Bursa Kütüphaneleri – Şehir Kütüphanesi

turkce   Bursalıların bilgilenme ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesinin kuruluş çalışmaları Ocak 1997 tarihinde başladı ve 11 Eylül 1998 tarihinde hizmete girdi. Kütüphane binası kentin merkezinde Setbaşı köprüsünün yanında olup 5 katlı toplam 1976 metrekare kullanım alanına sahiptir. Kütüphane binası (1954-1960) yılında Belediye Başkanı Reşat Oyal zamanında yapılmış ikinci dönem sivil mimari örneği klasik bir Türk yapısıdır. Kütüphanenin avlusunda restore edilen iki katlı geleneksel eski bir Türk evi, Bursalı Müzikolog “Halil Bedii Yönetken Müzik Kütüphanesi” adı ile hizmete açılmıştır. Günlük bilgilenme ihtiyacının karşılandığı, okuma alışkanlığının arttırıldığı, boş zamanların değerlendirilmesine yönelik kütüphane hizmetinin verildiği 150 kişilik Umurbey Okuma Salonunda kitaplar açık raf sisteminde okuyucu hizmetine sunulmaktadır. Türkçe ve değişik yabancı dillerde temel danışma ve bilgilendirme kaynakları, edebi eserler, popüler yayınlardan oluşan bu bölümdeki tüm eserler bilgisayar ortamına kayıtlı olup tarama servere bağlı terminallerden yapılmaktadır. 2005 yılı sonu itibariyle Şehir Kütüphanesi koleksiyonunda 46.264 adet materyal bulunmaktadır. Okuyucular bu yayınlardan salonlarda yararlanabildikleri gibi istedikleri kaynakları ödünç alabilmektedir. 2005 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kütüphaneye gelen okuyucu sayısı 369.593 olarak tespit edilmiştir. Yine 2005 yılı Aralık sonu itibariyle yaklaşık 1.500 üye okuyucuya 27.436 adet kitap ödünç verilmiştir. Yurt ve dünya genelinde günlük aktüaliteyi takip etmek isteyen vatandaşlarımız için 31 kişilik oturma kapasitesine sahip Ahmed-i Dai Süreli Yayınlar Salonunda 18 adet yerli gazete, 49 adet dergiden oluşan koleksiyon okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Okuma alışkanlığının çocuk yaşta kazanılacağı düşüncesiyle hareket eden Şehir Kütüphanesi Çocuk Bilgi Parkında 6-14 yaş grubu için seçilmiş danışma kaynakları, çocuk edebiyatı eserleri ile okul öncesi çocuklara yönelik dizayn edilmiş oyun köşesinde eğlenirken öğrenmelerini sağlayan materyalleri hizmete sunmaktadır . Araştırma Kütüphanesi olarak hizmet vermekte olan Lami-i Çelebi Bursa Belgeliği; Bursa hakkında var olan her türlü bilgi ve belgeyi temin ederek araştırmacıların hizmetine sunmakta ve Bursa’nın öz değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için hakkında yapılacak araştırmaları desteklemektedir. Kütüphanenin 3’üncü katında yer alan bu bölümde mikrofilm okuyucu-yazıcı, fotokopi makinesi ve her türlü bilgi taramasının yapılabildiği internet bağlantısı bulunmaktadır. Müzik konusunda araştırma yapmak, rahat bir ortamda istediği müziği dinlemek isteyen okuyucularımıza hizmet sunan Halil Bedii Yönetken Müzik Kütüphanesinde, 1221 adet müzik kitabının bulunduğu bir salon ve 2’inci katta 10 adet müzik dinleme ünitesi bulunmaktadır. Basılı kaynakların yanında Müzik kütüphanesinde 1162 adette kitap dışı materyal Şehir Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane 4150 adet kitap kapasitesi ile 2005 yılında 9333 okuyucuya hizmet vermiştir. Belirli program dahilinde merkeze uzak köy ve mahalle okullarına hizmet götürmektedir. Şehir Kütüphanesi Kültürel Etkinlikler Yönetmeliği ve Danışma Kurulu çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerin aylık yayınlanan kültür takvimine bağlı olarak yapıldı Üftade Gösteri ve Konferans Salonunda düzenlenen bütün etkinlikler halka açık ve ücretsizdir. Hafta içi Salı ve Perşembe günleri yapılan kültürel ve sanatsal programlarda çocuklara yönelik çizgi, film gösterileri, animasyon programları, okullar yönelik meslek tanıtım programları, yetişkinlere yönelik sağlık konferansları, güncel konulu konferanslar, slayt/dia gösterileri bulunmaktadır. Hafta sonu Cumartesi günleri Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik dinletileri, Edebiyat ve Şiir akşamları canlı olarak yapılmaktadır.

İNGİLİZCE

ingiltere  Established to meet the need of knowledge of Bursa Bursa Metropolitan Municipality City Library Foundation studies began in January 1997 and entered service in September 11, 1998. Library building is next to the bridge in the city center Setbaşı total of 5 floors with an area of ​​1976 square meters is. Library building (1954-1960) in the year Mayor Rashad Oyal examples of civil architecture built during the second period of a classical Turkish architecture. Libraries in the courtyard of the restored two-storey traditional old Turkish house, Bursa Musicologist “Khalil Bedii Yönetken Music Library” was inaugurated with the name. Informed that meet the needs of daily reading habits that increase the free time, which provides library services for the evaluation of 150 persons Umurbey Reading Room open shelf system in the book are presented to the reader. Turkish and basic advice and information on various resources in foreign languages​​, literature, popular publications consisting of all the works in this section is registered to a computer server connected to the terminals of the scan is made. By the end of 2005, 46,264 pieces of material in the collection include City Library. Readers of this publication can take advantage halls resources can borrow as they wish. As of the end of December 2005, the number of readers from the library has been identified as 369,593. Still, by the end of December 2005, approximately 1,500 members 27,436 books were lent to the reader. Across the country and the world who want to follow the daily affairs of our citizens with a seating capacity for 31 Ahmed-i Dai Periodicals in Hall 18 domestic newspapers, magazines collection consists of 49 pieces were presented to the readers. The habit of reading at a young age to be achieved with the idea of ​​moving City Library Children’s Knowledge Park in the 6-14 age group selected for counseling resources, children’s literature works with pre-school for children designed play corner while having fun learning materials that allow the service offers. Research Library, which serves as the Lami-i Çelebi Bursa Document Archives; There are all sorts of information about scholarships and offers to researchers by providing documents and protection of Bursa’s core values ​​and supports research on the development. Located on the 3rd floor of the library in this section microfilm reader-printer, copier and internet connection can be made of all kinds of information are scanning. Research on music making, in a relaxed atmosphere the music they want to listen to readers wanting our service offering Khalil Bedii Yönetken in the Music Library, 1221 pcs music book a hall and 2nd floor 10 pieces of music listening unit is located. 1162 in Music library of printed sources besides quantity of non-book material, providing services within the City Library Bookmobile in 2005 with a capacity of 4150 books in 9333 has served readers. Specific programs within the center provides services to remote villages and neighborhood schools. City Library and Cultural Activities Advisory Council Regulation various cultural and artistic activities was published monthly, depending on the culture calendar Uftade show and all events held in the conference hall is free and open to the public. Weekdays on Tuesdays and Thursdays with cultural and artistic programs for children at the line, the film shows, animation programs, schools for vocational promotion programs, adult health conferences, the current conference, slides / slide shows are available. Weekend Saturdays Turkish Music Turkish Folk Music, Classical Music concerts, literature and poetry evenings are performed live.

ARAPÇA

arapca   أنشئت لتلبية الحاجة لمعرفة برسا برسا بلدية بدأت مكتبة مدينة دراسات مؤسسة في يناير 1997 ودخلت الخدمة في 11 سبتمبر 1998. مبنى المكتبة بجوار جسر في وسط المدينة Setbaşı مجموعه 5 طوابق بمساحة 1976 متر مربع هي. مبنى المكتبة (1954-1960) في العام الأمثلة عمدة رشاد Oyal العمارة المدنية التي بنيت خلال الفترة الثانية من العمارة التركية الكلاسيكية. المكتبات في باحة استعادة منزل من طابقين التركية التقليدية القديمة، بورصة عازف الموسيقى “خليل Bedii مكتبة الموسيقى Yönetken” افتتح مع الاسم. علما بأن تلبية احتياجات عادات القراءة اليومية التي تزيد من وقت الفراغ، والذي يوفر خدمات المكتبة لتقييم 150 شخصا غرفة Umurbey القراءة نظام الرف المفتوح في الكتاب وتقديمه إلى القارئ. يرصد المشورة والمعلومات عن الموارد المختلفة في اللغات الأجنبية، والأدب، والمنشورات شعبية تتألف من جميع الأعمال في هذا القسم يتم تسجيل إلى خادم الكمبيوتر متصلا محطات الفحص التركية والأساسية. بحلول نهاية عام 2005، 46264 قطعة من المواد في جمع تشمل مكتبة المدينة. قراء هذا المنشور يمكن أن تتخذ قاعات ميزة يمكن للموارد الاقتراض كما يحلو لهم. اعتبارا من نهاية ديسمبر 2005، وقد تم تحديد عدد من القراء من المكتبة كما 369593. لا يزال، قبل نهاية شهر ديسمبر 2005، تم إقراضها ما يقرب من 1،500 أعضاء 27436 الكتب للقارئ. في جميع أنحاء البلاد والعالم الذين يرغبون في متابعة الشؤون اليومية للمواطنين لدينا مع تتسع ل 31 أحمد ط داي الدوريات في قاعة 18 الصحف المحلية، ويتكون المجلات مجموعة من 49 قطعة تم عرضها على القراء. عادة القراءة في سن مبكرة إلى أن يتحقق مع فكرة الانتقال بارك مدينة المعرفة مكتبة الأطفال في الفئة العمرية 6-14 المختارة للموارد المشورة، ويعمل أدب الأطفال مع مرحلة ما قبل المدرسة للأطفال مصممة اللعب الزاوية في حين وجود مواد متعة التعلم التي تسمح للعروض الخدمة. مكتبة الأبحاث، والتي هي بمثابة اللامي ط جلبي بورصة الوثيقة المحفوظات؛ هناك كل أنواع المعلومات عن المنح الدراسية والعروض للباحثين من خلال توفير الوثائق وحماية القيم الأساسية للبورصة وتدعم البحوث على التنمية. تقع في الطابق 3 من مكتبة الميكروفيلم في هذا القسم قارئ الطابعة، يمكن إجراء ناسخة والاتصال بشبكة الانترنت من جميع أنواع المعلومات والمسح الضوئي. البحث على صنع الموسيقى، في جو مريح الموسيقى التي تريد الاستماع للقراء الذين يريدون خدمتنا تقدم خليل Bedii Yönetken في مكتبة الموسيقى (1221) جهاز كمبيوتر شخصى الموسيقى الكتاب وقاعة الطابق 2 10 قطعة من وحدة الاستماع إلى الموسيقى يقع. 1162 في مكتبة الموسيقى من مصادر مطبوعة بالإضافة إلى كمية من المواد غير الكتاب، وتوفير الخدمات داخل المكتبة سيتي بوكموبايل في عام 2005 بسعة 4150 كتب في 9333 قد خدم القراء. برامج محددة داخل مركز يقدم الخدمات إلى القرى النائية والمدارس الحي. وقد نشرت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لائحة المجلس الاستشاري أنشطة مكتبة المدينة والثقافية الشهرية، وهذا يتوقف على تقويم الثقافة Uftade المعرض وجميع الفعاليات التي تقام في قاعة المؤتمرات مجانية ومفتوحة للجمهور. تتوفر طوال أيام الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس مع البرامج الثقافية والفنية للأطفال في الخط، والعروض السينمائية، وبرامج الرسوم المتحركة والمدارس لتعزيز برامج التدريب المهني، والمؤتمرات الصحية الكبار، المؤتمر الحالي، وعروض الشرائح / الشرائح. وتجرى نهاية الأسبوع السبت الموسيقى التركية الشعبية التركية الموسيقى والحفلات الموسيقية الكلاسيكية والأدب والشعر أمسيات حية.

 

 

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir