Bursa Tarihi Dergahları – Eskici Mehmet Dede Aşevi

turkce   Tahtakale semtinde Pınarbaşına çıkan yolun üzerinde mezarı bulunan ve Eskici Mehmed Dede olarak anılan kişi aslen Amasyalı olup babasının adı Hüsam’dır. 1618 yılında vefatı ile söz konusu yere defni yapılmıştır.Şu anki mezarın bir türbe içerisinde olduğu kaynaklarca ifade edilir. Türbe çeşitli nedenlerden dolayı muhtelif kereler yıkılmıştır. Eski kayıtlarda Üftade Hazretleri’nin müridlerinden olduğu ve Aziz Mahmud Hüdai’nin Irşad olmasına vesile olduğundan bahsedilir. Mehmed Dede Bazen Bedestende ticaret ile uğraşır, bazen eskicilik mesleğini yaparmış. Bazende dünyevi işlerden elini eteğini çekip tamamen manevi hayat ile meşgul olurmuş. Halk arasında kerametlerine dair bir çok menkıbe anlatılır, üftade Hazretleri ile aralannda geçen ve sonrasında Aziz Mahmud Hüdai’nin irşad olmasına vesile olan menkıbesi oldukça meşhurdur. Eskici Mehmet Dede’ye ait olan mezar taşında, “Hz. üftade müridlerinden Hüdayi Mahmut Dede’yi irşad eden Eskici Mehmet Dede 988/1580” diye yazılıdır.Diğer mezar taşında ise “Türbedarı Mehmet Emin Efendi, i 888 / i 246 Sefer ayının 24. günü “yazmaktadır. Türbe yanında bulunan anıtsal özellikteki yapı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılan kazı araştırmalarında herhangi bir bulguya ise rastlanmamıştır. Ancak bir yapı bütünlüğünün ayakta kalan parçası olduğu muhtemelen sosyal içerikli bir yapı olduğu kanısı daha hakimdir.Bu sosyal işlevin tam olarak tarifi bulunmasa da mahalle ölçeğinde bir aşevi olarak kullanılmış olabileceği yönünde görüşler bulunur. Aşevi iki yapıdan oluşmaktadır. Birincisi Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup tahsisi alınan kümbetsi görünümlü tonozlu anıtsal özellikteki yapı bir diğeri ise belediye mülkiyetindeki sivil mimari örneği yapıdır.Belediyemiz (Restorastör Selda Savcı) tarafından 2006 yılında rölöve restitüsyon, restorasyon ve rekonktrüksiyon projeleri hazırlanması ve Bursa Tabiat ve Kültür Varlı klan Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması ardından uygulama 1921 haritasında Eskici Mehmed Dede Aşevi 1879 haritasında çalışmalan başlatılmıştır. 2007 yılı sonlannda başlatılan çalışmalar 2008 Temmuz ayında tamamlanmıştır. Alt katta bir mutfak ve 2 adet oda,üst katta ise üç adet oda ve bir salon bulunan yapının toplam kapalı alanı 120 m2 olup hemen yanındaki anıtsal kümbetsi yapı ise 70 m2 kapalı alana sahiptir. Bahçesi ile birlikte geleneksel kültürümüzde önemli bir yer tutan ve sosyal boyutu oldukça geniş olan Aşevi olarak işlev kazandırılmıştır. Somuncu BabaVakf ile birlikte gerçekleştirilecek organizasyonlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak sıcak yemek ihtiyaçları giderilmektedir. Sahip olduğumuz bu önemli kültürün tekrar hayata geçirilmesi sosyal barışa da önemli bir katkı koyacaktır.

Osmangazi Belediye Başkanlığı Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:6 RK.: 16200 Osmangazi – BURSA Tel : +90.224 444 16 01 Fax: +90.224 270 70 63
www.osmangazi.bel.tr e-posta: osmangazi@osmangazi. bel .tr

İngilizce

ingiltere   Eskici Mehmet Dede, whose grave is located on the Pınarbaşı road to Pırabaşı of Tahtakele District, is originally from Amasya and his fathers name is Hüsam. By his passing away in 1618 he was interred at this place. Sources mention that his current grave is located inside of a tomb. The tomb comes to harm many times due to various reasons. Ancient records mentions that he was a follower of Nibs Üftade and cause Aziz Mahmud Hüdai to fınd the right way. Mehmed Dede sometimes engages in trade in the bazaar sometimes with second hand dealing. Sometimes he sequesters himseif from the world and ties up with spiritual life. There are many legends about his miracles. The legend between him and Nibs Üftade resulting in Aziz Mahmud Hüdai become a follower is famous. Hazretleri ile is famous; according to the legend he caused Aziz Mahmud Hüdai to fınd the right way. On the tombstone of Eskici Mehmet Dede, it is written as “Eskici Mehmet Dede the one who caused Hüdayi Mahmut Dede, a follower of Nibs Üftade, to fınd the right way”. On another tombstone it is written as “Tomb Servant Mehmet Emin Efendi, 24th day of February 1888 / 1246” There is no dear infbrmation about the monumental building next to the tomb. No definitive evidence was found in excavations. However it must probably be a surviving part of a social building complex. There are suggestions for that although the social fünction not cleariy identified it must be used as a soup kitchen for the street, The soup kitchen consists oftwo parts. One of them, a monumentai building with cupola and vault, is in the possession of Directorate General ofFoundations, and the other one, an example of civil architecture, is in the municipality. Our municipality prepared relive, resuscitation, neconstruction and restoration projects in 2006 (by Restorator Selda Savcı), and put them into practice after approval from Regional Committee for Protection of Bursa Natural And Cultural Assets. The activities started by the iattes of 2007 and completed in July of2008. the building is constructed ona 120 m2 closed area with a kitchen and two rooms at the downstairs and three rooms and a hail at the upstairs; the monumental and cupola building in the next has a 7Om2 closed area.
The building with its garden has been functionalized as a soup house, which takes an important place in our traditional culture in our social life. Along with Somuncu Baba Foundation the soup house organizes activities to reach poorpeople forcooked meal. Inclusion of this important culture into our social life will have great contributions to our social well being.

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir