Koza Han

 • Bursa Tarihi Hanları – Koza Han Ulucami ile Orhan Camii arasında yer alan “Koza Han”, II. Bayezid tarafından, hayır işlerine gelir sağlamak amacıyla 1490 yılında yaptırılmıştır. Bursa’nın en güzel ve günümüzde en yoğun kullanılan bu han, iki katlı olup, asırlardır ipek kozası ticaretine ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde de ipek mamülü kumaş ve ürünlerin satıldığı dükkanlara ev […]

Kapan Han

 • Bursa Tarihi Hanları – Kapan Han Atatürk Caddesi üzerinde, Ulucami’nin hemen batısındadır. Han, Sultan I. Murat tarafından, XIV. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Aslında Kapan, alım satım yapımı sırasında devletin vergi aldığı han anlamına gelmesine karşın, bazı belgelerde bir otel gibi kullanıldığı da anlaşılmaktadır. Zamanla kapan işlevini yitirmiş olmalıdır. Son yıllarda Yağ Kapanı olarak anılmaktaydı. Yapıldığı yıldan […]

Pirinç Han

 • Bursa Tarihi Hanları – Pirinç Han Bursa Ulu Cami’den aşağıya inen yolun sonunda, İvaz Paşa Camii’nin karşısında yer alan Pirinç Hanı, Sultan II. Bayezid tarafından 1508 yılında Koza Hanı’nda olduğu gibi İstanbul’daki cami ve imaretine gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Büyük bir avlunun çevresinde, iki katlı olarak sıralanmış revaklar ve onların arkasında odalardan oluşur. Üst katta otuz sekiz, […]

Kubbeli Han

 • Bursa Tarihi Hanları – Kubbeli Han Hal binası olarak yapılmıştır. Eski Hal diye de geçer. 4 giriş kapısı,özgün mimarisi ile tamamen kapalı olmasına rağmen apaydınlıktır. Han olarak yapılmamış olup sadece isminde vardır. Tuz Pazarı çarşısının ta ortasındadır. Peynir, Tereyağ, zeytin, bakliyat, pastırma, zeytinyağ, bal, pekmez ve bol çeşit şarkuteri ürünleri vardır. Meşhur İskender Kebabın tereyağı buradandır. […]

Kütahya Hanı

 • Bursa Tarihi Hanları – Kütahya Hanı Tuzpazarı Caddesinde bulunan hanı, Yıldırım Bayezıt’ın damadı Emir Sultan adına yaptırmıştır. II. Murat dönemi yapılarındandır. Duvarları kesme taş ve tuğla ile yapılmıştır. 1608 yılındaki Celali isyanında han büyük zarar görmüştür. Kütahya adı Kite veya Kutikie’den gelmiş olmalıdır. Çünkü bazı belgelerde Kite ve Kite’nin Rumcası olan Kutikie olarak anıldığı görülmüştür. Olasılıkla […]

Tuz Hanı

 • Bursa Tarihi Hanları – Tuz Hanı Kara Timurtaş Paşa’nın oğlu Umur Bey tarafından 1454 yılında kendi adıyla anılan camiye gelir getirmek amacıyla yaptırılmıştır. Tamamı özel mülkiyette olan Tuz Hanı, Osmangazi Belediyesi tarafından 2007 yılında restore ettirilmiştir. Duvarları kesme taş ve tuğla ile örülüdür. Klasik Osmanlı hanlarında olduğu gibi dikdörtgen bir avlu etrafına iki katlı olarak sıralanan […]

Balibey Han

 • Bursa Tarihi Hanları – Balibey Han Sultanlar şehrinin surlarına yaslanır Balibey Han’ı… İlk başkent Bursa’da 500 yıllık tarihi ile şehrin göbeğinde yükselen Balibey Han geleneksel el sanatları çarşısı, adımınızı attığınız andan itibaren ruhunuzu kaplayan bir huzur ile sizi büyüler. Bursa’nın büyülü tarih sayfalarından bir yapraktır. 15. yy. sonlarında Fatih Sultan Mehmet döneminin Niğbolu Sancak Beyi Hamza […]

Geyve Han

 • Bursa Tarihi Hanları – Geyve Han    Hacı İvaz Paşa tarafından 15. yüzyılda Yeşil Cami’ne gelir sağlamak amacıyla yaptırılıp, Çelebi Sultan Mehmed’e hediye edilmiştir. Önceleri Lonca Hanı olarak da anılan Geyve Hanı, 2007 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından restore ettirilmiştir. Yapıda, kare planlı avlunun çevresine sıralanan revaklar ile bunlara açılan odalar bulunur. Alt katta yirmi altı, üst […]

Fidan Han

 • Bursa Tarihi Hanları – Fidan Han    Fidan Han 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed’in sadrazamı Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapılış itibariyle Koza Han plan formatında asıl han yapısı ve ahırlıklar kısmı olarak iki ana bölümden oluşmakta. İç Fidan Han olarak nitelendirdiğimiz ahırların olduğu kısım günümüzde yıkılarak dükkanlar inşa edilmiştir. Fidan Han çarşının en önemli ve büyük […]

Eskişehir Han

 • Bursa Tarihi Hanlar – Eskişehir Han Batpazarı olarak anılan çarşının asıl ismi Bayat Pazarı olduğu, zamanla isminin değişerek bugünkü adı aldığı ifade edilmektedir. Eskişehir hanı olarak anılan hanın ilk yapısı Batpazarı ve Demirciler Çarşılarının dayandığı alanda yer almakta idi. Eskişehir Hanı isminin çarşı bölgesine ulaşan Eskişehir istikametinden gelen ipek yolu ticaret kervanlarının yolunun üzerinde olmasında ötürüdür.

Emir Han

 • Bursa Tarihi Hanları – Emir Han Bey Hanı olarak bilinen emir Han, Orhan Gazi Külliyesi’nin bir parçası olarak 1340 yılında yapılmıştır. Dün olduğu gibi günümüzde de hem ticaret hem de kent merkezini oluşturma görevini devam ettirmektedir. İki katlı bu tarihi hanın alt katında 36, üst katında ise 38 oda mevcuttur. Also known as Khan of Bey, […]

İpek Han

 • Bursa Tarihi Hanları – İpek Han    İvaz Paşa Camii’nin yanında yer alan İpek Han, Çelebi Sultan Mehmed tarafından Yeşil Külliyesi’ne gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Arabacılar Hanı olarak da bilinen yapı, Bursa’daki en büyük hanlardandır. Hanın zemin katında otuz dokuz, üst katında kırk iki oda bulunmaktadır. Klasik Osmanlı hanları tarzında yapılan bu handa odaların önünde bulunan […]