Yeşil Camii

 • Bursa Tarihi Camileri – Yeşil Cami İznik’in sembolü olan ve en muhteşem kültür varlıklarımızın başında gelen Yeşil Cami, adını yeşil çinili ve tuğlalı minaresinden almıştır. Yapımı 1378’de Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından başlatılmış, ölümü üzerine oğlu Ali Paşa 1391’de tamamlatmıştır. Mimarı Hacı Musa’dır. Erken Osmanlı döneminin tek kubbeli camileri arasında en görkemlilerindendir. Son cemaat yeri […]

Mahmut Çelebi Camii

 • Mahmut Çelebi Mahallesinde Ayasofya Kilisesi’nin yüz metre güneyindedir. Kitabeye göre bu eser, Sultan II. Murat’ın kayın biraderi ve Çandarlı Halil Hayrettin Paşa’nın torunu (İbrahim Paşa’nın oğlu) vezir Mahmut Çelebi tarafından 1442 yılında yaptırılmıştır. Yeşil Cami’nin küçük bir örneğidir. ankara escort ankara escort bayan escort ankara Porno Peliculas Porno Porno Peruano Porno Mexicano

Şeyh Kutbuddin Camii

 • Bursa Tarihi Camileri – Şeyh Kutbuddin Cami Nilüfer Hatun İmaretinin (İznik Müzesi’nin) güneye bakan tarafının karşısında olup Sultan II. Bayezit’in vezirlerinden Çandarlı İbrahim Paşa tarafından XV. yüzyılda yaptırılmıştır. Şeyh Kudbeddin Camii tamamen yıkılmış durumdadır. Caminin, yanındaki türbeden bir süre sonra yapıldığı tahmin edilmektedir. Tek kubbeli ve kare planlı kubbede İznik’in tanınmış müderrislerinden olan ve 1418’de vefat […]

İshak Paşa Camii

 • Bursa Camileri – İshak Paşa Cami İnegöl Çarşısı içerisinde yer alan İshak Paşa Camisi, medrese ve türbesi ile birlikte bir yapı topluluğu oluşturmuştur. XV.yüzyıl Osmanlı mimarisinin örneklerinden biri olup, İshak Paşa’nın 1486 tarihli vakfiyesinden öğrenildiğine göre, külliyede ayrıca imaret, zaviye, han ve ahır da bulunuyordu. Bunlardan günümüze yalnızca cami, medrese ve türbe gelmiştir. İshak Paşa, Sultan […]

Azeb Bey Camii

 • Bursa Camileri – Azep Bey Camii Bursa Muradiye Külliyesinin batısında Kullukçu Sokağı’nda bulunan Azep Bey Mescidini, Abdullah oğlu Azep Bey 1456 yılında yaptırmıştır. Bunu belirten 35×95 cm. ölçüsündeki kitabesi kapı girişinin üzerindedir: Emere bi bina-i hazel mescid-il mibârek Sahibül hayrât vel hasenât mefharül ümerâ vellekâbir zaim. El cüyüş vel asâkir Azeb Beg bin Abdullah ufiye anh […]

Şehadet Camii

 • Bursa Tarihi Camileri – Şehadet Cami Sultan 1.Murad Hüdavendigar tarafından 1365 yılında yaptırılmıştır. Orduevinin tam karşısındaıdr. Aslen eski bir kilisedir. Zaten bu durum mimarisinden de kendini belli etmektedir. Bursa’daki gayri müslimlerin Sultan 1. Murad’ın kendilerine gösterdiği büyük anlayıştan ötürü kendi rızaları ile camiye çevrilmesi istemişlerdir. Bursa’daki gayri müslüm ve müslüman toplumun barış ve huzur içinde yaşadığının […]

Üftade Türbesi ve Camii

 • Bursa Tarihi Camileri ve Türbeleri – Üftade Türbesi ve Cami Çakır Ağa hamamından Yerkapı’ya oradan da üftade mahallesine gelinir. Cami ve Türbe surların yanında inşa edilmiştir. Üftade tarafından yaptırılan cami geçirdiği depremlerde tıkılmış ve 1869 yılında Serazkar Rıza Paşa tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 1969 yılında da Cami derneği tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Caminin son cemaat yeri […]

Azeb Bey Camii ve Türbesi

 • Bursa Camileri ve Türbeleri AZEP BEY CAMİİ ve Türbesi Bursa Muradiye Külliyesinin batısında Kullukçu Sokağı’nda bulunan Azep Bey Mescidini, Abdullah oğlu Azep Bey 1456 yılında yaptırmıştır. Bunu belirten 35×95 cm. ölçüsündeki kitabesi kapı girişinin üzerindedir: Emere bi bina-i hazel mescid-il mibârek Sahibül hayrât vel hasenât mefharül ümerâ vellekâbir zaim. El cüyüş vel asâkir Azeb Beg bin […]

Şeyhmüftü Camii

 • Bursa Camileri – Şeyhmüftü Cami ŞEYHMÜFTÜ CAMİİ Şeyh Müftü Camisi’nin giriş kapısı üzerinde yer alan üç satırlık mermer kitabesinde bu caminin Naip Şefik Bey’in yardımı ile 1894-1895 yılında yapıldığı yazılıdır. Cami kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, sonraki dönemde kuzey yönüne bir son cemaat yeri eklenmiştir. Batı cephesinin kuzey köşesine de minare yerleştirilmiştir. İbadet mekanının ortasında dört […]

Piremir Camii

 • Bursa Camileri – Piremir Camii Piremir Mahallesi’nde bulunan cami. 1495 yılında Buhara’dan ge­len Pir Emir Sultan adına Hoca Alizade tarafından yaptırılmıştır. Mül­kiyeti Vakıflar Genel Müclürlüğü’ne aittir. Duvarlardaki kesme kefeke taş ve tuğla işçiliğinden. Fatih devri eserlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Revak ve pencere kemerleri, sa­çaklar ve duvardaki tuğla rozetler, camiye bitişik minaresi ile merdi­ven başları o devir mimarisi […]

Abdal Mehmet Camii

 • Bursa Camileri – Abdal Mehmet Cami Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olunmayan Abdal Mehmed’in, Emir Sultan’ın çağdaşı olduğu belirtilmektedir. Eşrefoğlu Rûmi’nin, Abdal Mehmed’in himmet ve feyziyle velilik mertebesine erdiği anlatılmakta; ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiği söylenmektedir.27 Molla Fenarî Bursa’ya geldiği zaman Abdal Mehmed’in elini öptüğü, keza Başcı İbrahim Bey’in Abdal Mehmed’e çok bağlı olduğundan kendisine […]

Musa Baba Camii

 • Bursa Camileri – Musa Baba Camii Bursa, Pir Emir semtinde bulunan Musa Baba Camisini Şeyhülislam Abdülkadir Efendi, l584 yılında ölen Musa Baba adına yaptırmıştır. Caminin kitabesi olmadığından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Musa Baba’nın ölüm tarihi dikkate alındığında XVİ.yüzyılın ikinci yarısının sonlarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Belirlenemeyen bir tarihte yıkılan cami l978 yılında Musa Baba Camisi Yaptırma ve Yaşatma […]

Ulu Cami

 • Bursa Tarihi Camileri – Ulu Cami Ulu Cami Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden olan ve İslam dünyasının en önemli 5 mabedinden biri olarak gösterilen Ulu Cami, Bursa’nın en    büyük ve en görkemli yapısıdır. Atatürk Caddesi’nde Hanlar Bölgesi’ne komşu olan Ulu Cami, gerek mimarisi gerekse işçiliği ile döneminin de en önemli eserlerinden biridir. Bursa’da inşa edilen padişah camilerinin […]

Muradiye Külliyesi

 • Bursa Tarihi Mekanlar Bursa Tarihi Mekanlar, Bursa Tarihi Mekanlar kategorisindeki Muradiye Külliyesi Bursa Tarihi Mekanlar; Kültürpark’ın arkeoloji kapısının karşısında Çekirge Caddesi’nden ayrılıp sağa dönerek ilerlediğinizde Kaplıca Caddesi ile Hamzabey Caddesi’nin kesiştiği noktanın yakınında yer alır. Muradiye Külliyesi, Bursa’da Osmanlı Sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir. Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426 yılları arasında yaptırılmış ve içinde bulunduğu […]

Yıldırım Bayezid Külliyesi

 • Bursa Külliyeleri – Yıldırım Bayezid Külliyesi Osmanlı Devleti’nin mimarlık ve yapı alanında bir üslup bütünlüğünü simgeleyen Yıldırım Külliyesi, Yıldırım Bayezid tarafından 1390’lı yıllarda yaptırılmıştır. Cami, medrese, imaret, darüşşifa, mektep, hamam ve türbeden oluşan külliyeden günümüze cami, hamam, medrese, darüşşifa ve türbe kalmıştır. Yıldırım Külliyesi içinde yer alan yapılardaki mimari, sanatsal unsurlar “Beylikten Devlete “ geçişin de […]

Osmangazi Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Osmangazi Türbesi ORHAN GAZİ KÜLLİYESİ Bursa’yı fetheden Sultan Orhan Gazi, ilk iş olarak şehri yeniden imar etmek için kolları sıvamış, bugünkü Orhan Parkı’nın bulunduğu yere Medrese, İmaret, Hamam, Han ve Camii’den müteşekkil Külliye inşa ederek kenti Hisar dışına taşımıştır. Ancak diğer Sultan Külliyeleri’nde olduğu üzere türbesini külliyenin yanına değil, Tophane’de babası Osman Gazi’nin türbesinin […]

1. Murat Hüdavendigar Külliyesi

 • Bursa Külliyeleri – 1. Murat Hüdavendigar Külliyesi      Hüdavendigar Külliyesi; Kentin batı tarafında, Çekirge semtinde, Eski Kaplıca’nın batısında, I. Murad ve Hamam Caddeleri arasında kalan bölgededir. Hüdavendigâr Külliyesi olarak bilinen Sultan I. Murad Külliyesi 1363-1366 yıllarında Bursa Ovası’na bakan tepenin üzerinde yapılmış olup, cami, medrese, imaret, çeşme, hamam ve türbeden oluşmaktadır. Abdeshane ve tuvaletlerin önünde, […]

Emir Sultan Külliyesi

 • Bursa Külliyeleri – Emir Sultan Külliyesi Kendi adıyla anılan mahallede, Uludağ’ın yamaçlarındaki bir tepe üzerindedir. Yıldırım Bayezid’in kızı ve Emir Sultan’ın eşi olan Hundi Fatma Hatun tarafından, XV. yüzyılın başında, Emir Sultan adına yaptırılan külliyede caminin dışında türbe, hamam ve tekke bulunmaktadır. Bugün tekke yıkılmış, hamam da harap durumdadır. Cami çevresinde ve önünde altı güzel çeşme […]