Bursa Tarihi Mekanlar

Bursa Tarihi Mekanlar, Bursa Tarihi Mekanlar kategorisindeki Muradiye Külliyesi
Bursa Tarihi Mekanlar; Kültürpark’ın arkeoloji kapısının karşısında Çekirge Caddesi’nden ayrılıp sağa dönerek ilerlediğinizde Kaplıca Caddesi ile Hamzabey Caddesi’nin kesiştiği noktanın yakınında yer alır. Muradiye Külliyesi, Bursa’da Osmanlı Sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir. Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426 yılları arasında yaptırılmış ve içinde bulunduğu semte ismini vermiştir. Cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbeden oluşan “Muradiye Külliyesi” daha sonraki dönemlerde şehzadelerin de buraya defnedilmesiyle türbelerle dolmuştur. Dolayısıyla “bugün Muradiye deyince sadece cami ya da II. Murad Türbesi değil; türbelerin topluca bulunduğu bahçe ve çevresi, sonuçta koca bir mahalle” akla gelmektedir. Türbelerin 12’si bir bahçe (hazire) içinde, biri dışarıdadır. Ama bu türbelerin hiç biri II. Murad dönemi eseri değildir. En eskisi olan Hüma Hatun Türbesini, oğlu Fatih Sultan Mehmed yaptırmıştır. Ötekiler de (1451-1481), II. Bayezid (1481-1512), Kanuni (1520-1566) dönemlerinde yaptırılmıştır. Külliye, ilk dönem Osmanlı külliyelerinin en kutsal ve en romantik atmosferli mekânı olarak ziyaret edilmektedir. Bursa’nın en güzel yeşil ve sessiz köşelerinden biri olan Külliye’nin bahçesinde sergilenen Osmanlı mezar taşlarını da görebilirsiniz. Ölüm ile yaşamı, rüya ile hakikati, hüzün ile huzuru bir arada tadabileceğiniz, hissedebileceğiniz bu mistik mekânın bahçesinde yer alan çınarlar, serviler, çiçekler arasında hem bedenen hem de ruhen dinlenebilirsiniz.II. Murad Camii
Bursa Tarihi Mekanlar,  1425/26 yılında yaptırılan II. Murad Camii, zaviyeli camiler grubuna girer. “Bursa Kemerli” girişi olan caminin planı, bu tipin en yalın biçimini yansıtır. Yapı, ana eksen üzerindeki kubbeli iki bölümle yanlardaki eyvanlardan oluşmaktadır.
Buna karşılık, gerek dış gerekse iç süsleme bakımından zengindir. Dış cepheye renkli görünüşünü kazandıran taş ve tuğla işçiliğine, yer yer renkli sırlı tuğla ve çiniler de katılmıştır. Dış süslemeye genellikle geometrik motişer egemendir. Giriş cephesinin zengin süslemesine karşılık, öteki cephelerde yalın bir tuğla-taş duvar işçiliği egemendir. Bu özellik dönemin pek çok yapısında bulunmaktadır. Başlıca iç süslemeleri ise, duvarların alt bölümlerini kaplayan tek renkli çiniler ve çevrelerindeki çini bordürlerdir. Buna karşılık, mihrap süslemesinde çini bulunmamaktadır. Camii’nin önündeki beş birimli, kubbeli son cemaat yerinde iki adet antik granit sütun dikkatinizi çekecektir.
Ortadaki kubbe zarif kabartmalara sahip olup, yine kabartma tekniğinde işlenmiş yaprak ve çiçek motişeri içeren geometrik süslemelerin bulunduğu ahşap giriş kapısı da dikkatinizi çekecek bir başka noktadır. Kapı kanatları, ahşap işçiliğin en güzel örneklerinden biridir. Caminin yanındaki güzelim bahçe, ulu çınarları, devasa mızrak ucu gibi yükselen servileri, çiçekleri ve mırıldayan çeşmeleriyle ziyaretçiye bir huzur hissi veriyor. Bu his, Osmanlı hanedanı nın tuğla ve taş sıralarıyla almaşık düzende örülmüş duvarlara sahip bir düzine türbesinin zarif melankolisiyle güzel bir karışım oluşturuyor.

II. Murad Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Dünyevi zevkleri bilen aynı zaman da uhrevî aleme de gereken bağlılığı gösteren II. Murad’ın türbesi, külliyenin merkezinde, caminin güney-batısındadır. Mermerden bir eyvandan geçilerek türbeye girilmektedir. Ahşap saçağı son derece mükemmeldir. On iki köşe yıldızların etrafında, yaldızlı çiviler, geometrik süslemeler vardır. 13,45 metre kenarları olan kare planlı türbede bulunan II. Murad’ın mezarı mermer levhalı olup, vasiyeti gereği, kubbenin orta kısmında genişçe bir bölüm yağmurun mezarın üzerine yağması için açık bırakılmıştır. Türbe’nin içindeki yan odada iki büyük oğlu ile bir kızının mezarları bulunmaktadır. Sultanlıktan kendi isteğiyle ayrılan ilk ve son hükümdar olan II. Murad, Bursa’da gömülen son Osmanlı Padişahıdır. 1451’de Edirne’de hayatını kaybeden Sultan 2. Murad, 1443’te kaybettiği büyük oğlu Alaaddin’in yakınına gömülmek istediği için cenazesi Bursa’ya getirilmiş ve küçük oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan bu türbeye gömülmüştür. Mezarının bulunduğu bu türbe ölümünden önce 1937’de kendisi tarafından yaptırılmıştır. Gösterişten hoşlanmayan II. Murad’ın türbesi oldukça sade ve anıtsaldır. Sıradan bir vatandaşın mezarından farklı değildir, Türbenin kubbesi, 2. Murat’ın vasiyeti gereği mezarın yağmur sularıyla ıslanması için gökyüzüne açık olarak yapılmıştır. Sultan II. Murad vasiyetinde kendisi böyle istemiş; öyle ki, Allah’ın rahmeti, ister güneş ve ayın parlaklığı, isterse Cennetin yağmuru veya çiği olsun, mezarımın doğrudan üzerine yağsın… diye vasiyet etmiş. 2. Murad’ın oğlu Alaaddin (1419-1443) ile kızları Fatma ve Hatice’ye ait sandukalar da 2. Murat türbesinin içinden geçilerek ulaşılan sade odada bulunmaktadır.

II. Murad Medresesi
Bursa Tarihi Mekanlar,  Günümüzde 1951 yılından bu yana “Verem Savaş Dispanseri” olarak hizmet veren medresenin dershane cephesindeki dekoratif tuğla işçiliği ve içerideki bazı çiniler ilginizi çekecektir. Bursa’nın en güzel medresesi olan yapı, geleneksel Anadolu üslubuna göre bir avlu çevresinde düzenlenmiştir. Avlu etrafında içlerinde birer ocak ve pencere bulunan on altı hücre sıralanmaktadır. Duvarlar moloz taş ve tuğla ile örülmüş olup, dershanenin duvarları ise firuze ve lacivert çinilerle süslenmiş olup, tuğla işçiliği görülmeye değer güzelliktedir. Caminin hemen bitişiğinde yer alan kare biçimli yapının avlusunda ise fıskiyeli bir havuz bulunmaktadır.

Muradiye İmareti
Bursa Tarihi Mekanlar,  II. Murad camii’nin kuzey doğusundaki dikdörtgen planlı bu yapı, yoksullara yemek vermek üzere yaptırılmıştır. Günümüzde “Darü’z Ziyafe” adıyla lokanta olarak hizmet veren 13 x 40 metre boyutlarındaki bu yapı 1420’li yıllarda yaptırılmıştır.

II. Murad Hamamı
Bursa Tarihi Mekanlar, 1426 yılında Muradiye Külliyesi’ndeki talebelerin yıkanması için yaptırılan Hamam, bugün Külliye Bahçesi’nin dışında kalmıştır. Uzun yıllar harap durumda kalan hamam kamulaştırı- larak özürlülere yönelik merkez olarak yeniden düzenlenmesi planlanmıştır.

Muradiye Çeşmesi
Bursa Tarihi Mekanlar,  II. Murad Camii’nin güneyinde, bahçe kapısının girişinde sağ taraftaki çeşme, orijinalliğini yitirmiş olsa da çok eski olduğu tahmin edilmektedir. Kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen çeşmenin bir musluğu ve bir yalağı bulunmaktadır. Muradiye Medresesi’nin batısındaki diğer çeşme tuğladan yapılmış olup, sivri kemerli bir nişin içinde musluk ile bir yalak vardır. Tuğla süslemesi açısından orijinal bir çeşmedir.

Muradiye Türbeleri
Bursa Tarihi Mekanlar,  Bursa’yı “Osmanlı Türbeleri Şehri” imiş gibi gösteren, Muradiye Külliyesi içinde, II. Murad Camii’nin kuzeyindeki birbirine çok yakın mesafelerde bulunan 12 türbedir. Fatih Sultan Mehmed’den itibaren 100 yılı aşkın bir dönem içinde peyderpey yaptırılan bu yapı kompleksinde; Fatih Sultan Mehmed’in annesi Hüma Hatun (Hatuniye) Türbesi, II. Murad’ın oğlu Şehzade Alaaddin Türbesi, Şehzade Ahmet Türbesi, Fatih’in oğlu şehzade Mustafa (Cem Sultan) Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa Türbesi, Sultan II. Bayezid’in eşi Şirin Hatun Türbesi, II. Bayezid’in diğer eşi Gülruh Hatun Türbesi, Fatih Sultan’ın ebesi Ebe Hatun (Gülbahar Hatun) Türbesi, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Mahmud Türbesi, II. Bayezid’in gelini Mükrime Hatun Türbesi, Fatih Sultan’ın eşlerinden Gülşah Hatun Türbesi ile Saraya mensup kimselerin (Cariyelerin) gömülü olduğu Cariyeler/Saraylılar Türbesi bulunmaktadır. Muradiye’deki 12 türbeden başka, hazirenin dış tarafında Şair Ahmet Paşa Medresesi ile Süleyman (Karşı Duran) Türbesi ve Muradiye Konağı yer almaktadır.

Cariyeler & Saraylılar Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Caminin batısında yer alan ve XV. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen türbede yatan iki kadının kim oldukları bilinmiyor. Her yanı açık olan Türbenin, Sultanlara ayrılan özel bölümde yer almasını düşünerek burada yatanların kimlikleri ve Sultan ailesiyle olan ilişkileri konusunda hikâyeler, söylenceler anlatmakta özgürsünüz.

Hüma Hatun Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, 1449’da yaptırılan türbe, Muradiye camiini doğusundadır. Hatuniye Sultan ya da Ak Türbe olarak da adlandırılan türbede Fatih Sultan Mehmed’în annesi Hüma Hatun yatmaktadır. Girişi eyvanlı ve altı köşe planlıdır. Türbenin içindeki kalem işi madalyon ilginizi çekebilir. Türbede ikinci sandukanın kime ait olduğu bilinmiyor.

Şehzade Ahmet Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Muradiye Camisi’nin güneydoğusunda, bahçedeki ilk büyük türbedir. Sultan II. Bayezid’in akrabalarının türbesi olarak ta bilinen türbede; Şehzade Ahmet’in dışında kardeşi Şehzade Mehmed (ölm. 1512), oğlu Şehzade Şehinşah (ölm 1511) ile Sultan Bayezid’in hanımı Bülbül Hatun ile Şehzade Ahmet’in kızı Kamer Sultan ve Sultan Bayezid’in kızı Safa Sultan’ın gömülü olduğu söylenmektedir. Türbe kapısından içeri adımınızı attığınızda ilk dikkatinizi çekecek şey simsiyah ve parlak mavi duvar çinileri ile açık ve toprakla doldurulmuş mezarlar olacaktır. Kalem işleri ile dikkati çeken türbenin iç duvarları sekizgen turkuvaz çinilerle kaplanmıştır.

Şehzade Mustafa Türbesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu olan ve üvey annesi Hürrem Sultan tarafından Padişah olmaması için boğdurulan (1553) Şehzade Mustafa’nın gömülü olduğu türbe; lale, karanfil desenleriyle süslü İznik çinileriyle donatılmıştır. Çinilerin üzerinde kalan bölümler, kubbe ve mihrap da zengin kalem işleri ile dekore edilmiştir.

YAŞAYAN MÜZE BURSA
Bursa Tarihi Mekanlar, 358 Sultan II. Murad ve Şehzade Alâaddin türbelerinin güneybatısındaki Türbe içerisinde Şehzade Mustafa’dan başka Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Orhan (1558-1562), Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi, Şehzade Mustafa’nın annesi Mahi Devran Hatun (ölm.1580) ve kime ait olduğu bilinmeyen bir çocuk mezarı bulunmaktadır.

Gülşah Hatun Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Fatih Sultan Mehmed’in eşi, Şehzade Mustafa’nın annesi Gülşah Hatun’un (ölm.1486) türbesi, XV.yüzyılda yaptırılmış olup, Muradiye bahçesindeki en küçük türbedir. Türbe, dıştan dışa 6.55×6.50 m. ölçüsünde kare planlıdır. Girişte küçük bir eyvan olup, üzeri sekiz köşeli bir kasnağın taşıdığı kubbe ile örtülüdür. Bezeme olarak içeride yalnızca basit kalem işlerinin bulunduğu görülmvektedir. Türbede Gülşah Hatun’dan başka, Sultan II.Bayezid’in oğlu Şehzade Ali de gömülüdür.

Mükrime Hatun Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Gülşah Hatun Türbesi’nin yanındadır. Fatih Sultan Mehmed’in ilk eşi, Dulkadiroğlu’nun kızı Mükrime Hatun’un (ölm.1517) türbesi kare planlı olup, sekiz köşeli bir kasnak üzerine kubbe örtülüdür. Duvarlar üç sıra tuğla bir sıra kesme taştan örülmüştür. İçerisi basit bir mihrap ile XVI. yüzyıl kalem işleri ile dekore edilmiştir. Geç devirlerde bu bezemenin üzerine onların özelliğini bozacak şekilde bir bezeme daha yapılmıştır.
Türbe içerisinde Mükrime Hatun’dan başka Sultan II.Bayezid’in oğlu Şehzade Korkud (1465-1513), Şehzade Alemşah’ın kızı Fatma Sultan (1495-1522) gömülüdür.

Şehzade Mahmud Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Külliye bahçesinde, Mükrime Hatun ile Ebe Hatun Türbelerinin ortasındadır. Sultan II.Bayezid’in oğlu Şehzade Mahmud (1475-1506) için annesi Bülbül Hatun tarafından yaptırılan türbenin sekiz köşeli bir planı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Duvarları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taştan örülmüştür. Giriş kapısı dıştan basık, içten Bursa tipi kemerlidir. İçerisi pencere üstlerine kadar lacivert, turkuaz renklerde altıgen çinilerle bezenmiştir. Ayrıca bunların dışında kalan alanlar ve kubbe çok renkli kalem işleri ile dekore edilmiştir.
Kapı ve pencere kapakları orijinaldir. Türbede Sultan II.Bayezid’in Bülbül Hatun’dan doğma oğlu, Saruhan valisi iken ölen şehzade Mahmud, Padişahın diğer oğlu Şehzade Musa (1490-1512), Şehzade Orhan (1494-1512) ve Şehzade Emir ve Bülbül Hatun gömülüdür.

Cem Sultan & Şehzade Mustafa Çelebi Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Şüphesiz ki bu türbeler içinde 1474/79 yıllarında yapılan Fatih’in oğlu Şehzade Mustafa Türbesi’ni özellikle gezmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü altıgen planlı bu türbe, talihsiz Sultan Cem Sultan’ın mezarını barındırmaktadır. 1495’te öldüğü İtalya’dan ancak 1499’da getirilerek Şehzade Mustafa Türbesi’ne gömülen Fatih Sultan’ın üçüncü oğlu Cem Sultan, babasının ölümünden sonra kısa bir dönem Bursa’da Padişahlığını ilan etmiş, adına para bastırmış ve hutbe okutmuştu. Ne var ki 18 gün süren saltanatı, ağabeyi Sultan II. Bayezid tarafından dağıtılmış ve 1482’de adamlarıyla birlikte Rodos Şövalyelerine sığınmıştı. 13 yıl Avrupa’da dolaşan Cem Sultan Roma’da öldü. “Cem’in ölüm haberini alan ağabeyi Sultan II. Bayezid, üç günlük yas ilan ederek gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Cem’in cesedi sadık adamları tarafından ilaçlanarak Gaeta denilen yerde toprağa verildi. 1499’da Napoli Kralı tarafından Osmanlılara teslim edildi, Bursa’ya getirilip Cem’in ağabeyi Şehzade Mustafa için yaptırılan türbeye defnedildi. Bu tarihten itibarende bu türbe “Cem Sultan Türbesi” olarak anılmaya başlandı ki, bu türbe, Muradiye’nin en güzel türbesi olarak ziyaret edilmektedir. Kubbe ve duvarlar zengin kalem işleri ile bezelidir. Duvarlar pencere üzerlerine kadar altıgen firuze çinilerle kaplıdır. Giriş kısmı mermerdendir. Cem Sultan’ın sandukasının yanında kardeşi şehzade Mustafa ile II. Bayezid’in (ya da Fatih Sultan’ın) Sultan Abdullah ve Alem Şah adlı iki oğluna ait olduğu söylenen iki sanduka daha bulunmaktadır.

Ebe Hatun (Gülbahar) Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Muradiye haziresinde yer alan, Fatih Sultan Mehmed’in ebesine ait olan türbe, 4.46×4.46 m. ölçüsünde, kare planlı olup, taş ve tuğla ile örülmüş ayakları birbirine bağlayan sivri kemerler üzerine oturmuş bir kubbe ile örtülüdür. Ancak, türbenin yanları açıktır. Osmanlı mimarisindeki açık türbeler grubundan olan bu türbenin içerisinde yerden bir metre yükseklikte mermerden Ebe Hatun’un sandukası bulunmaktadır.

Gülruh Sultan Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Muradiye haziresinin batısında bulunan bu türbe, 1502 yılında ölen Sultan II.Beyezid’in karısı ve Alem Şah’ın annesi Gülruh Sultan’a aittir. Türbe kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Türbe girişi sivri kemerli küçük bir eyvan biçimindedir. Kalem işleri ile bezeli olan duvarları sonradan badana ile örtülmüş ve dönemine uygun olmayan bezemelerle süslenmiştir. Türbenin kapı ve pencere kapakları XVI.yüzyıla ait orijinal örneklerdir. Türbede Gülruh Sultan’dan başka kızı Kamer Sultan, Alem Şah’ın oğlu Osman Bey ve kızı Fatma Sultan’a ait sandukalar bulunmaktadır.

Şirin Hatun Türbesi
Bursa Tarihi Mekanlar, Caminin batısında yer alan türbe XV yüzyılın sonlarında yapılmış olup kare planlıdır. Kapı ve pencereler orijinal olup kasnak pencereleri renkli camlıdır. Türbede mermerden yapılmış üç sanduka bulunmakta olup, II. Bayezid’in hanımı Şirin Hatunun sandukası ortadadır. Diğer sandukalar Şehzade Abdullah’ın hanımı Ferahşah Sultan ile kızı Aynişah Sultan’a aittir.

Muradiye Bahçesi & Haziresi
Bursa Külliyesi, Muradiye Camisinin arka tarafında, girişte sol tarafta yer alan ağaçlarla bezeli bahçe içindeki haziredeki mezar taşlarına bakarak ölümün güzelliğine ya da sessizliğine şahit olabilirsiniz.

İNGİLİZCE

Commissioned by the Ottoman sultan in Bursa which is the last precincts Muradiye Complex , Sultan Mehmet II. It was built by Murad . Over a period of over 100 years with the addition of princes tomb Complex completed one year of the first structure built in 1425, is the mosque. Muradian gives its name to the district Complex , mosques, baths , schools, hospices and consists of 12 tombs in the garden .

Shrines
Muradian Complex located in the community of the tomb in Samarkand and Istanbul’s Eyup Sultan Shah Zinder , along with the Turkish – Islamic world community as one of the few shrines are shown. Suleiman the Magnificent (1520-1566) , who died in Konya son Prince Mustafa Sultan Mehmet the Conqueror ‘s son , who died in exile in Naples Cem Sultan, Prince Sultan Selim Ahmed ‘s brother princes as hapless bosom Owing to accommodate the poet Ahmed Hamdi Tanpınar , Muradiye Complex “from the bitter fruits of patience as” mentions . Peace and serenity of the shrine is dominated by an octagonal marble pool. Studies are currently in progress for the restoration of the tomb . Within the complex ; Hatuniye Sultan Tomb , Tomb of courtiers , Gülşah Hatun Mausoleum , Mükrime Hatun Mausoleum , the tomb of Sultan Gülruh , Eben Hatun Mausoleum , Cute Hatun Mausoleum is located.

Sultan Mehmet II. Murat Tomb
Buried in Bursa last Ottoman Sultan II. Murad ( 1451 ) mausoleum complex of the shrine is the largest and most magnificent . In accordance with the wishes of the tomb constructed by Fatih Sultan Mehmet, the son of the mosque, opposite the entrance is spectacular . Sultan Mehmet II. Murat , where death that whatever the Bursa itself before the deceased son of Prince Aladdin’s grave near a sarcophagus without being in direct burial want the tomb on the corresponding section of the rain to receive covered not to and then no one buried beside not to was bequeathed . The top of the sarcophagus is covered with earth . Iwan is entered by passing a marble tomb . Stamping nail heads , 12 square wooden eaves decorated with stars and geometric motifs are considered as masterpieces . Tomb of Orhan Gazi and Sultan Murad ‘s plan is the same tomb . The dome of the tomb is octagonal hoop sits around, is covered with a vault . Shrines to the east window , the door has been transformed . In this section, as well as his son Prince Ahmed Zied , the sarcophagus of Prince Sultan Orhan Babes and girls are located . The inscription on Sultan. Murad is registered , where he died in 1451 .
The prince Ahmed Tomb
Sultan Mehmet II. Beyazit shrine built in honor of his son Prince Ahmed , Muradian Mosque is located in the southeast and has an octagonal plan . Lead -covered tomb, which is covered with a dome , black and blue wall tiles and is decorated with simple pen work . Coffins Prince Ahmed , Prince Mehmet , his son Prince Þehinþah wife Bulbul Girls , Prince Sultan Ahmet ‘s daughter Kamer and II. Austere is the daughter of Sultan Bayezid .
The prince Mahmud Mausoleum
Sultan Mehmet II. Bayezid ‘s son Prince Mahmud Babes Nightingale was built by the mother . Octagonal dome is covered with lead-lined above . Tomb window up to the top , navy, turquoise colored hexagonal tiles are adorned with . Four marble piers, flat-roofed porches passing through the small shrine is entered. The walls are covered with hexagonal tiles turquoise blue window up to the top . On their gilded motifs are made ​​with printing techniques . The house is full of earth made ​​of marble sarcophagus . In the tomb of Prince Mahmud , prince of the sons of Moses , Prince Orhan and include the sarcophagus of Prince Emir .

Muradian Mosque
Mosque in the center of the complex creates Muradian . In 1426 , Sultan Mehmet II . The mosque built by Murad , the most spectacular is the structure of the complex . “Bursa arch ” entry with majestic facade , the other walls are plain . Mosque, two large domes and two small domes on the sides are covered with a large iwan are formed . The congregation over the four masonry arch foot and two ancient granite columns are connected with each other . In 1790, the rebuilt altar and pulpit is rococo style . To the left of the altar walls are covered with dark blue and turquoise colored hexagonal tiles . Iwan arches still in the hexagonal turquoise tiles are located. Containing leaf and flower motifs carved in relief of geometrical decorations and wooden entrance door and the door wings are the finest examples of its kind . Door trims tile floors are decorated with arabesques and errors . Check on the part of the wooden star ceiling , was brought here from the muezzin gallery . East and west gates 20 century after the repair has been opened . After the earthquake in 1855 destroyed the minaret was erected again .

ARAPÇA

بتكليف من السلطان العثماني في مدينة بورصة التي هي حرم مشاركة Muradiye مجمع السلطان محمد الثاني . بنيت من قبل مراد. على مدى فترة من أكثر من 100 سنة مع إضافة مجمع قبر الأمراء أكملت سنة واحدة من أول هيكل بنيت عام 1425 ، هو المسجد . موراديان يعطي اسمها إلى مجمع حي والمساجد و  الحمامات والمدارس و دور العجزة ، ويتألف من 12 قبور في الح

الأضرحة
وترد مجمع موراديان يقع في المجتمع من القبر في سمرقند و اسطنبول أيوب سلطان شاه زندر ، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي التركي الإسلامي باعتبارها واحدة من عدد قليل من الأضرحة . سليمان القانوني (1520-1566) ، الذي توفي في قونية ابنه الأمير مصطفى بن السلطان محمد الفاتح ، و الذي توفي في المنفى في نابولي جيم سلطان، شقيق الأمير سلطان سليم أحمد الأمراء حضن التعساء كما ونظرا لاستيعاب الشاعر أحمد حمدي Tanpınar ، مجمع Muradiye “من الثمار المرة من الصبر كما ” يذكر . ويهيمن على السلام والصفاء من مزار بواسطة حمام سباحة رخامية مثمنة . دراسات حاليا في التقدم لاستعادة القبر. داخل المجمع ؛ Hatuniye سلطان قبر، قبر الخدم ، Gülşah هتون ضريح ، Mükrime هتون ضريح ، ضريح السلطان Gülruh ، أبين هتون ضريح ، ويقع ضريح لطيف هتون .

السلطان محمد الثاني . قبر مراد
دفن في مدينة بورصة العثمانية مشاركة سلطان الثاني . مراد ( 1451 ) مجمع ضريح الضريح هو أكبر و أروع . وفقا ل رغبات مقبرة شيدت من قبل السلطان محمد الفاتح ، ابن المسجد ، قبالة مدخل مذهل. السلطان محمد الثاني . مراد ، حيث الموت أنه مهما كانت بورصة نفسه قبل الابن المتوفى من القبر الأمير علاء الدين بالقرب من التابوت دون أن يكون في الدفن مباشرة تريد قبر على الجزء المقابل من المطر لتلقي مغطاة لا ثم لا أحد يدفن بجانب عدم و تركها . وتغطي الجزء العلوي من التابوت مع الأرض. يتم إدخال الإيوان عن طريق تمرير قبر من الرخام. ختم رؤساء الأظافر، و تعتبر 12 طنف خشبية مربعة مزينة نجوم و زخارف هندسية كما روائع . قبر أورهان غازي وخطة السلطان مراد هو نفس القبر. قبة قبر طارة مثمنة يجلس حولها، وهي مغطاة قبو . الأضرحة إلى إطار الشرق، تحولت الباب. في هذا القسم، وكذلك تقع ابنه الأمير أحمد زيد ، و تابوت الأمير سلطان أورهان فاتنة والفتيات. النقش على السلطان . مسجلة مراد ، حيث توفي في 1451.
الأمير أحمد قبر
السلطان محمد الثاني . بايزيد ضريح بنيت تكريما ل ابنه الأمير أحمد ، ويقع المسجد موراديان في جنوب شرق البلاد ولديه خطة مثمنة . قبر تغطية الرصاص ، وهو مغطى بقبة ، بلاط الجدران الأسود والأزرق و زينت مع القلم العمل بسيطة. توابيت الأمير أحمد ، الأمير محمد ، وابنه الأمير Þehinþah زوجة بلبل بنات ، ابنة الأمير سلطان أحمد في قمر والثاني. التقشف هي ابنة السلطان بايزيد .
الأمير محمود ضريح
السلطان محمد الثاني . بنيت ابنه بايزيد الأمير محمود فاتنة العندليب من قبل الأم . وتغطي قبة مثمنة مع أعلاه مبطنة الرصاص. قبر نافذة إلى أعلى ، والبحرية، وتزين الفيروز الملونة والبلاط سداسية مع . أربعة أرصفة الرخام ، والشرفات مسطحة الاسطح مرورا مزار صغير يتم إدخالها . وتغطي الجدران مع البلاط سداسية الأزرق الفيروزي نافذة تصل إلى الأعلى . على الزخارف المذهبة التي تتم مع تقنيات الطباعة . البيت مليء الأرض مصنوعة من الرخام التابوت . في قبر الأمير محمود ، أمير بني موسى ، الأمير أورهان و تشمل التابوت الأمير الأمير.

مسجد موراديان
مسجد في وسط مجمع يخلق موراديان . عام 1426 ، سلطان محمد الثاني . المسجد الذي بناه مراد ، و الأكثر إثارة هو بنية معقدة. ” بورصة القوس ” مع واجهة مدخل مهيب ، والجدران الأخرى واضحة . المسجد ، وتغطي اثنين من القباب الكبيرة و الصغيرة اثنين من القباب على الجانبين مع إيوان كبير تتشكل . وترتبط الجماعة على مدى أربعة البناء قوس القدم و عمودين من الجرانيت القديمة مع بعضها البعض. في عام 1790 ، إعادة بناء المذبح و المنبر هو نمط الروكوكو . على يسار المذبح وتغطي الجدران مع البلاط سداسية زرقاء داكنة والفيروز الملونة. وتقع أقواس تزال في بلاط الفيروز سداسية الإيوان . تحتوي ورقة و زهرة زخارف منحوتة في الإغاثة من الزخارف الهندسية و باب المدخل الخشبي و الأجنحة الباب هي أروع الأمثلة من نوعها . زينت الأرضيات الديكورات الباب البلاط مع الأرابيسك والأخطاء. اطمئنان على جزء من سقف خشبي نجمة ، أحضر هنا من معرض المؤذن . الشرق والغرب البوابات 20 القرن بعد الإصلاح قد فتح . بعد زلزال عام 1855 دمر شيد المئذنة مرة أخرى.

diyarbakir escort

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir