Eskici Mehmet Dede Aşevi

  • Bursa Tarihi Dergahları – Eskici Mehmet Dede Aşevi    Tahtakale semtinde Pınarbaşına çıkan yolun üzerinde mezarı bulunan ve Eskici Mehmed Dede olarak anılan kişi aslen Amasyalı olup babasının adı Hüsam’dır. 1618 yılında vefatı ile söz konusu yere defni yapılmıştır.Şu anki mezarın bir türbe içerisinde olduğu kaynaklarca ifade edilir. Türbe çeşitli nedenlerden dolayı muhtelif kereler yıkılmıştır. Eski […]

Seyyid Usul Kültür Merkezi

  • Bursa Tarihi Dergahları – Seyyid Usul Kültür Merkezi    Tarih içinde dergâhlar topluma; eğitim, sosyal, iktisat, güzel sanatlar, yiyecek ve barınma… vb. konularda hizmet sunmuşlardır. Bursa’da XV. yüzyılda, Emir Sultan, Seyyid Nâsır, Seyyid Nimetullah, Ali Dede ve Baba Zâkir gibi dervişlerle beraber Buhara’dan gelen Seyyid Usûl tarafından kurulan SEYYİD USÛL DERGÂHI (KÜLLİYESİ) tamirlerle günümüze kadar kısmen […]

Karabaş-ı Veli Dergahı

  • Bursa Tarihi Dergahları – Karabaş-ı Veli Dergahı    On altıncı yüzyılda Halvetiye Tarikatı’na bağlı olarak h.957/m.1550 yılında vefat eden Şeyh Yakub Çelebi tarafından Veli Şemsettin (İbrahim Paşa) Mahallesi’nde kurulmuştur. 19. yüzyıldan itibaren Kadiriye Tarikatfnın Eşrefiye koluna bağlı şeyhler tarafından idare edilmiştir 1925 yılında tekkelerin kapatılmasından sonra semâhânesi bir müddet İdman Yurdu, diğer kısımları ise ev olarak […]