Bursa Müzeleri – Ormancılık Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek Ormancılık Müzesi Bursa’mızda bulunmaktadır. 1989 yılında açılan bu müze aynı zamanda Bursa’nın da ilk ihtisas müzesidir. Barındırdığı eserler açısından çok önemli olan Ormancılık Müzesi Saatçi Köşkü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Çekirge caddesinin en görkemli sivil mimari örneklerinden olan bu yapı 19. yüzyıla tarihlenir. Osmanlı Barok tarzındaki bu yapı bezemeleriyle dikkat çeker. Aslanlı havuzunun ve aynı döneme ait kameriyesinin Bursa’da bir eşi daha yoktur. Neo-klasik özellikler taşıyan ahşap oyma giriş kapısı üniktir.

Ormancılık Müzesi Türkiye’deki ormancılığın gelişimini, bir bilim dalı olarak ormancılığı geniş kitlelere tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu konuda eserler toplamayı ve toplanan eserleri sınıflayarak korumayı, uygun olanlarını ise sergilemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda gün geçtikçe artan çevre sorunlarına da değinmeyi ilke edinmiştir.
Ormancılık Müzesinde yaklaşık olarak üç bine yakın eser bulunmaktadır. Bu eserlerden sekiz yüz civarı sergilenmektedir. Müzedeki eserler konularına göre sınıflandırılarak bölümler oluşturulmuştur.
Türkiye doğasında bulunan hayvanlar,böcekler ve bitkiler müzede ilgiyle izlenmektedir. Bir zamanlar Uludağ’ın maskotu olmuş ayı Yumak bu hayvanların başında yer alır. Acıklı öyküsü küçük ziyaretçileri etkilemektedir. Türkiye’nin milli parkları ile Türkiye doğasında yaşayan hayvanları gösteren haritalar ve panolarla ziyaretçiler bilgilendirilmektedir.
Sergi ve toplantı salonumuzda genelde Ormancılığı konu edinen sergiler yer almaktadır. Salonun tam ortasında bulunan tomruk taşıma arabası asırlık geçmişi ile dikkat çekmektedir. Salonumuzdaki standlarda ağaç köklerinden ufak yontmalarla soyut olarak yapılmış bazı hayvan heykelcikleri yer almaktadır.
Kurutulmuş bitki örnekleri, ağaç kesitleri ve ağaç mantarları, kesim aletleri ile birlikte sergilenmektedir. Kesim aletlerinden birçoğu etnoğrafik özellikler taşımaktadır. Bu bölümde ceviz ağacı kesitinde doğal olarak bulunan insan başı silüeti müze ziyaretçilerinin hayranlık ve hayretle izledikleri parçalarından biridir.
Kütüphanemizde ormancılıkla ilgili kitaplar ile müze arşivi bulunmaktadır.
Üst katta sizi Artvin Borçka’dan gelen 700 yaşındaki Sarıçam enine kesiti karşılar. Adeta bir tarih kitabı gibi ziyaretçilere tanıklık ettiği önemli olayları anlatmaktadır.
Müzenin en ilginç köşelerinden biri de mühendislik aletlerinin olduğu yerdir. Çeşitli makine ve aletler izleyenlere teknolojik değişimi göstermesi bakımından önemlidir. Bilgisayarların ataları olan kart delgi makinaları, eski hesap makinaları, çeşitli ölçüm aletleri, bu değişimin tanıklığını yapan aletlerdir.
İletişimde kullanılan eski telsizler, sahra telefonları ile çeşitli telefon santralleri iletişime eskiden beri verilen önemin göstergesidirler. Odanın tavanı 19.yüzyıl Osmanlı Barok tarzı nakışlarla bezenmiştir. Yunan işgali sırasında bu oda General Trikopis’in çalışma odası olarak kullanılmıştır.
Ormancılık Müzesi’nin en önemli bölümlerinden biri çeşitli bitki, ağaç ve hayvan fosillerinin bulunduğu Fosiller bölümüdür. Türkiye’nin en zengin fosil koleksiyonlarından birine sahiptir. Özellikle üç milyon yıllık Sekoya ağacı fosili geçmişte de Anadolu’nun zengin bir floraya(bitki örtüsü)’ne sahip olduğunu bize kanıtlamaktadır. Bilindiği gibi Sekoya ağaçları bugün sadece Amerika’da yaşayan bir türdür. Fosiller bölümünde birçok yaprak fosilini görebilirsiniz. Özellikle çınar yaprağı fosili bugün halen var olan bitkilerin günümüzden 8 milyon yıl önce de yaşadıklarını tanıtlar. Günümüzden 350 milyon yıl öncesine Karbonifer çağına tarihlenen fosiller Türkiye’nin en eski fosilleri olma özelliğini taşırlar. Yine bu bölümde 50-60 milyon yıllık ağaç fosilleri görülmeye değerdir.
Müzede Türk tarihi için önemli bazı harita ve belgelerde yer almaktadır. 1926 yılına yapılmış Türkiye Cumhuriyeti Ormanları ismini taşıyan harita buna örnek oluşturur. Bu haritada adalar ve Hatay milli misak sınırları içinde gösterilmiştir. Oysa bilindiği gibi Hatay 1939 ‘da sınırlarımız içine alınmıştır. Adaların durumu ise belirsizdir. Haritalardan başka 1970’li yıllara tarihlenen uzay fotoğrafları yine bu bölümde görülebilir.
Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına ait diplomalar ile ilk ve orta orman okul diplomaları sergilenmektedir. Kamuran Ardıç koleksiyonuna ait bu diplomalardan başka yine aynı koleksiyonun parçalarından olan eski albümlerde bulunmaktadır.
Ormancılık Müzesinde birçok eski belge ve kitap sergilenmektedir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında çıkartılmış orman kanunları,tamimler ile çeşitli yazışmalar bu bölümde izleyicilerle buluşuyor. Tavan nakışları yine Osmanlı Barok tarzının Bursa’daki tek temsilcileri olma özelliğini taşımaktadır.

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir