Bursa Tarihi Camileri – Şehadet Cami

Sultan 1.Murad Hüdavendigar tarafından 1365 yılında yaptırılmıştır. Orduevinin tam karşısındaıdr. Aslen eski bir kilisedir. Zaten bu durum mimarisinden de kendini belli etmektedir. Bursa’daki gayri müslimlerin Sultan 1. Murad’ın kendilerine gösterdiği büyük anlayıştan ötürü kendi rızaları ile camiye çevrilmesi istemişlerdir. Bursa’daki gayri müslüm ve müslüman toplumun barış ve huzur içinde yaşadığının en önemli kanıtlarından biridir.
Kaynaklarda bildirilen rivayetlere göre, Murad Hüdavendigâr cemaatle birlikte namaz kılmadığı için, Bursa kadısının şehadetini kabul etmemiştir. Saray kapısı karşısına bu camiiyi yaptırarak bursa kadısının şehadetini kabul ettiğini cemaate göstermiş, Ayverdi’nin ifadesiyle söz vermiştir. Caminin ismi buradan gelmektedir.
Kilise kalıntısı üzerine yapılmamıştır. 1855 depreminde büyük hasar gören yapının o dönemde yalnızca duvar bakiyeleri kalmıştı. 1892 yılında dönemin zevk ve üslup anlayışıyla (cephelerde kullanılan sütunlar, sivri kemer altında ikiz pencereler…vs.) ve bugünkü durumuyla büyük bir onarım geçirmiştir. (Dışarıdan bakıldığında kilise mimarisini andırabilir. )
Şehadet Camii; Bursa’da yapılmış olan çok direkli ve çok kubbeli ilk camilerdendir. Kaynaklarda ilk yapıldığında dokuz kubbeli olduğu bildirilmektedir. Günümüze ulaşmayan saray karşısında yer aldığı için Saray camii veya Kale Camii olarak da anılmaktadır. yan kapısı üzerindeki kitabe Bursa’nın en eski kitabesidir.
Kaynak:vovturkey.com

İNGİLİZCE

Hüdavendigar 1.Murad was built in 1365 by Sultan. Karşısındaıdr Orduevinin full. Originally an old church. This is already evident in the architecture. 1st non-Muslim Sultan in Bursa Murad showed great understanding for their conversion into a mosque and asked for their consent. Bursa’s faucet and non-Muslims lived in peace and harmony in society is one of the most important pieces of evidence.
According to rumors reported in the sources, Murad pray together with the community to not make it, California has not adopted the martyrdom of Kadi. By having the mosque in front of the palace gate showed the congregation has accepted the martyrdom of bursa Kadi, Ayverdi promised to put it. Hence the name comes from the mosque.
There has not been on the remains of the church. Earthquake in 1855 damaged the building at that time was only balances the wall. Enjoyment and understanding of period style in 1892 (columns used in facades, twin under the pointed arch windows … etc.) And the present situation has undergone a major repair. (From the outside, resemble the architecture of the church.)
Martyrs Mosque, Bursa, which is made ​​of the first multi-pole and multi-domed mosques. Sources reported that first made nine domes. The palace to palace, mosque, or which have not survived in the face of the castle is also known as the Mosque. Bursa is the inscription on the side door of the oldest inscription.
Source: vovturkey.com
sincan escort
sincan escort bayan
escort sincan

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir