Bursa Tarihi Dergahları – Karabaş-ı Veli Dergahı

turkce   On altıncı yüzyılda Halvetiye Tarikatı’na bağlı olarak h.957/m.1550 yılında vefat eden Şeyh Yakub Çelebi tarafından Veli Şemsettin (İbrahim Paşa) Mahallesi’nde kurulmuştur. 19. yüzyıldan itibaren Kadiriye Tarikatfnın Eşrefiye koluna bağlı şeyhler tarafından idare edilmiştir 1925 yılında tekkelerin kapatılmasından sonra semâhânesi bir müddet İdman Yurdu, diğer kısımları ise ev olarak kullanılmıştır. Bursa’da günümüze kadar ayakta kalabilen ender dergâh yapılarındandır.
Dergâhın kuruluşundaki orijinal yapıları günümüze gelememiştir. Bugünkü semâhâne ise, kubbe kasnağındaki Fetih sûresinin sonunda yer alan Mehmed Karamanı imzalı ketebe altındaki h. 1238/m. 1822 tarihinde yapılmıştır.
H.1267/m.1851 tarihli kayıtlardan dergâhın; semâhâne, şeyh odaları, iki derviş odası, misafir odaları, sofa ve abdesthâne gibi kısımlardan meydana geldiği anlaşılmaktadır.Semâhâne; II. Mahmud devrinin kabul gören ampir uslûbuyla inşa edilmiştir. 9.33×11.52 m ebadındaki ana duvarlar ahşap dikme, payanda ve çatkılarıyla hazırlanmıştır. İç mekân, küpeşte parmaklıklarla dairevî bir hal alıp, sekiz ahşap sütun ile desteklenen ahşap kubbe ile zenginleştirilmiştir.
Semâhânenin ve diğer kısımların çeşitli zamanlarda tamir edildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Semâhânenin ve diğer kısımlarının çeşitli zamanlarda tamir edildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Semâhânenin doğu tarafında yer alan hazirede, dergâhta görev yapan meşâyıhın yanı sıra, Bursa’da resmi görevli başka zevât ile onların eşlerine ait kabirler bulunmaktadır.

Hazire Alanı Mezartaşlarının Yazıları
Karabaş-ı Veli Dergâhı Kurucusu Şeyh Yakub Çelebi (957/1550)
Dergâhın Şeyhi Süleyman Vehbi Efendi (1259/1843)
Dergâhın Şeyhi Emin Efendi (1295/1843)
Dergâhın Şeyhi Mehmed Halebî (984/1576)
Muhyi Efendi’nin Eşi Zeynep Pembe Hanım (1250/1852)
Tahrir Memuru Nazım Efendi’nin Kızı Emine Sabire Hanım (1280/1863)

Osmangazi Belediyesi tarafından 2002 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştır. Tamamlanan bu yapının işlevsel hale getirilmesi amacıyla gerekli araştırma ve fizibilite çalışmaları yapılmasının ardından, yapının temsil ettiği kültürü yansıtacak nitelikte etkinliklerin yapılabileceği “Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi” olarak işlevsellik kazandırılmasına karar verilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği ile işbirliği içerisinde yapının yaşatılması, tanıtılması, yerli ve yabancı ziyaretçilere otantik bir ortamda bu kültürün aranjmanlarının sunulması sağlanmaktadır.
“Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi ‘nde, aylık oluşturulan etkinlik programı dahilinde Bursalılara; sema gösteri­lerinden, ney dinletilerine, geleneksel Türk el sanatları sergilerinden, şiir dinletilerine, musiki eşliğinde bahçe-kahve sohbetlerine değin bir çok aktiviteyi yaşama şansı sunulmaktadır.Gelen ziyaretçiler burada hem huzuru hem de sessizliğin ritmini yakalayıp, zengin kültür ve tarihin nabzını tutarlar.
Atalarımız ‘Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı olur4 der, bu hatırı hoş sâdâlar altında dostlarımızla burada birlikte paylaşalım..
ingiltere   İt was founded in Veli Şemsettin (İbrahim Paşa) District in the 16th century by Sheikh Yakub Çelebi who died in 957 of the Hegira and A.D. 1550 as a member of the Halvetiye Order. İt started to be governed by sheikhs devoted to the Eşrefiye branch of the Kadiriye Order from the 19th century onwards. After the abolition of “tekkes” (lodges) in 1925, the “semâhâne” (the building in which dervishes performed the whirling dance) included in it was used as Gymnastics Dormitory and other sections as residence. İt is one of the rare dervish lodges in Bursa that could remain until today.
The original structures from the times when the lodge was founded have not been able to stand until today. As for the existing “semâhâne”, it was built in 1238 of the Hegira and A.D. 1822 as inscribed by Mehmed Karamanî at the end of the Sura of Fetih on the dome’s rimBased on the records dated 1267 of the Hegira and A.D. 1851, it is understood that the lodge consisted of sections such as the “semâhâne”, sheikhs1 rooms, two dervish chambers, guest rooms, anteroom and the “abdesthâne” (the place for ablution).
The “semâhâne” was constructed in empire siyle that had been the accepted style during Mahmud U s reign. The main vvalls of 9.33×11.52 m size were designed with wooden posts, supports and frames. The interiors of the building takes a circular shape with balustrades and is enriched with the wooden dome supported by eight columns.
The restoration vvorks vvhich have been initiated by Ottomangazi Municipality in 2002 have been concluded in 2005. İn order to designate a function to it, the “Historical Environment Preservation and Application Unit” has concluded the necessary researches and feasibility vvorks. With the activities vvhich vvill publicize the culture that this structure represents the “Karabaş-ı Veli Cultural Center” vvill be functional.
For this reason, it will be ensured that this structure will be preserved and its cultural values will be exhibited to its visitors in an authentic environment in cooperation with the Mevlana Cultural Presentation and Preservation Association.İn accordance with the monthly activity program in the “Karabaş-ı Veli Cultural Center” there will be the whirling dances of the Mevlevi dervishes, nay concerts, traditional Turkish handicraft exhibitions, poetry, coffee and chats in the garden with music.
The citizens of Bursa will find absolute tranquility in this place; they wiil catch the rhythm of the silence, and will feel the culture and the history.
Our ancestors say “A cup of coffee has a memory for forty years”, come and let’s share this memory in an environment with beautiful sounds…

ARAPÇA

arapca   تأسست فيه الآباء Şemsettin (إبراهيم باشا) منطقة في القرن 16 من قبل الشيخ يعقوب جلبي، الذي توفي في 957 م وللHegir Halveti 1550 كعضو في الأمر. بدأت في أن يحكمها شيوخ أشرف المكرسة لفرع القادري وسام من القرن 19 وما بعده. بعد إلغاء “Tekkes” (النزل) في عام 1925، و “semahane A” (المبنى الذي الدراويش أداء الرقص دوراني) المدرجة في انها تستخدم في الجمباز سكن وأقسام أخرى كسكن. وهي واحدة من النزل الدراويش النادرة التي يمكن تشغيلها في بورصة تبقى حتى اليوم.
وكانت الهياكل الأصلية من الأوقات التي تأسست لودج فيها الملاحظات قادرة على الوقوف حتى اليوم. أما بالنسبة للموجود “في semahane”، أنها بنيت في 1238 وم من Hegir المدرج في عام 1822 من قبل محمد الفاتح الكرماني كما في نهاية السورة لحركة فتح على حافة القبة لل

استنادا إلى سجلات Hegir ومؤرخة 1267 م عام 1851، فمن المفهوم أن لودج يتألف من أقسام مثل “semahane في” غرف sheikhs1، مجلسين الدراويش، غرف الضيوف، وغرفة جلوس و”abdesthaneler A” (مكان للوضوء).
و”semahane” المياه النفايات التي تم بناؤها في أسلوب الإمبراطورية قبلت في عهد محمود ق. وvvalls الرئيسي م 9.33×11.52 وكنت مصممة مع أعمدة خشبية، ويدعم الإطارات. الداخلية من المبنى يأخذ شكل دائري مع الدرابزينات وغير المخصب مع قبة خشبية بدعم من ثمانية أعمدة.
وقد تم الانتهاء من ترميم vvorks vvhich تم بمبادرة من بلدية Ottomangaz في عام 2002 في عام 2005. أجل ايني لتعيين وظيفة لذلك، قد اختتم “وحدة تطبيق التاريخية المحافظة على البيئة و” الأبحاث اللازمة وvvorks جدوى. مع vvhich vvill أنشطة التعريف بثقافة أن هذا الهيكل يمثل “بلاكي-ı المركز الثقافي فيلي” vvill تكون وظيفية.

لهذا السبب، سيتم التأكد من أنه سيتم الحفاظ على هذا الهيكل وسيتم عرض القيم الثقافية لزوارها في بيئة أصيلة بالتعاون مع عرض مولانا الثقافي وجمعية المحافظة.
في accordan كما هو الحال مع برنامج النشاط الشهري في “بلاكي-ı مركز فيلي الثقافية” سيكون هناك رقصات المولوية للدراويش المولوية، والحفلات الموسيقية كلا، معارض الحرف اليدوية التقليدية التركية والشعر والقهوة والأحاديث في الحديقة مع الموسيقى.

سوف مواطني بورصة تجد الهدوء المطلق لهذا المكان؛ انهم ويل قبض على إيقاع الصمت، وسوف يشعر الثقافة والتاريخ.
يقول أجدادنا “كوب من القهوة لديه ذاكرة لمدة أربعين عاما”، وتأتي ودعونا مشاركة هذه الذاكرة في بيئة مع الأصوات الجميلة

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir