Süleymanpaşa Medresesi

  • Bursa Tarihi Medresleri – Süleymanpaşa Medresesi Süleyman Paşa Medresesi, İznik’i kültür merkezi yapan medreselerden sadece bir tanesi olup, Rumeli fatihi olarak bilinen Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Şah tarafından 1332 yılında yaptırılmıştır. Bilinen en eski Osmanlı medresesidir. Avlulu medreselerin de ilk örneğidir. Binada 11 hücre, bir dersane ve bunları örten 19 kubbe mevcuttur. Medrese açık avlulu ve […]

Gökdere Medresesi

  • Bursa Tarihi Medresleri – Gökdere Medresesi   Bursa Kütüğü’nde yer alan bilgilere göre Paşa Çelebi Medresesi olarak da anılan tarihi yapı, 15. yüzyıl ortalarında Paşa Çelebi adındaki hayırsever ve bilgin bir kişi tarafından yaptırılmıştır. 12 hücre ve büyük bir dershane (ana eyvan) şeklinde inşa edilen medresenin kubbelerinin üstü kurşun ile kaplanmıştır. Paşa Çelebi, medresenin giderlerinin karşılanması için, […]

Haraççıoğlu Medresesi

  • Bursa Tarihi Medresleri – Haraççıoğlu Medresesi Bursa’nın ilk yerleşim alanı olan Hisar Bölgesi içerisinde Kavaklı Caddesi üzerinde yer almaktadır. Cizyedarzâde Hüseyin Ağa (vefatı 1783) tarafından zaviye olarak yaptırılan yapı, daha sonra medreseye çevrilmiştir. İlk yapılışında Nakşibendi Tekkesi olarak faaliyet gösterdiği de savunulmaktadır. İlk şeyhinin Küstahizâde Efendi (vefatı 1757), son şeyhinin ise Abdullah Efendi olduğu belirtilir. Medrese […]

Molla Yegan Kültür Merkezi

  • Bursa Medreseleri  – Molla Yegan    Yıldırım İlçesinin Yıldırım semtinde yer alır. Yıldırım Bayezıd dönemi beylerinden Kara Eyne Bey tarafından yaptırılan medrese, Kurtuluş Caddesinden Yıldırım Bayezıd Camisi’ ne dönüldüğünde sol tarafta bulunur. Molla Yegan Medresesinin kurucusu Kara Eyne Bey hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar da ise medresenin Molla Yegan tarafından yaptırıldığı belirtilir. Bursa mahkeme sicilleri, […]

Muradiye Külliyesi

  • Bursa Tarihi Mekanlar Bursa Tarihi Mekanlar, Bursa Tarihi Mekanlar kategorisindeki Muradiye Külliyesi Bursa Tarihi Mekanlar; Kültürpark’ın arkeoloji kapısının karşısında Çekirge Caddesi’nden ayrılıp sağa dönerek ilerlediğinizde Kaplıca Caddesi ile Hamzabey Caddesi’nin kesiştiği noktanın yakınında yer alır. Muradiye Külliyesi, Bursa’da Osmanlı Sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir. Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426 yılları arasında yaptırılmış ve içinde bulunduğu […]

Yıldırım Bayezid Külliyesi

  • Bursa Külliyeleri – Yıldırım Bayezid Külliyesi Osmanlı Devleti’nin mimarlık ve yapı alanında bir üslup bütünlüğünü simgeleyen Yıldırım Külliyesi, Yıldırım Bayezid tarafından 1390’lı yıllarda yaptırılmıştır. Cami, medrese, imaret, darüşşifa, mektep, hamam ve türbeden oluşan külliyeden günümüze cami, hamam, medrese, darüşşifa ve türbe kalmıştır. Yıldırım Külliyesi içinde yer alan yapılardaki mimari, sanatsal unsurlar “Beylikten Devlete “ geçişin de […]