Bursa Medreseleri  – Molla Yegan

turkce   Yıldırım İlçesinin Yıldırım semtinde yer alır. Yıldırım Bayezıd dönemi beylerinden Kara Eyne Bey tarafından yaptırılan medrese, Kurtuluş Caddesinden Yıldırım Bayezıd Camisi’ ne dönüldüğünde sol tarafta bulunur. Molla Yegan Medresesinin kurucusu Kara Eyne Bey hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar da ise medresenin Molla Yegan tarafından yaptırıldığı belirtilir.

Bursa mahkeme sicilleri, yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde, medrese konusundaki tartışmalara açıklık getirmektedir. Konuyla ilgili belgede; medresenin Molla Yegan Medresesi olarak tanınmasına rağmen yaptıranının Kara Eyne Bey olduğu yazmaktadır. Kara Eyne Bey’in yaptırdığı medresede bir süre ders verdiği ve yıkılmaya yüz tutmuşken sahip çıkarak ikinci banisi olarak görülen Molla Yegan; bu yapıya adını vermiştir. Belgelere göre, medrese , “Yeganzade”, “Mevlana Yegan” ve ya “Molla Yegan” adları verilmektedir. Belgelerdeki müderris tefsirlerinde de Kara Eyne Bey ismi rastlanmamıştır. Molla Yegan; Akçakoyunlu Türkmen cemaatine mensup olup Molla Fenari ve çağındaki diğer ilim adamlarından ders görmüştü. Önce Bursa kadısı olmuş, 1436’da vefat etmiş ve bu medresenin haziresine gömülmüş ise de mezarı bulunamamıştır. Medreseye ait vakfiye halen bulunamamıştır. Medresenin yanında mescit olduğu bilinir. Bunlar için Bursa civarlarında oldukça büyük bahçe, su ve kitaplar vakfedilmiştir.

Kaynaklara göre ; medrese 12 odalı ve bir dershaneden oluşan kagir bir yapıdır. 1723 yılında yapıda geniş çaplı bir onarımın olduğu söz edilir. Medresede Molla Yegan’dan sonra XV. Yüzyılda görev alan müderrislerin ismine tesadüf edemedik. Yapı ; bugün birçok onarımdan geçtiği ve amaçsız alarak kullanıldığı için özgün halinden uzaklaşmıştır. Günümüzde büyük avlunun içinde sadece karşılıklı doğu-batı yönüne uzantılı iki blok mevcuttur. Burada, klasik medrese tiplerindeki derslik (Ana mekan) ve şadırvan yapılan kazılara rağmen bulunamamıştır. Kaynaklarda medreseye müezzin ve kayyimin görevlendirilmesinden yola çıkarak mescidin olduğu, buradan da dershanenin olduğunu kesinleştiriyor. Çünkü dershanelerde ders saatleri dışında ve namaz vakitlerinde mescit olarak kullanılmaktadır. Yapıda kaynaklara göre bir de minberin olduğu bilinmektedir. Bu da Cuma namazlarının burada kılındığını gösterir. Medresenin 1460 tarihli vakfiyesine göre mescidine 2,900 kitap vakfederek bir kütüphane kurduğu bilinir. Yapılan kazılarda bu bilgilerde yer alan unsurlara rastlanmamıştır.

Yapı ; birçok onarımdan geçtiği ve amaçsız alarak kullanıldığı için özgün halinden uzaklaşmışken, Yıldırım Belediyesi’nce yaşatılmak üzere 2006 yılında çalışmalara başlanmıştır. Medrese, karşılıklı iki blok halinde 6’şar odadan oluşmaktadır. İncelemeler sonucunda her oda yazlık ve kışlık olarak iki bölümün yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu odalar beşik tonozla örtülü olup çatısı alaturka kiremitle kaplıdır. Odaların dışa bakan pencereleri genişten daralan pencere şeklinde yapılmış ve demir parmaklıklıdır. Kışlık bölümdeki baca delikleri ocakların olduğunu göstermektedir. Yapının beden duvarları, bir sıra moloz taş ve üç sıra tuğladan örülmüştür. Yıldırım Belediyesinin 2006 projeleri kapsamındaki bu tarihi mirasımızın rölöve projeleri BKTVKBK tarafından onaylanmış olup, tarihi, kültürel ve turistik amaçlı faaliyetlerin yapılabildiği,aynı zamanda halka çeşitli el sanatları konularında eğitim,sergileme ve satış imkanı verilebilecek şekilde düzenleme yapılarak,halkın kullanımına açılabilmesi hedeflenmiştir.bu amaçla restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Projelerin onaylanmasından sonra restorasyon uygulamaları tamamlanarak 2007 yılında açılışı yapılarak halka kazandırılmıştır.

İNGİLİZCE

ingiltere   County is located in the district of Lightning Lightning. Bayezid period madrasa built by gentlemen Gentlemen of the Road Eyne, from Independence Avenue Bayezid Mosque ‘located on the left when you return. Mullah sole founder of the Madrasa There is no information in the literature about the Black Eynde Bey. Some sources also stated that the madrasa is built by Mullah sole.

Bursa court registers, so that misunderstandings do not occur, is to clarify the debate on madrasas. The relevant document; madrasa, the Madrasa Mullah Despite its reputation as sole indicators of the letter is that Mr. Black Eyne. Black Eynde Bey taught for a while in the madrasa was built and destroyed and paved the face Mullah seen as the sole benefactor of claiming second; gave the name to this structure. According to the documents, madrasas, “in Yeganza”, “the Maulana sole” or “Mullah sole” name are given. Documents in the commentaries professors in the Black Eynde Bey name was not found. Mullah Yegan; Akçakoyunlu members of the Turkmen community and other scholars in the Atlantic Ocean and the age of the course had seen. Bursa became the first woman, died in 1436 and was buried in the graveyard in this madrasa was found in the tomb. Madrasa of the statutes still not been found. It is known that the small mosque of the madrasa. They are quite large in the vicinity of the Bursa garden, water and books have been donated.

According to the sources; consisting of 12 rooms and a classroom madrasa building is built of brick. In 1723, large-scale structure is referred to as a repair. After Mullahs in Madrasah Yegan XV. Century were not able to coincide the name of the lecturers involved. Buildings; used today by many repairs now and purposely moved away because of the original. Today, large yard in an east-west direction opposite to the extension only two blocks are available. Here, in the classic type of madrasa classrooms (main venue) and the fountain has not been found despite the excavations made. Sources in the madrasa and the trustees of the muezzin of the mosque was commissioned after starting here in ensuring that the schoolroom. Because outside school hours in the classroom and is used as a time of prayer in the mosque. The resources of the structure is known to the pulpit. This indicates that the Friday prayers made ​​here. According to the charter dated 1460 Madrasa mosque is known to establish a library of 2,900 books wed. Located in the excavations made in this information element not found.

Buildings; As used by many repairs now and purposely distanced themselves from the original case, the Lightning Municipality has started to work in 2006 to keep alive. Madrasah, each 6 rooms consist of two opposing bloc. Every room in the summer and winter as a result of investigations where the two sections are understood. It is barrel-vaulted rooms tiled roof is covered with squat. Rooms from large windows facing the outside of the contracted form of windows and iron railings are made​​. Winter in the section of the quarry indicate that flue. Structure of the body wall, a row of brick rubble and three rows are. Lightning Council’s 2006 project within the scope of this history of our heritage survey projects BKTVKBK been approved by the historical, cultural and touristic purposes of the activities can be done, but also the public in various crafts in the fields of education, merchandising and sales opportunities in a manner that permits the revision made in the public’s use to open hedeflenmiştir.b aims restoration were prepared. After approval of the project in 2007 after restoration practices are brought to the public by opening.

ARAPÇA

arapca   يقع إقليم في منطقة البرق البرق. فترة بايزيد المدرسة التي بناها السادة السادة من الطريق Eyne، من شارع الاستقلال مسجد بايزيد ‘يقع على اليسار عند العودة. الملا الوحيد مؤسس المدرسة لا توجد معلومات في الأدب عن الأسود ايندي بك. وذكرت بعض المصادر أيضا أن المدرسة بنيت من قبل الملا الوحيد.

تسجل المحكمة الجراب، بحيث لا يحدث سوء الفهم، هو توضيح النقاش حول المدارس. وثيقة ذات الصلة؛ المدرسة، والمدرسة الملا وعلى الرغم من سمعتها بوصفها مؤشرات الوحيد من هذه الرسالة هو أن السيد الأسود Eyne. تدرس الأسود ايندي بك لفترة من الوقت في المدرسة بنيت ودمرت ومهد الوجه ينظر الملا باسم المتبرع الوحيد للمدعية الثانية؛ أعطى الاسم إلى هذا الهيكل. وفقا للوثائق، المدارس، “في Yeganza”، وترد “وحيد مولانا” أو “الملا الوحيد” اسم. لم يتم العثور على وثائق في أساتذة التعليقات في اسم الأسود ايندي بك. الملا Yegan؛ قد Akçakoyunlu أعضاء المجتمع التركمان وغيرهم من العلماء في المحيط الأطلسي وعمر بالطبع رأيت. أصبح الجراب أول امرأة، توفي في 1436 ودفن في المقبرة في هذه المدرسة وعثر في القبر. لا يزال لم يتم العثور المدرسة من النظام الأساسي. فمن المعروف أن الجامع الصغير من المدرسة. فهي كبيرة جدا في المنطقة المجاورة للحديقة بورصة والمياه وتم التبرع الكتب.

وفقا للمصادر؛ يتكون من 12 غرفة ومبنى المدرسة الفصول الدراسية هو مبني من الطوب. في 1723، ويشار هيكل على نطاق واسع على أنه إصلاح. بعد الملالي في المدارس الدينية Yegan الخامس عشر. كان القرن يست قادرة على يتزامن اسم المحاضرين المشاركين. المباني؛ تستخدم اليوم من قبل العديد من الإصلاحات الآن وابتعدت عمدا بسبب الأصلي. اليوم، ساحة كبيرة في اتجاه الشرق والغرب مقابل تمديد تتوفر كتل اثنين فقط. هنا، في نوع الكلاسيكية الفصول المدرسة (المكان الرئيسي) ونافورة لم يتم العثور على الرغم من الحفريات بها. كلف مصادر في المدرسة وأمناء المؤذن من المسجد بعد بدء هنا في ضمان الفصل الدراسي. لأن ساعات الدراسة خارج في الفصول الدراسية ويتم استخدام الوقت للصلاة في المسجد. موارد هيكل هو معروف إلى المنبر. هذا يدل على أن صلاة الجمعة أدلى به هنا. وفقا لميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 1460 مسجد المدرسة هو معروف لإنشاء مكتبة من الكتب 2،900 الأربعاء. تقع في الحفريات المحرز في هذا العنصر لم يتم العثور على المعلومات.

المباني؛ كما تستخدم من قبل العديد من الإصلاحات الآن وعمدا نأت بنفسها عن القضية الأصلية، بدأت بلدية البرق للعمل في عام 2006 للحفاظ على الحياة. المدارس الدينية، وتتكون كل 6 غرف اثنين من كتلة معارضة. في الصيف والشتاء كل غرفة نتيجة التحقيقات حيث يتم فهم القسمين. فمن غرفا مزينة بالبلاط قفز برميل يتم تغطية السطح مع القرفصاء. مصنوعة من الغرف نوافذ كبيرة مواجهة خارج شكل التعاقد من النوافذ والسور الحديد. الشتاء في القسم من المحجر إلى أن المداخن. هيكل جدار الجسم، صف من الطوب والانقاض ثلاثة صفوف هي. مشروع البرق المجلس لعام 2006 ضمن نطاق هذا التاريخ من مشاريعنا مسح التراث BKTVKBK أقرتها أغراض التاريخية والثقافية والسياحية من الأنشطة يمكن القيام به، ولكن أيضا الجمهور في الحرف المختلفة في مجالات التعليم والترويج وفرص المبيعات بطريقة تسمح بتنقيح المحرز في استخدام الجمهور لفتح hedeflenmiştir.b تهدف استعادة أعدت. بعد الموافقة على المشروع في عام 2007 بعد ترميم الممارسات وتقديمهم إلى الجمهور عن طريق فتح.

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir