İvazpaşa Türbesi

 • Bursa Türbeleri – İvazpaşa Türbesi İvaz Paşa, Bursa’yı Karamanoğlu’nun hücu­mundan korumuş, bu yüzden vezir olmuş, sonra bir şüphe ile gözlerine mil çekilmiştir. Murad II, oğlunu saraya almak istediyse de Atâî, babasının başına gelenlerden dolayı bu isteği kabul etmedi. Padişaha «Diriğ» (uzak) redifli bir gazel sunarak niyetini bildirdi. Lâ­tifi, Atâi’nin Süleyman Çelebi’nin kardeşi ol­duğunu ileri sürerse de […]

Tezveren Hz. Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Tezveren Hz.Türbesi Türbenin sahibi Tezveren ailesi de gerçek adı Ataullah olan evliya hakkında pek bir şey bilmiyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet döneminde hastalar için bitkilerden ilaç yaptığı ve şifa dağıttığı sanılıyor. Rivayete göre Ataullah, bir harp sırasında şehit düşünce şu anda yattığı yere defnedildi. Bunun üzerine mezarı insanlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. […]

Kırgızlar Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Kırgızlar Türbesi Yenişehir Kapı dışında surlardan 250 m. ileride İznik-Yenişehir asfaltının sağındadır. İznik’in Türkler tarafından fethi sırasında yararlılıklar gösteren Kırgız Türklerinin anısına, Orhan Gazi tarafından 1331 tarihinde inşa ettirilmiştir. İçinde yedi büyük ve bir çocuk lahdi bulunmaktadır. Türbe, mimarisi ile kalem işi süslemeleri bakımından büyük değer taşır. Kırgız TOMB Yenisehir walls 250 m outside […]

Süleyman Çelebi Türbesi

 • SÜLEYMAN ÇELEBİ TÜRBESİ Bursa’da Çekirge’ye giden cadde üzerinde solda, orman dinlenme alanının yanındadır. Süleyman Çelebi Vezir Ahmet Paşa’nın oğlu olup, Beyazıt zamanında Ulu Cami’de imamlık yapmış, 1409’da Mevlid-i Şerif’i Bursa’da yazmıştır. Süleyman Çelebi’nin mezarını 1945-1952 yılları arasında Bursa’da valilik yapan Haşim İşcan ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği yaptırmıştır. Mezarın projesini İbrahim Sezen ve Nurettin […]

Lalaşahin Türbesi

 • LALAŞAHİN TÜRBESİ Türbe, Orhan Bey’in küçük oğlu I.Murat’ın lalası Lalaşahin Paşa’ ya aittir . Lalaşahin Paşa, kendisine Orhan Bey tarafından hediye edilmiş olan ilçeye ailesini yerleştirmiş ve kendisi yıllar boyu savaştan savaşa koşmuştur. Yapılan bir kazıda bulunan kemiklerinin incelenmesi sonucu 193 cm boyunda iri yapılı bir Türk olduğu anlaşılmıştır . Ölüm tarihinin 1386 olduğu sanılmaktadır. […]

Abdal Mehmet Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Abdal Mehmet Türbesi Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olunmayan Abdal Mehmed’in, Emir Sultan’ın çağdaşı olduğu belirtilmektedir. Eşrefoğlu Rûmi’nin, Abdal Mehmed’in himmet ve feyziyle velilik mertebesine erdiği anlatılmakta; ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiği söylenmektedir.27 Molla Fenarî Bursa’ya geldiği zaman Abdal Mehmed’in elini öptüğü, keza Başcı İbrahim Bey’in Abdal Mehmed’e çok bağlı olduğundan kendisine […]

Yeşil Türbe

 • Bursa Türbeleri – Yeşil Türbesi YEŞİL KÜLLİYE Kentin doğusunda, Çelebi Mehmet Bey ile Emir Sultan Caddeleri arasındaki bölgede yer alır. Yeşil semtinde bulunan külliyeyi, 1419 yılında, Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. “Yeşil Külliye” içinde yer alan “Yeşil Türbe ve Camii”, Timur yenilgisi sonrası sarsılan Osmanlının yeniden dirilişinin göstergesi olarak, Bursa ile özdeşleşen görkemli bir eserdir. Cami, […]

Oruçbey Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Oruçbey Türbesi Oruç Bey, Bursalı devlet adamı ve ünlü bir komutandır. Lala Şahin Paşa’nın torunu, Kara Timurtaş Paşa’nın (Demirtaş) oğlu olan Oruç Bey, Umur, Yahşi, Ali Bey’ler ile Mahmut Çelebi’nin kardeşidir. Yıldırım Beyazıt döneminde komutanlık yapan Oruç Bey, fetret devrinden önce Süleyman Çelebi tarafında görevlendirilmiş, daha sonra Çelebi Mehmet’in hizmetine girerek, 1422 […]

Musababa Türbesi

 • MUSA BABA TÜRBESİ Bursa, Pir Emir semtinde bulunan Musa Baba Camisini Şeyhülislam Abdülkadir Efendi, l584 yılında ölen Musa Baba adına yaptırmıştır. Caminin kitabesi olmadığından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Musa Baba’nın ölüm tarihi dikkate alındığında XVİ.yüzyılın ikinci yarısının sonlarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Belirlenemeyen bir tarihte yıkılan cami l978 yılında Musa Baba Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğince temel […]

Piremir Türbesi

 • PİREMİR TÜRBESİ Piremir Mahallesi’nde bulunan cami. 1495 yılında Buhara’dan ge­len Pir Emir Sultan adına Hoca Alizade tarafından yaptırılmıştır. Mül­kiyeti Vakıflar Genel Müclürlüğü’ne aittir. Duvarlardaki kesme kefeke taş ve tuğla işçiliğinden. Fatih devri eserlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Revak ve pencere kemerleri, sa­çaklar ve duvardaki tuğla rozetler, camiye bitişik minaresi ile merdi­ven başları o devir mimarisi modelidir. Tek […]

Timurtaş Paşa Türbesi

 • Gazi Timurtaş Paşa Türbesi, Atatürk Caddesi ile Cemal Nadir Caddesi’nin kesiştiği köşede, Çakır Hamamının karşısında yer almaktadır. Sultan I.Murad’ın kumandanlarından, Anadolu Beylerbeyi Gazi Timurtaş Paşa’nın bugünkü türbesini 1945 yılında, Bursa Valisi Haşim İşcan’ın isteğiyle Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği yaptırmıştır. Kesme taş, üzeri açık ve üç yüzü parmaklıklarla çevrili türbenin içerisinde Gazi Timurtaş Paşa’nın basit […]

Üç Kuzular (Yediler) Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Üç Kuzular (Yediler) Türbesi Üçkuzular Türbesi Uludağın Bursa eteklerinde Mollafenari Mah. de Mollafenari Türbesi ve Üftade Tekkesi arasında, Üçkuzular Camii bahcesindedir. Aslen Buharalı olan bu zatlar peygamber efendimizin soyundan gelen seyit dediğimiz bi r soydan gelmektedir. Aynı soyu devam ettiren yediler türbeside burada bulunmaktadır. Buhârâ’dan Bursa’ya gelen velî dervişlerden olup isimleri; Şeyh Safiyyüddîn […]

Orhangazi Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Orhangazi Türbesi ORHAN GAZİ KÜLLİYESİ Bursa’yı fetheden Sultan Orhan Gazi, ilk iş olarak şehri yeniden imar etmek için kolları sıvamış, bugünkü Orhan Parkı’nın bulunduğu yere Medrese, İmaret, Hamam, Han ve Camii’den müteşekkil Külliye inşa ederek kenti Hisar dışına taşımıştır. Ancak diğer Sultan Külliyeleri’nde olduğu üzere türbesini külliyenin yanına değil, Tophane’de babası Osman Gazi’nin […]

Akbıyık Sultan Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Akbıyık Sultan Türbesi Akbıyık Türbesi, Osmanlı padişahı 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet’in takdirini ve sevgisini kazanmış Şeyh Akbıyık adlı velinin türbesidir. Türbe, Nalbantoğlu Mahallesi, Akbıyık Caddesi’nde yer alır. Alçı pencereli minik bir yapıdır. Şeyh Akbıyık, Hacı Bayram Veli’nin sekiz meşhur halifesinden biridir. Asıl adı Ahmet Şemsettin’dir. Şeyh Akbıyık, 2. Murat devrinde Varna […]

Okçubaba Türbesi

 • Tophane Parkı’nın hemen aşağı tarafında, Balinbey Hanı’nın yanında yer alan türbede, Bursa’nın fethine katılan ve “Okçu Baba” lakabıyla bilinen Nasreddin Nusred Paşa’nın mezarı bulunmaktadır. Bursa’nın en çok ziyaret edilen türbelerinden biridir.

İshak Paşa Türbesi

 • Bursa Türbeleri – İshak Paşa Türbesi İnegöl Çarşısı içerisinde yer alan İshak Paşa Camisi, medrese ve türbesi ile birlikte bir yapı topluluğu oluşturmuştur. XV.yüzyıl Osmanlı mimarisinin örneklerinden biri olup, İshak Paşa’nın 1486 tarihli vakfiyesinden öğrenildiğine göre, külliyede ayrıca imaret, zaviye, han ve ahır da bulunuyordu. Bunlardan günümüze yalnızca cami, medrese ve türbe gelmiştir. İshak Paşa, […]

Köpüklü Dede Türbesi

 • Bursa Türbeleri – Köpüklü Dede Türbesi Türkçe Bursa’da Timurtaş Paşa‘dan Tophane’ye doğru çıkışta yer alan Saltanat Kapısından yukarı çıkışta ilk soldan içeri girildiğinde bu tek mezar dikkati çekmektedir. Kitabesinde yazdığına göre halk arasında Köpüklü Sultan yada Köpüklü Dede olarak anılan yüksek mezar taşları ve lahitten oluşan mermer bir kabirdir. Mezar taşında “Derviş Mehmed bin Hamdi Şehr […]