Bursa Müzeleri – Hamam Müzesi

turkce   Bursa Umurbey’de bulunan “Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi ” içindeki “Tofaş Sanat Galesi”nde (Umurbey Hamamı) “Eski Tas, Eski Hamam” adıyla hamam kültürünü teşhir edildi.

“Eski Hamam, Eski Tas” adını taşıyan ilk sergi, hamam kültürü ile ilişkili eserlere bakıldığında projenin bütününde büyük bir tarihi mirası, derleme toplama ve koruma kaygısını net biçimde ortaya koymaktadır. Sergide ve katalogda görülen eserlere bakıldığında Y. Mimar Naim Arnas bu kimliğinin dışına çıkarak bilinçli bir koleksiyoner olarak konuyla doğrudan ya da dolaylı alakası olan her tür objeyi koruma ve koleksiyonerlik güdüsüyle bilinçli bir şekilde bir araya getirdiği görülmektedir. Sergide yer alan koleksiyon, geçmişe yönelik sosyolojik ve ekonomik analizler yapmayı mümkün kılmaktadır. Örneğin İstanbul’da yapılmış barok, ampir ve rokoko üslubunda zengin bitkisel ve geometrik bezemeli hamam tası ile Tokat, Kastamonu yöresinde yapılmış idare eder şekilde bezemesiz, düz bir şekilde yapılarak kullanılmış hamam tası arasında çok büyük farklar vardır. Eserlerden geldiği yerin yöresel kültürü, sanatı sosyolojik , etnik yapısı ve ekonomisi ise ayrıca gözlemlenebilmektedir. Koleksiyon baştan beri içgüdüsel ya da tutku ile oluşturulduğu için konu hakkında bilgi verecek en küçük detaylar atlanmamıştır. Örneğin hamama girildiği zaman kadın ve erkeklerin öncelikle yapması gereken kişisel bakımları için kullandıkları küçük araçlar, traş takımları, makyaj malzemeleri, gümüş kaplamalı topuk taşları, çeşitli malzemelerden yapılmış süslü taraklar gibi objeler sabırla toplanarak korunmuştur. İlginç bir koleksiyon da Türkiye’nin temizlik tarihini gösteren sabunlar, organik malzeme olduğundan dolayı koruması çok zor olan, hava ve nemden etkilenerek eriyebilen Osmanlı Dönemi’nden kalma yapıldığı atölyenin Osmanlıca mührünü taşıyan sabun kalıplarının günümüze kadar korunarak saklanması sergiye olan ilgiyi artırmaktadır

İNGİLİZCE

ingiltere   Umurbey’de Bursa in the “Museum of Anatolian Carriages Tofaş are” in “Art Gales Tofaş in” (Umurbey Bath) “Old Stone, Old Bath” bath culture was presented with the name.
“Old Bath, Old Stone,” The first exhibition titled, From the bath culture artifacts associated with the whole of the project is a great historical heritage, compilation clearly shows that the collection and conservation concern. Looking at the works in the exhibition and catalog, Y. Out of the identity of the architect Arnas Naim as a conscious collector with nothing to do with any kind directly or indirectly to the subject and object of protection are brought together by a collector in a conscious way motivated. The exhibition of the collection, historical, sociological and economic analysis makes it possible to do. For example, built in Istanbul, baroque, rococo style with empire and with rich floral and geometric motifs Tokat bath bowl, made from Kastamonu province administers the undecorated, used by a straight way has a very big difference between the bath bowl.Works in the place where the local culture, art, sociology, also observed in the ethnic structure and economy. The collection is created with passion from the beginning to the instinctive or the smallest details atlanmamıştır will provide information about the topic.For example, when inputting the baths of women and men has to do primarily small vehicles used for personal care, shaving kit, makeup, heels, silver-plated pieces, such as combs decorated objects made of various materials collected and preserved in patience. Interestingly, in a collection showing the history of Turkey, cleaning soaps, which is very difficult to protect because it is organic material, air and moisture influenced biodegradable soap molds bearing the seal of Ottoman Ottoman period to the present day workshop where the exhibition Storing the escalating

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir