Bursa Müzeleri – Mudanya Mütareke Müzesi

turkce   19.’uncu yüzyıl sonlarının mimari yapısı olan bu tarihi binanın arsa alanı 800 m2 olup, bina alanı 400 m2’dir. Rus asıllı Aleksandr Ganyanov’a ait ev, daha sonraları Mudanya’lı hayırsever iş adamı Hayri İpar tarafından satın alınarak onarılmış ve 1937 yılında Mudanya Belediyesine bağlı bir müzeye dönüştürülmüştür. 1959 yılında ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Bodrum ve çatı katının dışında iki katlı olan ahşap evin 13 odası ve 2 büyük salonu vardır. Birinci katında; mütarekenin imzalandığı salon ve İsmet Paşa’nın çalışma odası ve ayrıca bu odada İsmet Paşa’nın kızgın olduğu bir anda, yumruğuyla ikiye böldüğü mermer masa, üst katta ise İsmet Paşa ve yaverlerinin yatak odaları yer almaktadır.
Mudanya Mütarekesi (Hakkında Bilgi)
Büyük Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri…” komutuyla 26 Ağustos 1922’de başlayan büyük taarruzla, Yunan İzmir’de denize dökülmüş, Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştı. Artık sıra İstanbul ve Trakya bölgesinin kurtarılmasına gelmişti.
Dünya devletleri, Türk’lerin kazandığı zafer karşısında şaşkındı. Fransa’nın araya girmesiyle İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında görüşmeler başladı. Mudanya Konferansı’na Başkomutanlık adına olağanüstü yetkiyle Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa görevlendirilmişti.
Konferans, 3 Ekim 1922 günü saat 15.00’te Rus Tüccarı Aleksandr Ganyonov’un Mudanya’daki evinde başladı. Şimdi müze haline getirilen bu binada yapılan görüşmelerde Türkiye’yi İsmet Paşa, İngiltere’yi General Harrington, İtalya’yı General Monbelli, Fransa’yı da General Charpy temsil edilyordu. Bu arada Mudanya çeşitli yabancı ve yerli gazeteciler ve siyaset adamlarıyla dolu idi. Mudanya’da adeta yatacak boş bir yatak kalmamıştı. Mudanya’lılar bu durum karşısında evlerini açtılar, konukların rahatlarını sağlamayı görev bildiler. O gün Mudanya evleri, defne yaprakları ve Türk Bayraklarıyla süslü idi.
Konferansın 2’nci gününde Yunan temsilcisi de Mudanya’ya geldi, ancak konferansa katılmayıp gemiden dışarıya çıkmadı.
Konferansta, Türkiye’nin kabul etmesi mümkün olmayan öneriler öne sürülüyor, İsmet Paşa’da kesin tutumundan vazgeçmiyordu. Konferansa ara verildi. Görüşmeler biterken de düşman kuvvetleri temsilcilerine, Türkiye’nin gerekirse savaşa devam etmeye kararlı olduğu kesinlikle anlatılıyordu.
En sonunda Devletlerin temsilcileri direnmekten vazgeçtiler ve 11 Ekim 1922 günü, 14 maddelik Ateşkes Antlaşması Metni taraflarca imzalandı. Bu antlaşmanın şartları imzadan 3 gün sonra, yani 14-15 Ekim 1922 gecesinden itibaren yürürlüğe girdi.
İsmet Paşa bu tarihi olayı, 11 Ekim 1922 günü sat 08.00’de Başkomutanlığa şu telgrafıyla bildirdi:
Mudanya Askeri Sözleşmesi, 11 Ekim 1922 saat 06.00’da imza edilmiştir. Yunan delegesinin müttefik devletler adına gönderdiği çeşitli yazılı itirazlarıyla imzaya yetkili olmadığı şeklindeki son beyanatı bana verildi. Bunun müttefikler adına tebliğ eden General Harrington Yunan generalinin yetkisi olmadığından imza etmediğini, Yunan hükümetinin cevabı olumsuz olsa dahi sözleşmenin müttefikler tarafından uygulanacağını bildirdi. Sözleşme 4 nüsha olarak imza edilmiş ve taraflara verilmiştir…”
Mudanya özgürlük bilincinin orta yeri olmuştu. Başarı Mudanya’da imzalandı, başaranlar ise Türk’lerdi. Evet, Mudanya tarihin en önemli günlerini de Mudanya Mütarekesi’nin yapıldığı günlerde yaşadı. O coşku, o heyecan şimdi her yıl Mudanya’da 11 Ekim’de tekrar tekrar yaşanıyor

Mudanya Armistice House

ingiltere19 ‘th century architecture of this historic building, the land area of 800 m2 and 400 m2 of building area. The Russian-born Aleksandr Ganyanov’a home later Mudanya’lı Hayri Ipar purchased by businessman philanthropist, was restored and in 1937 the Mudanya
In the municipality was converted into a museum. In 1959, the General Directorate of Antiquities and Museums has been transferred.
In addition, two-storey basement and attic with wooden house has 13 rooms and 2 large rooms. On the first floor; armistice was signed, a living room and Ismet Pasha’s study room and also in this room Ismet Pasha’s angry that at a time, punch with a split marble table, the top floor, Ismet Pasha and his aide of the bedrooms are located.

Mudanya Armistice (About)

Army is the first target along the Mediterranean …” command, starting with a big offensive in August 26, 1922, Greece has been poured into the sea in Izmir, Anatolia was liberated from enemy occupation. No longer had to be rescued during the Istanbul and Thrace region.
World states, the victory against the Turks was puzzled. Between France’s entry into the negotiations between the Allies and Turkey began. Conference on behalf of the Commander in Chief with extraordinary powers mudanya Western Front Commander Ismet Pasha was assigned.
Conference, the day of October 3, 1922 15:00 Ganyonov’un Russian merchant Alexander started at his home in Mudanya. Now in this building became a museum in Turkey, Ismet interviews, the UK General Harrington, the General Monbelli Italy, France, General Charpy edilyordu represented. Meanwhile, several foreign and domestic Mudanya was full of journalists and politicians. Mudanya almost to sleep in a bed was left empty. Mudanya’lılar opened their home in this situation, the task to ensure that they know their guests comfortable. Mudanya home that day, was ornamented with laurel leaves and the Turkish flag.
2nd day of the Greek representative at the conference came to Mudanya, but not attending the conference did not come out from the ship.
Conference that Turkey’s acceptance of recommendations put forward are not possible, Ismet Pasha, did not climb in the final. Was given to the conference call. While negotiations over to representatives of the enemy forces, Turkey is determined to continue fighting if necessary, certainly being told.
They finally stopped resisting and representatives of States on October 11, 1922, 14-article text Armistice was signed by the parties. After 3 days of signing the terms of this agreement, which entered into force since the night 14-15 October 1922.
Ismet this historic event on October 11, 1922 08:00 sold at the following telegram to the Commander in Chief said:
Mudanya Military Convention, October 11, 1922 06:00 h ‘was also signed. The Greek delegation on behalf of the Allies sent a written objection with the various features are not authorized to sign the final declaration was given to me. Conveyed on behalf of its ally, General Harrington did not sign is not the authority of the Greek generals, the Greek government’s response is negative by the Allies will apply even if the contract says. 4 copies of the contract has been signed and the parties were given as … ”
Mudanya freedom was in the middle of consciousness. Success was signed in Mudanya, who managed the Turkish. Yes, history’s most important day of Mudanya Mudanya also lived in the day of the Armistice. That enthusiasm, his excitement now been repeated every year on Oct. 11 is in Mudanya

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir