destroyed in the 1855 earthquake , was rebuilt on the old foundations , and occasionally repaired. The tomb was built by Sultan Bayezid 17.60 × 17.60 m. extent is square . The thick walls of the tomb is surrounded by eight octagonal stone column has a dome cover . Is supported by three buttresses outside the northern front . Round-arched windows are illuminated with nine of the sepulcher . Surrounded by brass railings in the middle of the tomb of Sultan 1.Murat ‘s sarcophagus has . Besides grandson Süleyman Çelebi , Yıldırım Bayezid ‘s son, Musa Çelebi , Sultan Murad ‘s son Jacob Celebi (1364-1389) Süleyman Çelebi’s son Orhan Çelebi (1395 – 1429) , Sultan 2.Beyazıd the son of Prince Mehmed ‘s (1476-1504) include a chest . The other two belong to the sarcophagus in which the prince is not known .

Hüdavendigâr Mosque and Madrasa
In 1363 to begin construction , but 19 ​​years can be completed Hüdavendigâr Mosque, the ” inverted T ” shaped building feature , although the mosque arches and the introduction of forms of structure is analyzed no Bursa structure not seen in many features seen. In the construction of a mosque dating from the Byzantine period, the collected materials are used. In fact, due to the material used from the Byzantine church converted to a mosque allegedly Although the mosque was made from scratch opinion prevails . Widespread opinion , the mosque is that made ​​by the Byzantine masters . The entrance façade of the mosque , is reminiscent of a Venetian palace . Indeed, the arches of the mosque structure and format of the input section features not seen in the structure bears no Bursa . Sultan Murad ( Hüdavendigâr ) commissioned by the mosque, has two floors. Portico of the mosque is a large dome , five smaller dome is covered with .. Bottom mosque , madrasa is located on top . Outside the mosque , madrasa separate lodges and areas that need to be teeming with places of worship here . Upstairs madrasah are accessible by stairs on either side of the mosque . Windows looking out on both sides of the mosque located at the rear with six rooms on each side and two from the middle four large rooms include a large classroom . Freely and mystical form of Islam the religion of Islam with the review of scientific data to review dervishes ulema and students live together in this mosque is provided . Thus, both Islam and Sufism Sunni ( orthodox) elements were combined . Mediterranean architecture with an interesting structure and decorations , which have different characteristics from other mosques in Hüdavendigâr Mosque Another aspect to be considered ; altar to pray over the mysterious window is opened in the area . On the altar of the mysterious room which is reached by a narrow passage is said to have belonged to Sultan Murad . Mosque in front of the altar is a large apses . Single minaret of the mosque is built from bricks . Marble columns and headings used herein are taken from a Byzantine structure . In fact, according to legend , the mosque and the mosque was a Greek architect or an old Byzantine ruins of a Byzantine palace built on are indicated. Be described as a spectacular building reminiscent of a Venetian palace I. Murad Mosque, the mosque – madrasa association ‘ll see , draw a dervish ulama would like to remind you see in other works .

arapca    ARAPÇA

مجمع Hüdavendigar ، وعلى الجانب الغربي من المدينة، الحي الجندب ، إلى الغرب من قديم الينابيع ، I. مراد و المنطقة الواقعة بين شارع الحمام . كما يعرف Hüdavendigâr مجمع السلطان أحرز مجمع مراد في السنوات 1363-1366 على تلة تطل على سهل بورصة والمساجد والمدارس و دور العجزة ، ونوافير وحمامات و مقابر تتكون من . Abdesh صمام و المرحاض امام اثنين من أشجار الجميز هي ميزات هائلة. حي المجمع، منذ العصر البيزنطي ، هي أقدم منطقة بورسا .

Hüdavendigâr نافورة
المجاورة للمسجد نافورة التاريخية والمساجد و المقابر من أحد ساخنة أخرى من الماء البارد وهناك نافورة مع تدفق نوافير . ومع ذلك، فإن الماء الساخن قد يتم اقتطاع . أقواس مدببة من المسجد ، ولكن ليست عميقة جدا في نافورة الجدار في مكانة بنقرة واحدة على الحوض و الحوض الصغير لديه صفين من أسنان المنشار هامش القنفذ .

Hüdavendigâr الزكاة البيت
اليوم ، يتم استخدام مركز كأساس للنسخة الأصلية لل مطبخ الحساء في القرن التاسع عشر تم تدميره في الزلزال . تم بناء ثلاثة صفوف من جدران من الطوب ، بنيت بحجر و الأنقاض مع شرط التسلسل الحالي لل مطبخ الحساء من قبل السلطان عبد الحميد عام 1904 .

Gırçık ( طالبات ) حمام
مسجد Hüdavendigâr إلى الشرق. وقد تم بناء المسجد جنبا إلى جنب مع القرن الرابع عشر المرجح هو حمام . وفقا لبعض الباحثين “صمام Güsulh ” كجزء من المدخل انهارت أمام الحمام، مع درجة حرارة المراحيض و الجزء الجنوبي من صغيرين مقبب اليوم يمكن أن يأتي . حمام 6.60 X 6.60 م . تماما حد كبير على ما إذا كان أحد تعلوها قبة . يمكن غسلها الفردي في باث ، المعروف أيضا باسم شعب حر مع الماء الساخن يتدفق باستمرار.

مسجد Hüdavendigâr و المدرسة
عام 1363 للبدء في البناء، ولكن 19 عاما يمكن أن تكتمل المسجد Hüdavendigâr ، فإن ” T مقلوب ” ميزة بناء الشكل، على الرغم من أن أقواس المسجد وإدخال أشكال هيكل ويتم تحليل أي هيكل بورصة لم أر في العديد من الميزات رأيت. في بناء المسجد يرجع تاريخها من العصر البيزنطي ، يتم استخدام المواد التي تم جمعها. في الواقع ، وذلك بسبب المواد المستخدمة من الكنيسة البيزنطية تحويلها إلى مسجد يزعم على الرغم من أن المسجد كان يسود الرأي مصنوعة من الصفر. الرأي على نطاق واسع ، و المسجد هو الذي جعل من قبل أسياد البيزنطية. واجهة مدخل المسجد ، تذكر قصر البندقية. في الواقع، و الأقواس من بنية المسجد وشكل ملامح قسم الإدخال لم أر في هيكل لا تتحمل بورصة. سلطان مراد ( Hüdavendigâr ) بتكليف من المسجد من طابقين . رواق المسجد قبة كبيرة ، وتغطي خمسة قبة أصغر مع .. يقع المسجد أسفل ، على رأس المدرسة . خارج المسجد ، والنزل ومنطقة منفصلة المدرسة التي تحتاج إلى أن تعج أماكن العبادة هنا. المدارس الدينية في الطابق العلوي يمكن الوصول إليها عن طريق السلالم على جانبي المسجد. على نوافذ تطل على جانبي المسجد الموجود في الجزء الخلفي مع ست غرف على كل جانب واثنان من الوسط أربع غرف كبيرة أحد الفصول الكبيرة. وتقدم دين الإسلام مع استعراض للبيانات العلمية لمراجعة الدراويش العلماء و طلاب يعيشون معا في هذا المسجد بحرية و شكل باطني للإسلام. وبالتالي ، تم الجمع بين كل من الإسلام و التصوف السني (ارثوذكسي ) عناصر . يتم فتح مذبح للصلاة خلال نافذة غامض في المنطقة ؛ العمارة المتوسطية مع بنية مثيرة للاهتمام والزينة ، والتي لها خصائص مختلفة من المساجد الأخرى في المسجد Hüdavendigâr جانب آخر إلى النظر فيها. على مذبح غرفة غامضة الذي يمكن الوصول إليه عبر ممر ضيق يقال إنه ينتمي إلى السلطان مراد . المسجد أمام المذبح هو الصدور الكبيرة. بنيت مئذنة واحدة من المسجد من الطوب. تؤخذ أعمدة رخامية والعناوين المستخدمة هنا من هيكل البيزنطية. في الواقع، وفقا للأسطورة، و كان المسجد و المسجد المهندس المعماري اليوناني أو أنقاض البيزنطية القديمة من القصر البيزنطي بنيت يشار جرا. وصفها بأنها مبنى مذهلة تذكرنا البندقية القصر أولا سوف مسجد مراد ، المسجد ، المدرسة association’ll ترى، رسم العلماء الدراويش أحب أن أذكركم نرى في أعمال أخرى .

Hüdavendigâr ( السلطان مراد ) قبر
مسجد Hüdavendigâr يقع مقابل الحرب 1.Kosov ( 1389 ) ، تم بناء ضريح الشهداء سلطان 1.Murad ‘ ق ابنه السلطان بايزيد يلدريم . ومع ذلك ، تم تدمير هذا المزار في زلزال 1855، أعيد بناؤه على أسس قديمة، و إصلاحه في بعض الأحيان. تم بناء ضريح السلطان بايزيد 17.60 × 17.60 م . هو حد مربع. وتحيط الجدران سميكة من قبر ثمانية عمود الحجر مثمنة لها غطاء القبة. معتمد من قبل ثلاث دعامات خارج الجبهة الشمالية . تضاء نوافذ مقوسة مستديرة مع تسعة من القبر. تحيط بها سياج نحاسي في وسط مقبرة التابوت سلطان 1.Murat ‘ ق لديها . إلى جانب حفيد سليمان جلبي ابن بايزيد يلدرم ، و موسى جلبي ، ابن السلطان مراد ‘ ق يعقوب جلبي (1364-1389) ابن سليمان جلبي ل أورهان جلبي (1395 – 1429) ، سلطان 2.Beyazıd نجل الأمير محمد الفاتح ‘ ق (1476-1504) تتضمن الصدر. اثنين آخرين ينتمون إلى التابوت فيه أمير غير معروف.

مسجد Hüdavendigâr و المدرسة
عام 1363 للبدء في البناء، ولكن 19 عاما يمكن أن تكتمل المسجد Hüdavendigâr ، فإن ” T مقلوب ” ميزة بناء الشكل، على الرغم من أن أقواس المسجد وإدخال أشكال هيكل ويتم تحليل أي هيكل بورصة لم أر في العديد من الميزات رأيت. في بناء المسجد يرجع تاريخها من العصر البيزنطي ، يتم استخدام المواد التي تم جمعها. في الواقع ، وذلك بسبب المواد المستخدمة من الكنيسة البيزنطية تحويلها إلى مسجد يزعم على الرغم من أن المسجد كان يسود الرأي مصنوعة من الصفر. الرأي على نطاق واسع ، و المسجد هو الذي جعل من قبل أسياد البيزنطية. واجهة مدخل المسجد ، تذكر قصر البندقية. في الواقع، و الأقواس من بنية المسجد وشكل ملامح قسم الإدخال لم أر في هيكل لا تتحمل بورصة. سلطان مراد ( Hüdavendigâr ) بتكليف من المسجد من طابقين . رواق المسجد قبة كبيرة ، وتغطي خمسة قبة أصغر مع .. يقع المسجد أسفل ، على رأس المدرسة . خارج المسجد ، والنزل ومنطقة منفصلة المدرسة التي تحتاج إلى أن تعج أماكن العبادة هنا. المدارس الدينية في الطابق العلوي يمكن الوصول إليها عن طريق السلالم على جانبي المسجد. على نوافذ تطل على جانبي المسجد الموجود في الجزء الخلفي مع ست غرف على كل جانب واثنان من الوسط أربع غرف كبيرة أحد الفصول الكبيرة. وتقدم دين الإسلام مع استعراض للبيانات العلمية لمراجعة الدراويش العلماء و طلاب يعيشون معا في هذا المسجد بحرية و شكل باطني للإسلام. وبالتالي ، تم الجمع بين كل من الإسلام و التصوف السني (ارثوذكسي ) عناصر . يتم فتح مذبح للصلاة خلال نافذة غامض في المنطقة ؛ العمارة المتوسطية مع بنية مثيرة للاهتمام والزينة ، والتي لها خصائص مختلفة من المساجد الأخرى في المسجد Hüdavendigâr جانب آخر إلى النظر فيها. على مذبح غرفة غامضة الذي يمكن الوصول إليه عبر ممر ضيق يقال إنه ينتمي إلى السلطان مراد . المسجد أمام المذبح هو الصدور الكبيرة. بنيت مئذنة واحدة من المسجد من الطوب. تؤخذ أعمدة رخامية والعناوين المستخدمة هنا من هيكل البيزنطية. في الواقع، وفقا للأسطورة، و كان المسجد و المسجد المهندس المعماري اليوناني أو أنقاض البيزنطية القديمة من القصر البيزنطي بنيت يشار جرا. وصفها بأنها مبنى مذهلة تذكرنا البندقية القصر أولا سوف مسجد مراد ، المسجد ، المدرسة association’ll ترى، رسم العلماء الدراويش أحب أن أذكركم نرى في أعمال أخرى .

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir